fbpx

Terveyssosiaalityö ja -ohjaus osana perusterveydenhuollon vastaanottoa

Etelä-Savon Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma tehostaa monialaista vastaanottotoimintaa. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma.

Terveyssosiaalityön yksiköstä sosiaaliohjaaja Niina Paakkunainen ja sosiaalityöntekijä Helena Kärkkäinen ovat aloittaneet yhteistyön perusterveydenhuollon vastaanoton kanssa toimivien yhteistyömuotojen luomiseksi.

Pilotin tavoitteet

Päätavoitteena on luoda sosiaalityön ja -ohjauksen toimintamalli perusterveydenhuoltoon ja toimia vastaanoton monialaisen tiimin jäsenenä. Kehitystyötä tehdään 17.3.2022 – 31.12.2023. Toimintamallin on tarkoitus vakiintua pysyväksi käytännöksi, jota voidaan hyödyntää myöhemmin koko Etelä-Savon hyvinvointialueella.

 • Perusterveydenhuollossa tunnistetaan asiakkaan terveyssosiaalityön ja sosiaalihuollon palvelutarve
 • Perusterveydenhuoltoon luodaan sosiaalityön toimintamalli
 • Sosiaalityön ja -ohjauksen saatavuus, oikea-aikaisuus, jatkuvuus
  • Tasavertaiset palvelut Essoten alueen asiakkaille
  • Ehkäistään ongelmien kasautumista ja pitkittymistä oikea-aikaisella tuella
  • Turvataan katkeamaton palvelupolku
  • Kehitetään digipalveluita (mm. sähköinen ajanvaraus ja etävastaanotto)

Terveyssosiaalityön ja -ohjauksen työtehtävät

Kaikenikäisillä perusterveydenhuollossa asioivilla on tarvittaessa mahdollisuus myös terveyssosiaalityön palveluihin.  Sosiaaliohjaaja Niina Paakkunainen kertoo, että ajanvarauksen voi tehdä terveydenhuollon ammattilainen vastaanottokäynnin yhteydessä tai asiakas itse puhelimitse tai sähköisen ajanvarauksen kautta Essote.fi-sivulla (https://www.essote.fi/ajanvaraus/). Asiakkaan tilanteen ensiarvioinnin tekee puhelimitse sosiaaliohjaaja, joka  tarvittaessa ohjaa erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat terveyssosiaalityöntekijälle.  Sosiaalityöntekijä Helena Kärkkäisen mukaan terveyssosiaalityöstä saa ohjausta ja neuvontaa puhelimitse, etäyhteydellä tai vastaanotolla.

Sairaus tai vamma voi vaikuttaa monella tavalla elämään, työ- ja toimintakykyyn sekä toimeentuloon.

Terveyssosiaalityöntekijä ja -ohjaaja

 • Arvioi sosiaalista tilannetta
 • Ohjaa tarvittaviin palveluihin
 • Neuvoo sosiaalietuusasioissa ja niiden hakemisessa
 • Tarjoaa keskusteluapua

Asiakkaiden sosiaalisen tilanteen ja -toimintakyvyn huomioiminen on tärkeää, ja siksi  kannustamme asiakkaita ja vastaanoton henkilökuntaa olemaan meihin rohkeasti yhteydessä!

Lisätietoja antaa:

Niina Paakkunainen
Sosiaaliohjaaja
niina.paakkunainen@essote.fi

Helena Kärkkäinen
Sosiaalityöntekijä
helena.karkkainen@essote.fi

Anu Ritsilä
Vastaava sosiaalityöntekijä
anu.ritsila@essote.fi

Satu Marja Tanttu
Asiantuntija
satu.marja.tanttu@etela-savo.fi
040 359 7878

Elisa Lajunen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Elisa Lajunen

Asiantuntija
040 359 7008
elisa.lajunen@etela-savo.fi