fbpx

Maakunnan agentit sujuvoittamassa digimuutoksia

Osana sote-uudistusta on käynnistetty maakunnallinen muutosagentti-toimintamalli. Projektissa ovat mukana Essote, Vaalijala, Pieksämäen kaupunki ja Etelä-Savon pelastuslaitos. Toimintamallin tavoitteena on kehittää sote- ja pelastusalan henkilöstön digikyvykkyyttä sekä sujuvoittaa muutoksia nyt ja tulevaisuudessa.

Useat sote- ja pelastusalan muutokset liittyvät digitaalisten järjestelmien käyttöönottoon. Käynnissä oleva sote-uudistus vauhdittaa uusien järjestelmien käyttöönottoa ja on samalla myös Suomen historian laajin julkisten palvelujen muutos. Rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset haastavat organisaatioita ja ammattilaisia pysymään aallon harjalla.

Ajatus muutosagentti-toimintamallista kehittyi alkukeväästä 2021, kun uudistustiimi kartoitti henkilöstön digikyvykkyyden kehittämiseen ratkaisuja. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä muutosagenttitoiminnasta oli saatu positiivisia tuloksia, joita myös Essotella tehdyt tutkimukset tukivat.

Valmennusta toteuttavat Marskidatan Modernin työn asiantuntijat Emma Klén ja Teemu Seppänen, joille sote-maailma on myös entuudestaan tuttu.

  • Olemme Emman kanssa molemmat olleet vähän aikaa osana uudistustiimin viestintää, ja paljon tehty yhteistyötä eri osatoteuttajien kanssa. Itse näen muutosagenttitoiminnassa paljon potentiaalia nyt ja tulevaisuudessa, kertoo Teemu Seppänen Marskidatalta.

Muutosagentit toimivat muutoksen johtamisen tukena kaikilla organisaation tasoilla. Tärkeimpänä tehtävänä muutosagentilla on toimia viestinviejänä sekä tukea oman työyhteisönsä osallisuutta muutokseen.

  • Epävarmuus käytettävää teknologiaa kohtaan nostaa usein kynnystä oppia uutta. Valmennusryhmässä pyrimme luomaan ympäristön, jossa voi turvallisesti kokeilla ja arvioida teknologian hyötyjä omassa asiantuntijatyössään, sekä työyhteisön vuorovaikutuksen rakentumisessa monipaikkaisesti ja -ammatillisesti. Joukko-oppiminen ja vertaistuki ovat tärkeässä roolissa muutosagenttitoiminnassa. Meidän valmennusryhmämme on liikkeellä todella hyvällä asenteella, kertoo Emma Klén Marskidatalta.

Erityisesti suurissa sote-organisaatioissa yksittäiset ammattilaiset voivat jäädä muutoksen jalkoihin. Tieto ei välttämättä saavuta työntekijöitä kentällä ja voidaan kokea tuen sekä opastuksen puutetta. Muutosagenteille kehitetään valmennuksen aikana työkaluja, joilla muutosta voidaan edistää omassa työyhteisössä.

  • Näen muutosvalmennuksen antavan työkaluja ja keinoja uusien asioiden tuomiseen työyhteisössä, siten että uudet toimintamallit saataisiin juurrutettua. Toiminnasta on hyvät fiilikset ja loppuajalle odotuksena on sama laatu kuin tähän asti, ja vielä toivon saavani enemmän konkreettisia keinoja, kertoo perhesosiaalityön ohjaaja ja muutosagentti Matias Tarkiainen.

Muutosagentteja on tällä hetkellä valmennuksessa noin 40 kappaletta ja mukaan saa edelleen liittyä! Valmennusten aiheet vaihtelevat digitaalisten työympäristöjen käyttöönoton koulutuksesta aina työyhteisön vuorovaikutuksen ja sosiaalisen tuen teemoihin. Muutosagenteista valmennetaan aktiivisia toimijoita, jotka edistävät yhteistyössä organisaatioiden johdon kanssa muutosten toteutumista. Valmennus alkoi toukokuussa 2021 ja kestää marraskuuhun asti, jolloin valmennuksia kertyy yhteensä seitsemän kappaletta. Valmennusten välissä agentit suorittavat tehtäviä sekä käyttävät agenteille luotua Microsoft Teams -ympäristöä vuorovaikutukseen valmentajien ja muiden agenttien kanssa.

Lisätietoja antaa: