fbpx

Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät erityisen tuen asiakkaille ja heidän perheilleen

Etelä-Savon hyvinvointialueella käynnistyi vuoden 2022 alussa pilotti Psykososiaalisen kuntoutuksen kehittäminen, ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät erityisen tuen asiakkaille ja heidän perheilleen. Pilotti toteutetaan Essoten ja Vaalijalan kuntayhtymän yhteistyönä. Pilottiryhmät käynnistyivät elokuun lopussa ja ne kestävät kevään 2023 loppupuolelle.

Pilotin tarkoituksena on kokeilla ja kehittää ammatillisesti ohjattujen vertaistukiryhmien toimintaa erityisen tuen lasten, nuorten ja perheiden parissa. Pilotissa kehitetyn ja kokeillun toimintamallin tavoitteena on, että siitä tulee yksi hyvinvointialueella tarjottava palvelu. Pilotissa työskentelee suunnittelijana Essoten vammaispalvelun konsultoiva sairaanhoitaja sekä Vaalijalasta autismikuntoutusohjaaja, kouluttaja ja kommunikaatio-ohjaaja/tulkki.

Ammatillisesti ohjattujen vertaistukiryhmien toimintaa pilotoidaan kahdessa asiakasryhmässä:

  • neurokirjon lasten vanhempien kanssa
  • itsenäistyvien nuorten ja heidän perheidensä kanssa

Pilotissa tarkastellaan mahdollisuuksia myös muille asiakasryhmille

Oikea-aikaisella psykososiaalisella kuntoutuksella voidaan vahvistaa asiakkaan ja/tai hänen perheensä toimijuutta, tukea toimintakykyä ja kuntoutumista arjen ympäristössä sekä tarjota mahdollisuutta vertaistukeen samassa tilanteessa oleville. Ennaltaehkäisevän psykososiaalisen kuntoutuksen ja tuen oikea-aikaisuudella voidaan vähentää raskaiden palvelujen tarvetta. Ammatillisesti ohjattujen vertaistukiryhmien pilotoinnissa tarkastellaan tämänkaltaisen psykososiaalisen kuntoutuksen mahdollisuuksia myös muiden asiakasryhmien kohdalla.

Yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa

Pilotti tekee yhteistyötä Etelä-Savossa toimivien alueellisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Arvioimme ja tarkastelemme pilotin vaikuttavuutta keräämällä tietoa strukturoiduilla alku- ja loppukartoituksilla sekä 3X10D-elämäntilannemittarilla. Elämäntilannemittarin käytössä teemme yhteistyötä mittarin kehittäjätahon, Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Lisätietoja:

Anni Oinonen
Konsultoiva sairaanhoitaja
Vammaispalvelut
anni.oinonen@essote.fi