fbpx

Vammaispalvelujen osaamiskeskus -pilotti

Vammaispalvelujen osaamiskeskus -pilotti osana Etelä-Savon sote-uudistusta!

Etelä-Savon vammaispalveluissa on huomattu kehittämiskohteita, joita nyt sote-uudistuksen Osaamiskeskus -pilotissa lähdetään kehittämään. Pilotin strategisena tavoitteena on vahvistaa vammaispalvelujen peruspalveluja, lisätä omaa palvelutuotantoa sekä vahvistaa osaamista eri palvelujen tasoilla osaamiskeskus-toimintamallin kautta.

Vammaispalvelujen pilotissa kehitetään:

 • Erityistä tukea tarvitsevien nuorten tuen ja kuntoutustarpeen arviointia ja järjestämistä sekä oman osaamisen vahvistamista
 • Lasten iltapäivä- ja loma-ajan toimintaa
 • Aikuisille suunnattua avohuollon ohjausta sekä jalkautuvaa työ- ja päivätoimintaa
 • Kotiin annettavia asumisen tukipalveluja
 • Vammaisten sähköisiä asiointipalveluja ja yhteydenottokanavia

Vammaispalvelujen osaamiskeskus -pilotti tukee Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittamaa SOPIVA henkilökohtainen budjetointi -hanketta ja on vahvasti sen tavoitteisiin kytköksissä. Pilotti kestää vuoden 2021 loppuun saakka Essoten vammaispalvelujen yksiköissä, jonka jälkeen pilotissa kehitettyjä toimintatapoja olisi tarkoitus laajentaa koko Etelä-Savon hyvinvointialueelle.

Osaamiskeskuksesta käsin:

 • koordinoidaan vammaisten avotyötoimintaa
 • toteutetaan työvalmentajan tarjoamaa avohuollon ohjausta
 • toteutetaan jalkautuvaa työ- ja päivätoimintaa kotona asuville
 • järjestetään vammaisten lasten iltapäivätoimintaa ja hoitoa
 • tehdään yhteistyötä sivistystoimen kanssa
 • toteutetaan autismikuntoutusohjausta
 • toteutetaan toimintaterapeutin arviointeja ja toimintaterapiaa
 • koordinoidaan henkilökohtaisen avun toimintaa
 • kehitetään ja jalkautetaan tukihenkilötoimintaa
 • seurataan ja arvioidaan kuljetuspalveluja ja ollaan yhteistyötaho kuljetuspalvelujen tuottajiin
 • kehitetään yhteistyötä Vaalijalan ja Savaksen sekä ammatillisten oppilaitosten kanssa

Vammaispalvelujen osaamiskeskus -pilotin odotuksia

Pilotin toteutumista johtaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen (ESSOTE) vammaispalvelujen palvelupäällikkö Jaana Koinsaari. Koinsaari odottaa pilotilta eniten sitä, että uusien toimintamallien avulla voidaan jatkossa tarjota erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille entistä yksilöllisempää ja oikea-aikaisempaa tukea ja palvelua. Koinsaari nostaa esille muun muassa seuraavia asioita ja odotuksiaan osaamiskeskus-toimintamallista:

 • Vammaispalvelujen jalkautuva toiminta ja kotiin annettavat palvelut vastaavat entistä yhdenvertaisemmin asiakkaiden tarpeisiin riippumatta siitä, missä asuu.
 • Vammaispalveluille kehitetään ja otetaan käyttöön uusia sähköisiä asiointipalveluja ja yhteydenottokanavia.
 • Pilotissa kehitettyjä ja käyttöön otettuja toimintamalleja voidaan hyödyntää SOPIVA-hankkeen myötä käyttöön otettavassa henkilökohtaisessa budjetoinnissa.
 • Pilotin lopullisena tuloksena syntyy vammaispalvelun verkostomainen osaamiskeskusmalli, mikä sote-uudistuksen myötä laajenee koko Etelä-Savon hyvinvointialueen malliksi. Tämä tarkoittaa sitä, että vammaispalveluja kehitetään vastaavanlaisella mallilla koko alueella, jonka keskukset muodostavat Etelä-Savon vammaispalvelujen osaamiskeskusverkoston.

Lisätietoja pilotista antaa:

Jaana Koinsaari
Vammaispalvelut/palvelupäällikkö
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
jaana.koinsaari@essote.fi
040 359 6930

Kysy lisää tai osallistu kehittämiseen!

Lähetä meille ajatuksia ja kysymyksiä tai osallistu kehittämiseen kansalaisen tai sote-ammattilaisen roolissa.

Aiheeseen liittyviä artikkeleja