fbpx

LISSU-liikkuva yksikkö turvaamaan haja-asutusalueiden kotiin vietäviä palveluita

Monialainen ja moniammatillinen liikkuva yksikkö LISSU on uusi palvelu ja toimintamalli, joka muotoutuu osana Tulevaisuus kotona -hanketta Etelä-Savon hyvinvointialueelle. LISSU liikkuva on pyörillä kulkeva, paikasta toiseen hyvinvointialueen sisällä joustavasti ilman rajoja liikkuva sosiaali- ja terveydenhuollon yksikkö. Liikkuva yksikkö tarjoaa mahdollisuuden palveluiden turvaamiseen sekä lisätä palveluiden tasa-arvoisuutta. Toimintamallia on tarkoitus pilotoida vuoden 2023 aikana. Pilotoinnin tarkoituksena on saada kokemusta liikkuvasta yksiköstä, jotta uusi toimintamalli saadaan jatkossa laajenemaan eri alueille.

LISSU-yksikkö varmentaa ja tukee yhteistyötahojen toimintaa Etelä-Savon haja-asutusalueiden asiakkaiden tarpeiden mukaisten palveluiden kotiin viemisessä. Tehtäviin kuuluu ikääntyneiden lakisääteisten ympärivuorokautisten palveluiden turvaamista, yhteistyötahojen konsultointia, kotisairaalatoiminnan ja sen laajenemisen tukemista, palliatiivisten ja saattohoitoasiakkaiden hoitoa. LISSU soveltuu yöaikaisien turva-auttajakäyntien tukemiseen, äkilliseen hoidon tarpeen arviointiin, sairaanhoitoon ja jatkohoidon turvaamiseen. LISSU toimii nykyisiä toimintamalleja ja digitaalisia palvelukanavia kehittäen.

LISSUN toimintamallin kehittäminen tapahtuu monialaisesti ja moniammatillisesti, poikkihallinnollisella yhteistyöllä integroiden sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluita. Monialaisella yhteistyöllä tavoitellaan turvallista, asiakaslähtöistä ja taloudellisesti kestävää tapaa tuottaa palveluita kotona asumisen edistämiseksi.

Lisätietoja

Marjut Kolehmainen
Tulevaisuus kotona- hanke
040 359 9003
marjut.kolehmainen@etela.savo.fi