fbpx

Kuntien ja tulevien sote-maakuntien rahoituslaskelmat on päivitetty

Valtiovarainministeriö julkisti 1.10.2020 uudet arviolaskelmat maakuntien saamasta valtionrahoituksesta. Sote-maakuntiin 1.1.2023 siirtyvät sote- ja pelastustoimen kustannukset on laskettu kuntien vuosien 2018–2019 tilinpäätösten keskiarvotietona ja nostettu arvioituun koko maan vuoden 2020 tasoon. Samalla on päivitetty kuntien tulotiedot uusimpien arvioiden mukaan.

”Etelä-Savon tilanne on hieman parempi kuin edellisissä laskelmissa. Pohjois-Savon tilanne on uusissa laskelmissa parantunut merkittävästi. Itä-Savon vaikutuksia ei päivitetyistä rahoituslaskelmista voi päätellä”, pohtii rahoituslaskelmia tuoreeltaan Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen muutosjohtaja Sami Sipilä.

Sipilän mukaan tärkein tieto rahoituslaskelmissa on se, että Essoten alueen kustannukset suhteessa väestön palvelujen tarpeeseen ja valtakunnan tasoon ovat varsin maltilliset. Tämä antaa maakunnalle pidemmällä aikavälillä hyvät lähtökohdat. Lopullista maakunnan saamaa rahoitusta on kuitenkin aikaista ennakoida tarkasti, sillä laskelmat muuttuvat vielä moneen kertaan. Itä-Savon säilyminen osana Etelä-Savon maakuntaa muuttaa maakunnan rahoituksen kokonaisuutta niin ikään.

”Tärkeää on huolehtia nykyisten organisaatioiden taloudellisesta ja tehokkaasta toiminnasta. Pyrimme edelleen vaikuttamaan rahoituksen laskentaperusteisiin niin, että niistä muodostuu Etelä-Savon näkökulmasta mahdollisimman oikeudenmukaiset”, Sipilä tiivistää.

Nykyisten organisaatioiden taloudesta ja tehokkaasta toiminnasta huolehtiminen on tärkeää tulevan sote-maakunnan kannalta. Kuvissa eteläsavolaisia sote- ja pelastusammattilaisia sekä asiakkaita ja potilaita kesällä 2020 kuvattuna.

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa, että kunnista sote-maakuntien rahoitukseen siirtyy yhteensä noin 19,9 miljardin euron kustannukset. Vastaavasti kuntien tuloista vähennetään peruspalvelujen valtionosuutta, yhteisöveroa, kunnallisveroa sekä veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvausta. Kunnallisveroprosentin vähennettävä määrä on nyt 13,26 prosenttiyksikköä.

STM:n mukaan sote-maakuntien rahoituslaskelmat on päivitetty edellä mainittujen kunnilta siirtyvien sote- ja pelastustoimen uusien kustannustietojen perusteella, ja laskelmia päivitetään vielä useampaan kertaan ennen lopullista laskentaa. Lopulliset laskelmat tehdään kuntien vuosien 2021–2022 tilinpäätöstietojen perusteella olettaen, että uudistus tulee voimaan vuoden 2023 alusta.

Tutustu rahoituslaskelmiin tarkemmin täältä.

Sami Sipilä henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Sami Sipilä

KONSERNIPALVELUJEN TOIMIALAJOHTAJA
044 770 0577
sami.sipila@etela-savo.fi