fbpx

Sydämen vajaatoimintapotilaiden omahoidon tukeminen perusterveydenhuollossa -pilotti

Etelä-Savon sote-uudistus on käynnistänyt pilotin, jossa kehitetään sydämen vajaatoimintapotilaiden omahoidon tukemista perusterveydenhuollossa. Pilotti toteutetaan yhdessä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) kanssa. Pilotissa kehitettyjä toimintamalleja hyödynnetään myöhemmin koko Etelä-Savon hyvinvointialueella.

Sydämen vajaatoiminta Essoten alueella

Sydämen vajaatoiminta on vakava kansanterveydellinen ongelma. Sydämen vajaatoimintaa sairastavilla on yleensä toistuvia pahenemisvaiheita ja moni heistä joutuu ensimmäisen hoitojakson jälkeen uudestaan sairaalaan lyhyen ajan kuluessa. Sairauden toteamisen jälkeen noin 50 % sairastuneista menehtyy 5 vuoden kuluessa. Essoten alueella on tällä hetkellä arviolta 1800–2500 sydämen vajaatoimintapotilasta. Vuonna 2020 alkaneiden hoitojaksojen toiseksi yleinen syy oli kongestiivinen sydämen vajaatoiminta. 

Sydämen vajaatoimintaa sairastavien elämänlaatu on normaaliväestöä huonompi ja hoitoketju rikkonainen. Valitettavan usein potilas jää ilman pysyvää hoitosuhdetta sekä riittävää omahoitoa tukevaa ohjausta.​ Näihin ongelmiin tässä pilotissa halutaan tarttua pikimmiten. Pilotin asiakaskohderyhmänä ovat Essoten perusterveydenhuollon vastaanoton ja osastolta kuntoutuvat sydämen vajaatoimintapotilaat.​

Pilotin tavoitteet

Pilotissa on tarkoitus parantaa sydämen vajaatoimintapotilaiden hoidon koordinointia ja yhteistyötä sekä omahoitajakäytäntöä. Pilotin toiminta-aikana pyritään kehittämään tämän hetkisiä toimintamalleja seuraavien tavoitteiden avulla:

  • Siirretään hoidon painopistettä varhaiseen tukemiseen.
  • Vahvistetaan perusterveydenhuollon roolia ja perustason toimintaa sekä ammattilaisten osaamista hyödyntämällä erityistason tukea.
  • Tehostetaan ja tuetaan potilaan omahoitoa ja hoitotasapainon säilymistä.
  • Hyödynnetään näyttöön perustuvia toimintatapoja ja vaikutetaan potilaan elämänlaatuun. 
  • Parannetaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sekä eri ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tiedon kulkua.

Tavoitteiden saavuttaminen

Pilotissa kehitetään muun muassa sydämen vajaatoimintapotilaiden hoitosuunnitelmaa, omaseurantaa, neuvontaa ja ohjausta. Isona osana pilotin toimintaa on myös nykyisten ja kehitteillä olevien digitaalisten toimintamallien hyödyntäminen potilaiden hoidossa. Suunnitteilla on esimerkiksi digitaalinen etämonitorointi- ja seurantamalli sydämen vajaatoimintapotilaiden omahoidon tukemiseksi.

Osallisuuden huomioiminen pilotissa on ensiarvoisen tärkeää, kun kehitetään laaja-alaisia hoitoketjuja ja yhteistyötä toimijoiden välillä. Pilotissa otetaankin erityiseen huomioon järjestöjen, asiakkaiden ja kokemusasiantuntijoiden osallistaminen kehittämiseen.

Lisätietoja pilotista antaa:

Elisa Lajunen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Elisa Lajunen

Asiantuntija
040 359 7008
elisa.lajunen@etela-savo.fi

Kysy lisää tai osallistu kehittämiseen!

Lähetä meille ajatuksia ja kysymyksiä tai osallistu kehittämiseen kansalaisen tai sote-ammattilaisen roolissa.

Etsimme kehitystyöhön mukaan henkilöitä, jotka haluavat antaa asiakkaan, potilaan, palvelun käyttäjän, vertaistoimijan tai läheisen/omaisen äänen sydämen vajaatoiminnan hoidon kehittämiseen. Olethan meihin yhteydessä mikäli sairastat itse sydämen vajaatoimintaa tai se liittyy läheisesi elämäntilanteeseen. Kuulisimme mielellämme myös ajatuksia hoidon kehittämisessä kohtaamisen, omahoidon, neuvonnan, ohjauksen tai muiden asioiden osalta. Tuemme ääntäsi ja osallisuuttasi tarpeidesi, vointisi ja mielenkiintosi mukaisesti, olipa kyseessä sitten muutaman ajatuksen esittäminen tai mahdollisesti yhteistyöskentelyyn osallistuminen. Ole yhteydessä yllä oleviin pilotin vastuuhenkilöihin tai lähetä viesti alla olevalla lomakkeella, mikäli olet kiinnostunut kehittämisestä!

Aiheeseen liittyviä artikkeleja