fbpx

Vaikuttava etäpalveluohjaus -pilotti

Etelä-Savon sote-uudistuksen Vaikuttava etäpalveluohjaus -pilotin tarkoituksena on tarjota psykososiaalista tukea COVID 19-riskiryhmille etäpalveluohjauksella, jossa tarjotaan digisosiaalityön palveluja sosiaalityön sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaille. Pilotissa testataan ja kehitetään uusia toimintamalleja, joita pyritään ottamaan käyttöön Etelä-Savon sote-uudistuksessa. Pilotin tavoitteena on:

  • Luoda ja kehittää mielenterveys- ja päihdetyön sekä aikuissosiaalityön päivätoimintaa ja sosiaaliohjausta.
  • Edistää yhteisöllisyyttä, osallistumista ja sosiaalista vuorovaikuttamista
  • Opastaa ja rohkaista muita mielenterveys- ja päihdetyön sekä aikuissosiaalityön ammattilaisia käyttämään etäpalveluja vakiintuneiden toimintamallien lisäksi.

Vaikuttava etäpalveluohjauksen toimintamalli korostaa psykososiaalista tukea ja kehittää digisosiaalityötä.

Psykososiaalisen tuen etäpalveluohjaustoimintamalli täydentää lähipalveluja aikuissosiaalityön, sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaille, joiden päivätoiminta ja toimintakykyä ylläpitävä toiminta on heikentynyt tai lakannut COVID 19-epidemian vuoksi. Digisosiaalityössä työskennellään asiakaslähtöisesti asiakkaan toimintakyky ja taitotaso huomioiden. Etäpalveluohjaus on myös pedagogista, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus oppia digitaitoja ja osallistua digipalveluohjauksen kehittämiseen. Pilotissa hyödynnetään lainadigilaitteita, joihin tarjotaan käyttötukea. Tällöin digipalveluohjaukseen voi osallistua pienellä kynnyksellä ja ilman laitevaatimuksia. 

Pilottiin osallistuu etäpalveluohjaajia ”muutosagentteina”, jotka omassa työyhteisössään sparraavat muita työyhteisön jäseniä etäpalvelujen laajemmassa hyödyntämisessä. Muutosagentti kehittää etäpalvelujen toimintaprosesseja ja etsii toimivia työmuotoja, joissa etäpalveluja voidaan erityisesti hyödyntää. Muutosagentti myös ohjaa asiakkaita etäpalvelujen ja digituen piiriin sekä osallistuu kehittyvän digitukiverkoston toimintaan. 

Pilottia toteutetaan tällä hetkellä Essoten aikuissosiaalityön, sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen yksiköissä. Toimintatapoja on tarkoitus laajentaa koko hyvinvointialueelle sote-uudistuksen edetessä.

**Vaikuttava etäpalveluohjaus -pilotti on ollut toiminnassa vuoden 2021 aikana. Toiminta on nyt päättynyt hyvin tuloksin ja etäpalveluohjaaja jatkaa asian edistämistä omassa organisaatiossaan.

Pilotin tuloksia

Essoten mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä aikuissosiaalityön ”vaikuttava etäpalvelutoiminnan” -pilotti (1.2–30.6.2021, 6 kk) on päättynyt. Kokeilussa tuotettiin yhteistyökumppaneiden (3. sektori) kanssa psykososiaalista tukea ja sosiaalityötä digipalveluna asiakkaille. Pilotissa oli käytössä 30 tablet-lainalaitetta. Pilotin jälkeen kuusi (6) asiakasta hankki oman lainalaitteen ja 4/6 hankki laitteen ohjaajan avustamana. Etäpalveluohjaaja toteutti digitukea yksilöohjauksena, ohjausvierailuina ja puhelinohjauksena asiakkaille ja ammattilaisille. Pilotin aikana etäohjaajalle puheluita kertyi 719 ja kotikäyntejä 70. Ammattilaisille järjestettiin yksi digitaitoja tukeva koulutus. Asiakkaat ja ammattilaiset kokivat, että digitaidot kehittyivät pilotin aikana, mutta edelleen digituelle on tarvetta.

Pilottiaikana toteutui viisi (5) Essoten tuottamaa etäpalveluryhmää. Etäryhmät lisäävät asiakkaiden tavoitettavuutta ja täydentävät päivätoimintaa. Etäryhmiin osallistui 2–10 asiakasta. Hybridimallina (läsnä ja etäryhmä) toteutettavaan ryhmään osallistui 22 asiakasta. Ryhmissä hybridimalli oli tuloksellisempaa, koska se yhdisti päivätoimintoja ja osallistujamäärät kasvoivat huomattavasti sekä ohjaajat tekivät enemmän yhteistyötä muiden yksiköiden kanssa. Tarvetta olisi maakunnalliselle lainalaitemallille ja toiminnan laajentamiselle koko hyvinvointialueelle.

Essote logo

Lisätietoja

Elisa Lajunen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Elisa Lajunen

Asiantuntija
040 359 7008
elisa.lajunen@etela-savo.fi

Aiheeseen liittyviä artikkeleja