fbpx

Apua Ajoissa! -hanke

Apua Ajoissa! -hankkeen toimilla pyritään ehkäisemään itsemurhia

Etelä-Savon ja Keski-Suomen alueilla itsemurhakuolleisuus on muuta maata korkeampaa. Apua Ajoissa! -hankkeen avulla pyritään vaikuttamaan merkittävään itsemurhakuolleisuuteen ja itsemurhariskissä olevien palvelutarpeeseen näillä alueilla. Hankkeen tarkoituksena on tehostaa jo olemassa olevia palveluja sekä ottaa uusia keinoja käyttöön itsemurhien ehkäisemisessä.

Ketä hanke koskee?

Apua Ajoissa! -hankkeen aihe voi koskettaa ketä tahansa, joka kohtaa mielenterveysongelmia. Tästä syystä hankkeen kohderyhmää ei ole rajattu tarkasti tiettyyn porukkaan. Kohderyhmää on kuitenkin jaoteltu pienempiin osiin seuraavasti, jotta voimme kohdentaa viestintää ja seurata palvelujen kehittymistä eri näkökulmista hankkeen aikana:

 • itsemurhavaarassa olevat riskiryhmiin kuuluvat henkilöt
 • itsemurhaa yrittäneet ja itsemurhaa yrittäneiden läheiset
 • julkisella sektorilla ja järjestöissä toimivat sote-ammattilaiset
 • kaikki kuntalaiset – aihe voi koskettaa ketä tahansa

Mitä hankkeessa tehdään?

Apua Ajoissa! -hanke muodostuu kahdesta laajasta osaprojektista.

Ensimmäisen osaprojektin tavoitteena on kehittää itsemurhavaarassa olevien, itsemurhaa yrittäneiden ja itsemurhan tehneiden läheisten palveluja.

Tämä tarkoittaa, että hankkeen seurauksena:

 • Itsemurhien ehkäisyyn ja itsemurhaa yrittäneen hoitoon otetaan uusi hoitosuositus laajasti käyttöön terveydenhuollossa. Samaa hoitosuositusta hyödynnetään myös sosiaalihuollossa, järjestösektorilla, koulu- ja oppilashuollossa sekä kaikkien näiden toimintojen johtamisessa. 
 • Itsemurhaa yrittäneiden hoito on aktiivista, hoitoon pääsy viiveetöntä ja palvelutarpeen arviointi järjestelmällistä. Lisäksi itsemurhaa yrittäneiden tai itsemurhan tehneiden omaiset ja läheiset huomioidaan entistä paremmin osana hoitopolkua.

Toisen osaprojektin tarkoituksena on vaikuttaa Etelä-Savon ja Keski-Suomen alueen kansalaisten ja ammattilaisten asenteisiin ja toimintatapoihin sekä tukea yhteisöllisyyttä ja yhteistä vastuuta.

Tämä tarkoittaa, että hankkeen seurauksena:

 • Itsemurhaan liittyvät ennakkoluulot vähenevät.
 • Yleinen tietoisuus itsemurhia ehkäisevistä tekijöistä ja itsemurhavaarassa olevien henkilöiden palveluista lisääntyy väestössä. 
 • Itsemurha-ajatuksiin puuttuminen on jokaisen asia. Pyritään saamaan seuraava periaate osaksi jokaisen kansalaisen ajatusmaailmaa: ”Kohtaa – välitä – kuuntele – saata tarvittaessa eteenpäin.” 
 • Perheissä, joissa on tapahtunut itsemurha tai itsemurhayritys, otetaan Lapset puheeksi – menetelmä käyttöön. Menetelmän avulla rakennetaan vanhempien, muiden lapsen elämän tärkeiden ihmisten ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä arjesta ja suunnitellaan lapsen arkipäivän sujumiseen keinoja.

Aavista, puutu ja uskalla auttaa

Viestintä ja viestinnän keinot ovat tärkeässä roolissa hankkeen tavoitteiden toteutumisessa. Hankkeessa halutaan tuoda esiin kokemusasiantuntijoiden ääntä ja luoda uudenlaista kulttuuria ihmisten asenteisiin. Hankkeen pääviestin ”aavista, puutu ja uskalla auttaa” kantavana ajatuksena on, että kaikki ihmiset uskaltaisivat ottaa puheeksi kysymällä ihmiseltä suoraan, onko hänellä itsetuhoisia ajatuksia. Olennaisessa osassa on myös levittää tietoutta siitä, mistä saa nopeasti haettua apua itselle tai läheiselle. Ajatuksena on, että nämä ovat kansalaistaitoja.

Hankkeen yhteistyökumppanit

Hankkeen hallinnoija ja päätoteuttaja on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, eli Essote yhdessä Etelä-Savon sote-uudistuksen kanssa. Osatoteuttajina hankkeessa ovat:

 • Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Jyväskylän kaupunki
 • Sovatek-säätiö
 • Jyvässeudun kriisikeskus Mobile
 • Mikkelin kriisikeskus

Lisäksi hankkeen sidosryhmiä ovat muun muassa:

 • Poliisi
 • pelastuslaitokset
 • järjestöt (FinFam, Surunauha, Nuoret Lesket, Viola/Mikkeli, Suvanto, ViaDia, Katulähetys, Ensi- ja turvakodit, Meteli/Keski-Suomi, Suvimäen klubitalo/Jyväskylä, VaPePa, Nuva, EsaManu)
 • seurakunnat
 • oppilaitokset ja kuntien sivistystoimi

Hankkeessa työskentelee

Minna Siiriäinen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Minna Siiriäinen

Hankekoordinaattori
040 359 8236
minna.siiriainen@etela-savo.fi
Jari Kortsalo henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Jari Kortsalo

Hankekoordinaattori
040 359 8168
jari.kortsalo@etela-savo.fi
Mari Räsänen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Mari Räsänen

Hankekoordinaattori
040 359 8169
mari.rasanen@etela-savo.fi
Niko Boren henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Niko Borén

Hankepäällikkö
040 359 8454
niko.boren@etela-savo.fi

Aiheeseen liittyviä artikkeleja

Artikkelit eivät ole selkokielisiä.