fbpx

OmaOlo -pilotti

Omaolo kuvituskuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Omaolo-palvelu on otettu käyttöön Essoten alueella sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä suun terveydenhuollossa. Myöhemmin pilotin edetessä myös Sosteri otti palvelun käyttöön oman alueensa asiakkaille.

Omaolo on sähköinen palvelu- ja asiointikanava, joka tukee oma- ja itsehoitoa sekä ohjaa tarvittaessa tarkoituksenmukaisen avun piiriin. Omaolo on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Omaolo -palvelun kehittämisestä ja levittämisestä vastaa DigiFinland Oy.

Omaolo -palvelussa asiakas voi täyttää oirearvion, palveluarvion tai terveystarkastuskyselyn sekä hyödyntää hyvinvointivalmennuksia. Kaikki omaolon palvelut ovat maksuttomia.

Oirearviot

Oirearvioilla voidaan arvioida yksittäistä oiretta tai terveysongelmaa.

Riippuen tuloksesta asiakas saa ohjauksen itsehoitoon tai tiettyjen kriteerien täyttyessä asiakas voi jättää yhteydenottopyynnön ammattilaiselle ja jatkossa hän voi varata suoraan ajan ammattilaiselle (esim. fysioterapeutin suoravastaanotto).

Oirekyselyt eivät tuota diagnoosia, vaan ainoastaan lääketieteelliseen tietoon perustuvan arvion tarpeellisen hoidon luonteesta käyttäjän antamien vastausten perusteella. Kiireellisyyden osalta arvioidaan, miten pian asiakkaan tila ilman hoitotoimia pahenisi. 

Oirearviokyselyn täyttäminen vie keskimäärin 2,5 minuuttia. Omaolo -palvelu on käytettävissä vuorokauden ympäri missä tahansa, nopeasti ja esteettömästi.

Essoten alueella on käytössä:

 • virtsatietulehduksen-
 • koronaviruksen-
 • seksitautiepäilyn-
 • alaselän kivun-
 • polven kivun-
 • ja olkapään kivun oirearviot

Sosterin alueella on käytössä:

 • virtatietulehduksen-
 • koronaviruksen-
 • seksitautiepäilyn- ja
 • alaselän kivun oirearviot

Palveluarviot

Asiakkaan käytössä on myös palveluarviot, joilla voi kartoittaa millaista tukea ja apua sosiaalipalveluista voi löytyä asiakkaan tai hänen läheisensä elämäntilanteeseen.

Essoten alueella on otettu käyttöön seuraavat palveluarviot:

 • arvio henkilökohtaisesta avusta
 • arvio liikkumisesta kodin ulkopuolella
 • arvioi omaishoitotilanteesta

Terveystarkastus

Sähköinen terveystarkastus arvioi elintapojasi ja henkistä hyvinvointiasi. Terveystarkastus kertoo, miten elintapasi  vaikuttavat arvioituun elinikääsi ja sairastumisriskeihisi.

Hyvinvointivalmennukset

Lisäksi Omaolo -palvelussa on lukuisia hyvinvointivalmennuksia, jotka kannustavat elin- ja elämäntapamuutoksiin. Hyvinvointivalmennuksia voi aloittaa vapaasti itse tai ammattilaisen suosittelemana. Valmennuksia ovat esimerkiksi: arjen harmitus, positiivinen vuorovaikutus parisuhteessa, univalmennus, tupakoinnin lopettaminen ja painonhallinta.

