fbpx

Kirjaamisen merkitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä sekä tiedolla johtamisessa − kirjattu tieto hyödyttää niin asiakasta, ammattilaista kuin johtoakin

Etelä-Savon Rakenneuudistushankkeessa käynnistyi kirjaamisen projekti kesällä 2021. Kirjaamisen projekti jatkuu Etelä-Savon hyvinvointialueella osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Projektin avulla selvitetään kirjaamisen nykytilaa tulevalle hyvinvointialueelle siirtyvissä organisaatioissa.

Miksi kirjaaminen on tärkeää?

Potilas- ja asiakasasiakirjojen ensisijainen tehtävä on turvata asiakkaan hoidon ja palvelun suunnittelu, toteutus ja jatkuvuus. Asiakastyön kirjaaminen hyödyttää ammattilaisia palvelu- ja hoitoprosessin toteuttamisessa, seurannassa ja jatkuvuuden turvaamisessa. Kirjaaminen on tärkeää myös asiakas-, hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa. Hyvin toteutetun dokumentointiprosessin on todettu parantavan hoidon ja hoitotiedon laatua sekä potilasturvallisuutta. Hyvin kirjatut tiedot edistävät asiakkaan etua.

Kirjaamisen projektissa kehitetään ja yhtenäistetään sote-kirjaamista

Kirjaamisen projektissa edistetään yhteisen tietopohjan rakentumista kehittämällä ja yhtenäistämällä ammattilaisten kirjaamista Etelä-Savon hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Yhdenmukaisen kirjaamisen myötä varmistetaan tietojen tasalaatuisuus ja vertailukelpoisuus palvelujen ja hoidon toteuttamisessa sekä tiedolla johtamisessa.

Tulevalla hyvinvointialueella ammattilaisen kirjaamisen merkitys kasvaa. Tietoa tulee voida raportoida kansallisesti entistä paremmin esimerkiksi hoidon ja palvelun tarpeesta, saatavuudesta sekä laadusta ja vaikuttavuudesta.

Hyvin toteutetulla kirjaamisella mahdollistetaan palvelujen, hoidon laadun ja vaikuttavuuden seuraaminen sekä palvelujen kehittäminen. Hyvin hoidetulla kirjaamisella voidaan myös suunnitella henkilöstötarvetta, ennustaa palvelutarvetta, mitata hoidon ja palvelun vaikuttavuutta sekä koko hoito- ja palveluketjun toimivuutta. Arjen asiakastyötä tekevien kirjausten ja laadukkaan tiedon avulla rakennetaan parempaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Lisätietoja antaa

Jenna Järvinen

Hankekoordinaattori

Tulevaisuuden sote-keskus
Etelä-Savon hyvinvointialue

040 656 7345

jenna.jarvinen@etela-savo.fi