fbpx

Puumalan moniammatillinen yksikkö -pilotti

Etelä-Savon sote-uudistus on käynnistänyt Puumalan moniammatillinen yksikkö -pilotin, joka on uudenlainen ensihoitajan ja pelastajan työparitoiminnan ja kotiin vietävien palveluiden toimintamalli. Pilotti toteutetaan ensin Puumalan haja-asutusalueella. Pilotissa kehitettyjä toimintatapoja olisi tarkoitus käyttää koko Etelä-Savon hyvinvointialueella.

Puumalan moniammatillisessa yksikössä työskentelee ensihoitajat sekä pelastajat yhdessä. Yhteistyömalli mahdollistaa harvaan asutuilla alueilla ympärivuorokautisesti:

 • henkeä pelastavan avun turvaamisen,
 • kotiympäristön onnettomuuksien ja tulipalojen ehkäisyn,
 • kotiin vietävät terveydenhuollon päivystykselliset palvelut,
 • kattavan ja saumattoman yhteistyön eri sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen ammattilaisten välisesti.

Yksikön työtehtävät

Moniammatillinen yksikkö voi tilanteen mukaisesti toteuttaa ja vastaanottaa muun muassa seuraavia työtehtäviä:

Perustehtävät

 • Hätäkeskuksen välittämät ensihoidon ja pelastustoimen tehtävät
 • Ensihoidon siirtokuljetukset
 • Virka-avun antaminen muille viranomaisille

Tukitehtävät

 • Turvapuhelinhälytystehtävät
 • Hoidon tarpeen arvioinnit kotiin vietävissä palveluissa
 • Kotisairaalatehtävät ja kotisaattohoitotehtävät
 • Turvallisuusviestintä
 • Toiminnan esittely ja koulutukset

Puumalan moniammatillinen yksikkö siirtyi toimintaan vuoden 2022 alusta

Moniammatillisen yksikön tuomien toimintamallien avulla voidaan vastata kattavammin kotiympäristön turvallisuusasioihin sekä ihmisten terveydellisiin tarpeisiin ja niiden arviointiin kotiolosuhteissa. Toiminnan tavoitteena on tukea ihmisten kotona asumista mahdollisimman pitkään kehittämällä uusia tarpeisiin vastaavia toimintamalleja.

Moniammatillisen yksikön toiminnan kehittäminen on yksi keino vastata sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamiseksi, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi, yhdenvertaisuuden parantamiseksi ja kustannustehokkuuden toteutumiseksi.

Toiminnalla turvataan ympärivuorokautinen valmius ja ammattitaitoisen työvoiman saanti harvaan asutuilla seuduilla. Oheisesta toimintamallista on kattavia käyttökokemuksia ja tutkittua tietoa jo neljän maakunnan alueilta (Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala). Moniammatillista yksikköjä on toiminnassa Puumalan lisäksi Sulkavalla ja Punkaharjulla. Lue Ylen uutinen Sulkavan monitoimiyksiköstä täältä.

Toiminnan operatiiviset tavoitteet

 • Selvittää terveystoimen ja pelastustoimen päällekkäisten tehtävien määrää ja tilanteiden hoitamista
 • Seurata ensihoitopalvelun potilaiden tavoittamisaikojen toteutumista riskialueluokittain.
 • Seurata pelastustoimen toimintavalmiusaikojen toteutumista.
 • Selvittää, millaisia terveydenhuollon toimintamalleja voitaisiin hyödyntää saatavuuden takaamisessa myös maaseutualueilla.

Huomioitavaa on, että moniammatillinen yksikkö toimii jo olemassa olevien palveluiden lisänä ja auttaa turvaamaan ympärivuorokautisen avunsaannin. Moniammatillisen yksikön toiminnalla tavoitellaan:

 • päällekkäisen työn poistoa,
 • hoidon tarpeen arvioinnin nopeuttamista,
 • ikääntyvien kotona selviytymisen tukemista ja
 • päivystyskäyntien vähenemistä.

Yhteistyökumppanit

Pilotti toteutetaan yhteistyössä seuraavien toimijoiden ja organisaatioiden kanssa:

 • Essoten hanketoimijat ja eri toimintayksiköt
 • Ensihoito
 • Kotihoito
 • Kotisairaala
 • Palliatiivinen keskus
 • Etelä-Savon Pelastuslaitos
 • Essoten kotiin vietävät palvelut ja turvapalvelut
 • Puumalan vastaanottotoiminta
 • Puumalan asumispalvelut
 • Hätäkeskus
 • Tilannekeskus (SOTE TIKE)
 • Monitoimijapäivystys

Osallisuus

Hyvinvointialueella kiinnitämme erityistä huomiota osallisuuteen ja siihen, että jokainen saa äänensä kuuluviin. Puumalan moniammatillinen yksikkö -pilotin osalta osallisuus-näkökulmaa on jo huomioitukin hyvin laajalti. Olemme haastatelleet lukuisia yhteistyökumppaneita ja pilottiin osallistuvaa henkilökuntaa, joilta olemme saaneet erilaisia näkökulmia moniammatillisen yksikön kehittämiseen.

Olemme avoimia yhteistyökumppaneille ja erilaisille yhteistyömuodoille.

Vastuuhenkilöt

Marko Pylkkänen
Palvelupäällikkö
Ensihoitokeskus
040 359 6742
marko.pylkkanen@essote.fi

Seppo Lokka
Pelastusjohtaja
Etelä-Savon Pelastuslaitos
044 794 3671
seppo.lokka@espl.fi

Kysy lisää tai osallistu kehittämiseen!

Aiheeseen liittyviä artikkeleja