fbpx

Tuki- ja liikuntaelinpotilaille laadukkaampaa hoitoa fysioterapian suoravastaanotolla – toimintamallin käyttöä laajennetaan tulevalle hyvinvointialueelle

Etelä-Savon hyvinvointialueen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma on mukana fysioterapeutin suoravastaanoton tehostamisen edistämisessä monialaisessa vastaanottotyössä. Tuki- ja liikuntaelinpotilaiden hoitoon pääsyä ja hoidon laatua voidaan parantaa ohjaamalla heidät suoraan erityiskoulutuksen saaneen fysioterapeutin suoravastaanotolle ilman lääkärin alkuarviota ja lähetettä.

Monialaiseen vastaanottotiimiin kuuluu fysioterapeuttien ohella hoitajia ja lääkäreitä, ja välitön lääkärinkonsultaatiotuki on saatavilla jatkuvasti. Essotessa suurin yleislääkäripalveluita käyttänyt yksittäinen asiakasryhmä on ollut tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsivät (vuonna 2021). Heistä valtaosa hyötyisi todennäköisesti enemmän viiveettömästä fysioterapeutin vastaanotosta, jossa arvioinnin lisäksi päästään aloittamaan kuntoutus nopeasti.

Ylilääkäri Anna-Sofia Simula kertoo, että asiakasohjauksessa on tärkeää tehdä ammattilaiselle oikea valinta helpoksi. Fysioterapian suoravastaanoton kriteerit on tehty mataliksi. Potilasturvallisuutta varmistetaan välittömällä yleislääkärikonsultaatiotuella fysioterapeutille. Eri ammattiryhmien toistuvilla koulutuksilla taataan sujuva asiakasohjaus asiakkaan parhaaksi, yhteinen ymmärrys toimintamallista sekä tunnistetaan arjen esteet toiminnan toteuttamiselle.

Kesän aikana fysioterapeutin suoravastaanottoa lisätään ja toimintamalleja yhtenäistetään myös Sosterin ja Pieksämäen alueella.

Fysioterapeutin suoravastaanoton mahdollisia hyötyjä:

  • parempi hoidon laatu
  • tyytyväisemmät potilaat
  • vähemmän fysioterapiakäyntejä riittää
  • vähemmän tarvetta lääkärikäynteihin
  • vähemmän tarpeettomia kuvantamistutkimuksia
  • vähemmän tarvetta tulehduskipulääkkeille
  • vähemmän tarvetta erikoissairaanhoitoon
  • vähemmän kustannuksia


Kokemuksia fysioterapeutin suoravastaanotolta

Suomessa aiemmin tehdyssä selvityksessä lääkärille ohjattiin arviolta keskimäärin vain 7 % suoravastaanoton potilaista. (Suomen Lääkärilehti 5/2020) Fysioterapiapalveluiden tarpeeton käyttö ei kirjallisuuden mukaan lisääntynyt eikä potilasturvallisuus tai hoidon jatkuvuus heikentynyt. Nopeamman hoitoon pääsyn ansiosta potilaiden sairauspoissaolot ovat lyhyempiä. Aiempien kokemusten perusteella potilasohjauksen sujuminen ei ole ollut optimaalista ja sen vuoksi siihen kiinnitetään nyt erityistä huomiota.

Fysioterapian suoravastaanoton tavoitteet

1. Valtaosa tuki- ja liikuntaelinpotilaista pääsee ensisijaisesti fysioterapeutin suoravastaanotolle

2. Tuki- ja liikuntaelin potilaiden parempi toimintakyky

3. Tuki- ja liikuntaelinpotilaiden pienempi terveyspalveluiden käyttö

Lisätietoja:

Anna-Sofia Simula
Palvelupäällikkö, ylilääkäri PTH
Essote
anna-sofia.simula@essote.fi
040 129 4676