Essotessa tullaan ottamaan käyttöön lähiaikoina:

 • opiskeluterveydenhuollon esitietolomake
 • 1 ½ v lapsen ja perheen laaja terveystarkastus -esitietolomake
 • oirearviot: silmä, korva ja peräaukon seutu
 • hyvinvointitarkastus (ammattilainen kutsuu asiakkaan täyttämään tarkastuksen)
 • 3×10 D –lomake = itsearviointikysely lapsille, nuorille ja perheille (mm. viihtyminen, mieliala, turvallisuuden tunne ja ystäväsuhteet)
 • ajanvarausmahdollisuus fysioterapian lomakkeelta

Sosterissa tullaan ottamaan käyttöön lähiaikoina:

 • silmän, korvan, olkapään sekä polven kivun oirearviot sekä yleinen oirearvio
 • palveluarviot: henkilökohtaisesta avusta, liikkumisesta kodin ulkopuolella ja omaishoitotilanteesta

Pääset Omaolo -palveluun Omaolon www-sivuilta (omaolo.fi).

Katso alta Omaolo -esittelyvideo:

Pilotin tavoitteet

Omaolo -pilotin tavoitteina on:

 • Parantaa kuntalaisten saavutettavuutta sotepalveluihin.
 • Ohjata kuntalaisia sähköisten asiointipalvelujen käyttöön.
 • Lisätä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakastyytyväisyyttä.
 • Uudistaa toimintamalleja Omaolo –oirearvion käyttöönottavissa yksiköissä.
 • Parantaa toiminnan vaikuttavuutta ja tuottavuutta.

Omaolo -palvelun avulla:

 • Asiakas saadaan hoitopolun keskiöön.
 • Hoitoon ja palveluun pääsy nopeutuu ja jonottaminen vähenee.
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja saatavuus paranevat.
 • Tarjotaan uusi asiointikanava kaikille, joilla on halua ja kykyä käyttää sähköisiä palveluita.

Kehittämisen lähtökohdat

Omaolo -palvelua kehitetään kansallisesti yhdessä ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa​.​ Palvelun sisältö perustuu validoituun ja tutkittuun tietoon, joka mahdollistaa palvelun turvallisen käytön.​ Omaolo on perusjärjestelmä- ja toimittajariippumaton ja yhteen toimiva eri asiakas- ja potilastietojärjestelmien kanssa. ​Tiivistetysti palvelu toimii osana perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon digitaalisia palvelupolkuja.

Digiasiointi

Etelä-Savon sote-uudistuksessa uudistetaan ja yhtenäistetään toimintatapoja ja -prosesseja digitaalisten välineiden avulla, joilla voidaan vahvistaa:

 • saatavuutta,
 • vaikuttavuutta ja
 • tuottavuutta.

Digitalisaatio on keino nostaa asiakas keskiöön ja tarjota palveluja yhä asiakaskeskeisemmin. Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on yhdenmukaistaa sote-palveluihin ohjautumisen kanavia. Uudistuksen aikana luodaan vaiheittain rakentuva digitaalinen asiointi-ikkuna, joka sisältää useita sähköisiä yhteydenottotapoja. Omaolo toimii osana uutta digitaalista asiointi-ikkunaa, johon otetaan uudistuksen aikana käyttöön useita digitaalisia työkaluja.

Visiokuva asiointi-ikkunasta:


Etelä-Savon sote-uudistuksen syksyllä 2020 tuottamaan verkkokyselyyn vastasi 519 henkilöä koko Etelä-Savon maakunnasta. Vastausten perusteella 45 % olisi valmis asioimaan tulevaisuudessa pääsääntöisesti digitaalisesti. Kyselyn mukaan palveluilta toivottiin, että ne olisivat helposti saatavilla ja helposti käytettävissä, muun muassa puhelimella.

Pilotin vastuuhenkilöt / Essote

Tuula Taivalantti
Projektipäällikkö
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut
tuula.taivalantti@essote.fi

Kirsimarja Lattunen
Omaolovastaava
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut
kirsimarja.lattunen@essote.fi

Pilotin vastuuhenkilö / Sosteri

Ritva Nevalainen
Omaolokoordinaattori
Itä-Savon sairaanhoitopiiri
ritva.nevalainen@sosteri.fi

Kysy lisää tai osallistu kehittämiseen!

Aiheeseen liittyviä artikkeleja