fbpx

Miltä sote- ja pelastuspalvelut näyttävät Etelä-Savossa vuonna 2030?

Teimme maakuntalaisille avoimen kyselyn, jonka tavoitteena oli mahdollistaa eteläsavolaisten osallistuminen tulevien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen kehittämiseen. Kyselyllä haettiin vastauksia siihen, miltä sote- ja pelastuspalvelujen tulisi näyttää vuonna 2030 ja mitä toiveita vastaajilla oli palveluihin liittyen.

Kyselyä mainostettiin verkkosivuilla, Facebookissa ja lisäksi kysely lähetettiin sähköpostilla kaikille sidosryhmille, joita pyydettiin välittämään kyselyä mahdollisimman laajasti eteenpäin. Kyselyyn pystyi vastaamaan aikavälillä 23.10. – 4.12 ja kyselyyn vastasi 519 henkilöä.

Vastanneista henkilöistä suurin osa oli Etelä-Savon vakituisia 30-65 vuotiaita asukkaita. Vastaajia oli kuitenkin kaikista ikäryhmistä hyvin edustettuina.

Sote-uudistuksen myötä digitaalisia palveluvaihtoehtoja tullaan jatkossa lisäämään ja monet ovatkin valmiita niitä hyödyntämään.

Kyselyn tuloksia. Oletko valmis asioimaan tulevaisuudessa pääasiassa digitaalisesti?

Terveysasioita hoidetaan kuitenkin mieluummin fyysisellä vastaanotolla kuin esimerkiksi videovastaanotoilla. Digitaalisista palveluista kannatusta saivat kuitenkin mobiilisovellus, sähköinen ajanvaraus ja joustavat yhteydenottotavat kuten chat-palvelut. Tärkeänä nähtiin myös se, että omia tietoja voisi tarkastella ja hallita verkossa helposti.

Kyselyn tuloksia. Millainen sosiaali- ja terveydenhuollon etäpalvelu helpottaisi elämääsi eniten?

Fyysisesti lähellä asuinpaikkaa palveluista tulisi vastaajien mukaan sijaita ainakin näytteenottopalvelut, lääkäripalvelut, hoitajan vastaanotto sekä suun terveyspalvelut. Etäpalveluiden mahdollisuudet nähtiin sosiaaliohjauksessa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa, mutta myös hoitajan vastaanotoissa ja lääkäripalveluissa.

Kyselyn tuloksia. Mitkä seuraavista palveluista voisi mielestäsi tarjota etänä?

Avoimia vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 267. Kysymyksenä oli, miltä sote- ja pelastuspalvelut näyttävät vuonna 2030? Tekoälyn luomassa yhteenvedossa palveluiden saatavuus ja saavutettavuus sekä yhdenvertaisuus korostuvat.

Tekoälyn luoma yhteenveto kyselyn tuloksista.

Tekoälyn luoma yhteenveto

Positiivista kyselyn tuloksissa oli se, että kyselyn perusteella eteläsavolaisten ajatukset tulevaisuuden sote- ja pelastuspalveluista ovat samassa linjassa Etelä-Savon sote-uudistuksen ja kansallisten tavoitteiden kanssa. Sote-uudistuksen valmistelussa maakuntalaisten näkemysten ja toiveiden huomiointi on olennaista, koska tärkein työ sote-uudistuksen toteuttamisessa tehdään sosiaali-, terveys- ja pelastusammattilaisten sekä asiakkaiden ja potilaiden yhteisessä arjessa.

Tutustu kaikkiin kyselyn tuloksiin tästä

Lisätietoja: Sami Sipilä, sami.sipila@etela-savo.fi