fbpx

Aster -asiakas- ja potilastietojärjestelmä​ (APTJ)

Aster-Hanke päättyi

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto päätti 15.10.2021, ettei Aster- asiakas- ja potilastietojärjestelmähanketta jatketa (ks. KSSHP:n tiedote 15.10.2021). Kielteinen päätös tarkoittaa KSSHP:n, Essoten, Siun soten ja VSHP:n yhteisen Aster-hankkeen päättymistä. Hankkeen jatkuminen olisi vaatinut myönteisen päätöksen kaikilta neljältä alueelta.

Selkokielitunnus | Etelä-Savon sote-uudistus

Sosiaali- ja terveyskeskukset säilyttävät tietoja jokaisesta asiakkaastaan ja potilaastaan. Tiedot koskevat muun muassa henkilötietoja ja terveyteen liittyviä tietoja.


Aster on uusi tietojärjestelmä, jossa ovat ihmisten asiakastiedot ja potilastiedot. Uuden tietojärjestelmän avulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työt muuttuvat sujuvimmiksi.


Aster kokoaa yhteen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon tietoja. Tällä tavoin sote-ammattilaisten on helpompi hyödyntää tietoja työssään. Järjestelmän ansiosta myös asiakkaiden ja potilaiden mahdollisuudet omaan asiointiin ja omahoitoon paranevat.

Mistä on kysymys?

Aster-projektissa tehdään yhteistyötä eri alueiden kesken. Projektissa suunnitellaan ja otetaan käyttöön uusi tietojärjestelmä sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Järjestelmään kerätään yhteen kaikki asiakas- ja potilastiedot.


Aster-projekti toimii neljällä alueella Suomessa:

  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote
  • Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
  • Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote
  • Vaasan sairaanhoitopiiri
Kartta Aster-alueista.

Aster-alueet saavat käyttöönsä yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmän. Tietojärjestelmän suunnittelu ja kehittäminen perustuvat alueellisiin tarpeisiin sekä yleisiin ohjeistuksiin.


Uuden tietojärjestelmän ansiosta alueen asukkaat saavat käyttöönsä kansalaisen asiointiportaalin ja mobiilipalvelut. Tästä syystä heidän sote-asiointipalvelut muuttuvat sujuvimmiksi.


Aster-tietojärjestelmä palvelee noin

  • 700 000 asiakasta
  • 25 000 sote-ammattilaista
  • 86 terveysasemaa
  • 460 sosiaalihuollon toimipistettä
  • 6 sairaalaa

Järjestelmän hankinta


Neljä sairaanhoitopiiriä ja kuntayhtymää hankkivat yhteisen Aster -asiakas- ja potilastietojärjestelmän eli lyhemmin APTJ:n. Järjestelmän päävastuullisena toimittajana on Cerner ja heidän kumppaneita ovat IBM ja Hygga. Vuosina 2017-2020 tehdyssä kilpailutuksessa yhteishankintayksikkönä oli KL-Kuntahankinnat Oy.

Hankinnan vaiheet


Aster-projektin vaiheet 2020-2025.


Suunnitteluprojekti on käynnissä


Aster-projektin suunnitteluvaihe alkoi elokuussa 2020. Suunnittelu kestää yhden vuoden, jonka aikana suunnitellaan Aster-alueille yhteiset toimintamallit. Niiden avulla uutta tietojärjestelmää voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Tietojärjestelmän mahdollisuudet tarjotaan alueiden asukkaille ja ammattilaisille.


Lisätietoja antavat


Simo Reipas, johtaja, Aster
simo.reipas@ksshp.fi
050 567 8537


Antti Mäkelä, hankejohtaja, Essote / Aster Etelä-Savo
antti.makela@essote.fi
040 359 6734