fbpx

Nuorisopsykiatrian palveluohjaus

Pilotti käynnistyi 1.2.2022 ja sen tarkoituksena on vapauttaa poliklinikan erityistyöntekijöiden työaikaa heidän oman osaamisalansa mukaiseen tarkoitukseen. Palveluohjaajan työnkuva muotoutui yhteistyössä nuorisopsykiatrian poliklinikan työryhmän kanssa. Pilotissa hyödynnetään jo vuonna 2021 alkanutta kokeilua, jonka palveluohjaajaksi palkattu henkilö jatkaa hankkeessa palveluohjaajana.

Sosterin nuorisopsykiatrian poliklinikan palveluohjaus

SOSTERIN eli Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Nuorisopsykiatrian poliklinikka on eri ammattiryhmistä koostuva asiantuntijaorganisaatio, josta erityistukea tarvitsevilla nuorilla ja perheillä on mahdollisuus saada erikoissairaanhoitotasoista moniammatillista asiantuntija-apua.

Hoitokokonaisuudessa hyödynnetään tarvittaessa muita erityisammattilaisia, kuten ravitsemusterapeutteja, fysioterapeutteja sekä muita erityiskoulutettuja terveydenhuoltoalan ammattilaisia ja yhteistyötahoja.

Arviointi- ja hoitojaksot koostuvat hoitotoimenpiteiden kokonaisuudesta, joka on sovitettu vastaamaan nuoren hoidollisia tarpeita. Hoitojakson osakokonaisuuksia ovat:

  • Tutkimuskäynnit                    
  • Hoito- ja terapiakäynnit
  • Kriisihoito                              
  • Verkostotapaamiset
  • Perhetapaamiset                   
  • Vanhempien tukikäynnit
  • Konsultaatiot erityisaloilta ja –ammattilaisilta

Palveluohjaaja tekee yhteistyötä psykiatrien, psykologien, psykiatrisen sairaanhoitajan, perheterapeutin sekä osastonsihteerien kanssa, ja toimii yhdyshenkilönä monien tahojen ja verkostojen välillä. Palveluohjaaja auttaa tiimiä hoitamalla heidän asiakkaidensa arkisia asioitaan, kuten Kelan etuuksien hakeminen tai kuntoutuksiin ja valmennuksiin ohjautuminen, kartoittaa eri palveluita, järjestää hoitokokouksia ja jalkautuu nuoren kanssa hänen arkeensa ja ympäristöönsä.

Palveluohjaajaan voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä nuoret itse tai heidän läheisensä, sekä kaikki ne yhteistyötahot, jotka ovat tekemisissä nuorten asiakkaiden kanssa. Yhdessä selvitetään asioita ja yritetään löytää ratkaisuja!

Sirpa Ahola-Lyytikäinen
Palvelupäällikkö
044 417 2163
sirpa.ahola-lyytikainen@sosteri.fi

Heidi Vartiainen
Palveluohjaaja
044 417 2836
heidi.vartiainen@sosteri.fi