fbpx

Turvallisen kotona asumisen teknologia -pilotti

Ikääntyneiden tilannekuva -hanke on käynnistänyt yhteistyössä Essoten kotihoidon kanssa Turvallisen kotona asumisen -pilotin. Pilotin tarkoituksena on lisätä teknologian hyödyntämistä kotihoidossa. Pilotissa tuetaan turvallista kotona asumista ja parannetaan kotihoidon asiakkaiden saamaa palvelua sekä omaisten mahdollisuutta osallistua ikääntyneen arkeen teknologian avulla. Teknologialla pyritään myös helpottamaan kotihoidon työn kuormitusta.

Käytettävät palvelut suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa

Pilotti on käynnistetty syyskuussa Ristiina-Suomenniemen ja joulukuussa Mikkeli Eteläisen kotihoidon alueella. Pieksämäellä pilotti käynnistyy maaliskuun 2022 aikana. Pilottiin osallistuu kotihoidon asiakkaita, heidän läheisiään sekä kotihoidon työntekijöitä. Teknologian käyttöönotto suunnitellaan yhdessä ikääntyneiden, läheisten ja kotihoidon kanssa. Teknologiaratkaisut valitaan asiakkaan tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan.

Teknologisia ratkaisuja voivat olla esimerkiksi kotiin asennettavat sensorit, jotka havainnoivat huomaamattomasti ja yksityisyyttä kunnioittaen asukkaan arjen rutiineja ja toimintaa kotona. Järjestelmä oppii lyhyen ajanjakson sisällä tunnistamaan asukkaan
arjen rutiinit ja hälyttää poikkeamista, jolloin hoitajat ja omaiset voivat tarkastella hälytyksiä mobiilisovelluksen kautta. Lisäksi pilotissa käytetään turvapuhelimia sekä lääkemuistuttajia. Omaiset ja hoitajat voivat myös soittaa videopuheluita ikääntyneen kotihoidon asiakkaan luona olevaan tablettiin, jolloin saadaan suora kuvayhteys asiakkaaseen. Ikääntyneen arjesta pyritään luomaan teknologian avulla ajantasainen tilannekuva, jonka avulla voidaan ennakoida esimerkiksi ikääntyneen toimintakyvyn muutoksia.

Pilotin tavoitteena uusi toimintamalli

Pilotin aikana arvioidaan ikääntyneiden toimintakykyä, elämänlaadun kokemuksia sekä valmiuksia teknologian käyttöön. Kotihoidon henkilöstön näkökulmasta arvioidaan teknologian hyödynnettävyyttä sekä käytön mielekkyyttä. Teknologian avulla muodostetaan tilannekuva ikääntyneen arjesta ja sitä hyödynnetään toimintakyvyn arvioinnissa sekä palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Pilotin aikana teknologian käyttöä jalkautetaan osaksi kotihoidon työtä ja rakennetaan toimintamallia koko Etelä-Savon hyvinvointialueelle.

Pilotin sopimuskumppanina on 2M-IT. Palvelun ja teknologian toimittajina Elisa Digihoiva ja SuvantoCare.

Lue lisää Ikääntyneiden tilannekuva -hankkeesta täältä: https://etela-savo.fi/muutosohjelma/ikaantyneiden-tilannekuva-hanke/

Pilotista vastaa

Pia Pulliainen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Pia Pulliainen

Hankekoordinaattori
040 359 8171
pia.pulliainen@etela-savo.fi
Pauliina Kinnunen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Pauliina Kinnunen

Hankekoordinaattori
040 359 8148
pauliina.kinnunen@etela-savo.fi