fbpx

Aurora AI tekoälyohjelma

AuroraAI-ohjelman tavoitteena on tekoälyavusteisesti helpottaa ihmisiä palveluiden saamisessa oikea-aikaisesti ja personoidusti elämän eri tilanteissa ja tapahtumissa. Tämä vähentää asiointitapahtumiin liittyvää luukulta luukulle juoksemista ja edistää kustannustehokkuutta erityisesti julkisten palveluiden tarjoamisessa. Lue lisää AuroraAI:n tavoitteista: https://vm.fi/tekoalyohjelma-auroraai.

AuroraAI-verkkoa vahvistetaan vuoden 2022 aikana siten, verkkoon kytketään pilotteina lisää palveluja ja näin ollen tuodaan lisäarvoa palveluja tuottaville organisaatioille sekä palveluja käyttäville kansalaisille ja yrityksille. Tavoitteena on, että AuroraAI-verkon ensimmäinen versio on käytössä vuoden 2022 loppuun mennessä.

Essoten Chat- ja Chatbot-palvelu integroidaan osaksi AuroraAI-verkkoa pilottikokeiluna. Palvelu julkaistaan 11.4. ja pilottiaika päättyy elokuussa.

Pilotin kohderyhmänä nuoret

Pilotin kohderyhmänä on 13–29-vuotiaat nuoret sekä heidän läheisensä. Palvelujen suosittelu aloitetaan Mikkelin alueen nuorten palveluista ja työtä tehdään yhdessä Mikkelin Ohjaamo Olkkarin kanssa. Yhteistyöllä tässä pilotissa Ohjaamon kanssa tavoitellaan myös alueen digipalvelujen kehittämistä ja kohdentamista paremmin Etelä-Savon nuorille.

AuroraAI:n suosittelija toimii DIAK:n tutkijoiden kehittämän 3X10D-kyselyn pohjalta. Kyselyn avulla voidaan kartoittaa asiakkaan elämäntilannetta osa-alueittain.

Palveluun pääsee Essoten verkkosivujen Chatbot-palvelun kautta (www.essote.fi). Valitse painike Haluan lisätietoa palveluista ja kirjoita Virtuaaliapuri Essille viestiksi AuroraAI.

AuroraAI:n pilottiaika päättyi 30.9.2022 ja se ei jäänyt käyttöön.