fbpx

Työkyvyn tuen palvelu osaksi perusterveydenhuollon vastaanottoa ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta

Etelä-Savon Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma ja Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta! -hanke vahvistavat ja kehittävät monialaista vastaanottotoimintaa. Työkyvyn tuen palveluja rakennetaan asiakkaiden, työkykykoordinaattorin, terveydenhoitajien ja työkykylääkärien sekä sidosryhmien kanssa. Tällä hetkellä palvelua tuotetaan koko Essoten alueella.

TYÖKYVYN TUEN PALVELUN TAVOITTEET

Työkyvyn tuen palvelun tavoitteena on rakentaa monialainen toimintamalli Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukseen. Kehitystyötä tehdään tiiviisti vuoden 2023 loppuun, jonka jälkeen toimintamallin on tarkoitus vakiintua pysyväksi käytännöksi ja laajentua myöhemmin koko Etelä-Savon hyvinvointialueelle.

 • Palvelun saatavuus kuukauden sisällä
 • Selvitetään ja arvioidaan asiakkaan työ- ja toimintakykyä
 • Edistetään työllistymistä ja madalletaan työllistymisen esteitä
  – Kyseessä on täsmätyökyky, eli ihmisen ja työn suhde. Toisin sanoen oikeassa tehtävässä ihminen on täysin työkykyinen omine puutteineen ja vahvuuksineen.
 • Työkyvyn tuen palvelun integrointi moniammatilliseen vastaanottotoimintaan

TERVEYDENHOITAJIEN TYÖTEHTÄVÄT

 • alkukartoitukset puhelimella
 • terveystarkastus vastaanotolla/eVastaanottona
 • yhteisvastaanottotyöskentely
 • palveluohjaus ja jatkosuunnitelmat
 • asiantuntijana työkykytiimissä ja työkyvyn tuen tiimissä

Terveydenhoitajalla on ymmärrys työttömyyden vaikutuksista toimintakykyyn, kokonaisvaltainen ihmiskäsitys, motivoiva ja voimavarakeskeinen työote, työelämän vaatimusten ja palvelujärjestelmän tuntemus.

TYÖKYKYKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄT

 • sosiaalihuollon ja työllisyyden hoidon asiantuntijana toimiminen asiakkaan kanssa ja työkykytiimissä
 • yhteisvastaanottotyöskentely
 • palveluohjaus ja jatkosuunnitelmat
 • jatkotyöskentely asiakkaan ja verkoston kanssa
 • koordinoida verkostoyhteistyötä

Työkykykoordinaattorilla on ymmärrys työttömyyden vaikutuksista toimintakykyyn, kokonaisvaltainen ihmiskäsitys, motivoiva ja voimavarakeskeinen työote, työelämän vaatimusten ja palvelujärjestelmän vahva tuntemus, erilaisten työllistymistä edistävien palveluiden ja toimenpiteiden tuntemus, hyvät verkostotyötaidot sekä kyky hahmottaa asiakkaan mahdollisesti haastava ja monisyinen tilanne.

TYÖKYKYLÄÄKÄRIN TEHTÄVÄT

 • vastaanotto tarvittaessa esiselvitysten ja mahdollisten tutkimusten jälkeen
 • määrää tarvittavat lisätutkimukset tai ohjaa jatkohoitoon
 • yhteisvastaanottotyöskentely
 • asiantuntijana työkykytiimissä ja työkyvyn tuen tiimissä

Työkykylääkärillä on ymmärrys työttömyyden vaikutuksista työ- ja toimintakykyyn, työelämän vaatimusten sekä kuntoutuspalvelujen tuntemista sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Työkykykoordinaattori Sari Vauhkonen kertoo, että työkyvyn tuen palvelut jalkautuvat asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi yhdistyskumppanin Uutta Elämää Groupin tiloihin (3.sektori). Terveydenhoitajat ottavat asiakkuuden haltuun alkukartoituksella, jonka asiakas varaa sähköisesti tai puhelimella ja kartoitus tehdään näppärästi etänä. Terveydenhoitajat kuvaavat asiakkaaksi tuloprosessia toimivaksi, koska asiakas itse varaa ajan ja sitoutuu sen myötä palveluun. Alkukartoituksen jälkeen asiakas ohjautuu terveydenhoitajalle tai työkykykoordinaattorille asiakkaan tilanteen mukaan. Asiakkaalle pyritään aina antamaan seuraava ajanvaraus (jos se on tarpeen) edeltävällä yhteydenotolla. Ammattilaisten tukena toimii monialainen työkykytiimi, johon kuuluu terveydenhuollon, lääketieteen, sosiaalihuollon ja kuntoutuspalvelujen ammattilaisia.

Lisätietoja:

Sari Vauhkonen | Henkilökunta

Sari Vauhkonen

Työkykykoordinaattori
040 359 7889
sari.vauhkonen@etela-savo.fi
Elisa Lajunen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Elisa Lajunen

Asiantuntija
040 359 7008
elisa.lajunen@etela-savo.fi