Rakenneuudistus

TASA-ARVOISET PALVELUT KAIKKIALLA SUOMESSA

Suomessa muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita, jotta kaikki ihmiset voivat saada samanlaiset palvelut.


Suomen väestö ikääntyy eli paljon ihmisiä vanhenee yhtäaikaa. Tästä syystä ihmiset tarvitsevat enemmän palveluja kuin ennen. Samaan aikaan lapsia syntyy joka vuosi vähemmän ja huoltosuhde muuttuu toisenlaiseksi. Huoltosuhde tarkoittaa työikäisten ja ei-työikäisten suhdelukua toisiinsa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden täytyy vastata Suomen yhteiskunnallisiin muutoksiin, kuten toisenlaiseen huoltosuhteeseen. Siksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä pelastustoimen rakenteita täytyy muuttaa.


Tutkimusten mukaan isolla sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjällä on parempi mahdollisuus turvata kaikille ihmisille samanlainen mahdollisuus saada palveluja. Iso palvelujen järjestäjä voi turvata paremmin myös sen, että toiminta ja hallinto on tehokasta. Rakenneuudistuksen jälkeen ihmiset käyttävät digitaalisia palveluja yhä enemmän.


Rakenneuudistuksessa toteutetaan neljä asiaa:

 1. Valmistellaan sote-maakunnat ja ohjataan uudistuksen kokonaisuus
 2. Kehitetään johtamista ja ohjausta
 3. Uudistetaan ja yhdenmukaistetaan toimintatapoja digitaalisten välineiden avulla
 4. Kehitetään yhdessä maakuntia

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?


Rakenneuudistuksessa kehitetään ja yhtenäistetään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä. Palvelujen järjestämisellä tarkoitetaan sitä, kenen tehtävä on järjestää palvelut.


Tähän asti kunnilla ja kuntayhtymillä on ollut vastuu sote-palvelujen järjestämisestä. Sote-uudistuksen jälkeen sote-maakunnat järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen.


Rakenneuudistuksessa uuteen Etelä-Savon sote-maakuntaan luodaan toimintamalli, jonka mukaan järjestetään sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi.
Rakenneuudistus -hankkeen vastuulla on sote-maakuntauudistuksen rakenteellisen uudistuksen valmistelu. Valtiohallinnon asettamat aikataulut ja suunnitelmat ohjaavat hanketta.


Hankkeessa luodaan lainmukaiset ja hallinnolliset edellytykset sote-maakunnan toiminnan kehittämiselle. Sosiaali- ja terveyspalvelujen voimavaroja kohdennetaan paremmin vastaamaan väestörakenteen muutokseen. Tavoitteena on tehokkaampi palvelutuotanto.

Rakenneuudistushankkeessa kehitetään muun muassa:

 • Asiakasohjausta
 • Palveluverkkoja ja palveluketjuja
 • Päätöksentekoa, joka perustuu tietoon.

Hankkeessa myös yhtenäistetään viestinnän toimintatapoja. Kaikilla näillä asioilla halutaan luoda kustannustehokas sote-maakunta, jolloin rahaa kuluu vähemmän.

Mitä asioita rakenneuudistuksessa tapahtuu?

 • Valmistaudutaan ottamaan vastuu sote-palvelujen järjestämisestä
 • Uudistetaan palveluja
 • Kehitetään päätöksentekoa, joka perustuu tietoon
 • Kehitetään yhtenäisen asiakasohjauksen toimintamallia
 • Rakennetaan asiakkaille digitaalinen asiointi-ikkuna eli verkossa oleva palvelu
 • Perustetaan etäpalvelukeskus
 • Yhdenmukaistetaan tietojärjestelmiä
 • Kehitetään asukkaiden ja sote-henkilöstön digiosaamista

Rakenneuudistus -hanke sai 29.6.2020 rahallista avustusta valtiolta 2,5 miljoonaa euroa. Valtionavustus on tarkoitettu rakenneuudistuksen alueelliseen valmisteluun. Hanke toteutetaan vuosina 2020-2021. Hankkeen toteutumisesta vastaavat hankepäällikkö Paula Pusenius sekä vastuuvalmistelija Niina Kaukonen.


Voit tutustua lisää rakenneuudistukseen sote-uudistuksen sivuilta täällä. Sivusto ei ole selkokielinen.


Rakenneuudistuksen hankesuunnitelmaan voit tutustua täällä. Tiedosto ei ole selkokielinen.

Paula Pusenius

Hankepäällikkö
040 359 9489
paula.pusenius(a)etela-savo.fi