fbpx

Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden parempi hyödyntäminen -pilotti

Lääkehuollon kuvituskuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Etelä-Savon sote-uudistus, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Itä-Savon sairaanhoitopiiri (Sosteri) sekä Pieksämäen perusturva ovat aloittaneet yhteistyössä kehittämään ja yhtenäistämään perusterveydenhuollon toimintamalleja, jotta rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavien hoitajien osaamista voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin.

  • Tarve pilotille tuli rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavilta hoitajilta. He kokivat, että haluaisivat paremmin hyödyntää omaa osaamistaan ja tehdä omaa työtänsä näkyväksi. Samalla kehitetään sujuvaa asiakasohjausta ja vastataan lisääntyneeseen hoidon tarpeeseen väestön ikäjakauman muuttuessa, kertoo pilotin vastuuhenkilö Elisa Lajunen.

Pilotin tavoitteet

Pilotissa luodaan uusi palveluprosessikuvaus sekä yhtenäinen toimintamalli, joita voidaan hyödyntää rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavien terveydenhuollon ammattilaisten työssä Etelä-Savon alueella. Tavoitteena on saavuttaa asiakaslähtöiset toimintatavat ja palvelut, jotka tukevat muun muassa nopeaa hoitoon pääsyä ja parantavat työn sujuvuutta. Lisäksi pilotin tavoitteena on ylläpitää kehitettyjä toimintatapoja myös tulevaisuudessa.

Työpajoilla tulosta

Pilotin toiminta on aloitettu toukokuussa 2021 aloituswebinaarilla, jossa keskusteltiin tämänhetkisistä toimintatavoista ja pilotin tavoitteista. Pilotin projektiryhmä koostuu lääkkeenmääräämishoitajista, esimiehistä sekä vastuulääkäreistä.

Etelä-Savon alueella lääkkeenmääräämishoitajia on yhteensä 37, joista peräti 22 henkilöä on jo mukana pilotin toiminnassa!

Pilotti etenee projektiryhmän kesken pidettävien työpajojen avulla, joissa keskustellaan työn sujuvuuteen liittyvistä kehityskohteista, mietitään ratkaisuehdotuksia ja rakennetaan yhteistyöverkostoa. Verkostoyhteistyön ylläpitoon on avattu oma Teams-kanava.

Työpajojen avulla:

  • rakennetaan verkostomainen ja moniammatillinen toimintamalli, jossa asiakas on keskiössä,
  • tehdään hoitajien työnkuva näkyväksi ja
  • jalkautetaan jatkuvan kehittämisen kulttuuria

Pilotin lopputuotokset voit käydä lukemassa Innokylästä https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/rajatun-laakkeenmaaraamishoitajan-parempi-hyodyntaminen-0

Pilotin vastuuhenkilöt:

Taru Luukkola
Diabeteshoitaja, SHLM
Kliininen asiantuntija YAMK (opiskelija)
AA2980@student.jamk.fi

Markus Tuulikallio
Sairaanhoitaja, SHLM
Kliininen asiantuntija YAMK (opiskelija)
AA3860@student.jamk.fi

Elisa Lajunen
Asiantuntija | Etelä-Savon sote-uudistus
Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma
elisa.lajunen@etela-savo.fi
040 359 8007

Kysy lisää tai osallistu kehittämiseen!

Lähetä meille ajatuksia / kysymyksiä tai osallistu kehittämiseen eteläsavolaisen asukkaan tai sote-ammattilaisen roolissa.

Ole yhteydessä yllä oleviin pilotin vastuuhenkilöihin tai lähetä viesti alla olevalla lomakkeella, mikäli olet kiinnostunut osallistumaan kehitystyöhön tai haluat jättää aiheesta palautetta.

Aiheeseen liittyviä artikkeleja