fbpx

Rakenneuudistus

Kaikille ihmisille turvataan tasa-arvoiset palvelut

Suomessa muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita, jotta kaikki ihmiset voivat saada samanlaiset palvelut. Se tarkoittaa sitä, että palvelut suunnitellaan uudestaan niin, että kaikki ihmiset Suomessa pääsevät esimerkiksi lääkäriin yhtä nopeasti.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?


Rakenneuudistuksessa kehitetään ja yhtenäistetään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä. Palvelujen järjestämisellä tarkoitetaan sitä, kenen tehtävä on järjestää palvelut.


Tähän asti kunnilla ja kuntayhtymillä on ollut vastuu sote-palvelujen järjestämisestä. Nyt ennen uudistusta esimerkiksi Pieksämäen kaupunki on itse palkannut lääkärin, jotta Pieksämäellä asuvat ihmiset voivat käydä lääkärin vastaanotolla.

Sote-uudistuksen jälkeen sote-maakunnat järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen. Jatkossa palvelut ovat yhtenäiset maakuntien asukkaille asuinpaikasta riippumatta. Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Etelä-Savon maakunta palkkaa lääkäreitä ja hoitajia eri puolille maakuntaa, jotta kaikki maakunnan asukkaat pääsevät lääkärin vastaanotolle tasa-arvoisesti. Tällä tavoin esimerkiksi Mäntyharjussa asuva ihminen pääsee yhtä nopeasti lääkäriin kuin Juvalla asuva ihminen.


Rakenneuudistuksessa uuteen Etelä-Savon sote-maakuntaan luodaan toimintamalli, jonka mukaan järjestetään sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi. Tällä tavoin koko maakunta toimii ja järjestää palveluja samalla tavalla tasa-arvoisesti kaikille ihmisille.

Ihmiset vanhenevat ja huoltosuhde muuttuu


Suomen väestö ikääntyy eli paljon ihmisiä vanhenee yhtä aikaa. Tästä syystä ihmiset tarvitsevat enemmän palveluja kuin ennen. Samaan aikaan lapsia syntyy joka vuosi vähemmän ja huoltosuhde muuttuu toisenlaiseksi. Huoltosuhde tarkoittaa työikäisten ja ei-työikäisten suhdelukua toisiinsa. Sen avulla voidaan arvioida esimerkiksi sitä, onko Suomessa tarpeeksi työntekijöitä pitämään huolta vanhuksista ja lapsista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden täytyy vastata Suomen yhteiskunnallisiin muutoksiin, kuten toisenlaiseen huoltosuhteeseen. Joka puolella Suomea täytyy olla tarpeeksi työntekijöitä pitämään huolta esimerkiksi vanhoista ihmisistä. Siksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä pelastustoimen rakenteita täytyy muuttaa eli uudistaa.

Isolla järjestäjällä on paremmat mahdollisuudet järjestää palvelut


Tutkimusten mukaan isolla sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjällä on parempi mahdollisuus turvata kaikille ihmisille samanlainen mahdollisuus saada palveluja. Iso järjestäjä voi olla esimerkiksi maakunta, kuten Etelä-Savo. Pieni järjestäjä on esimerkiksi kunta, kuten Mäntyharju.

Iso palvelujen järjestäjä voi turvata paremmin myös sen, että toiminta ja hallinto on tehokasta. Tällä tavalla valtion eli Suomen rahaa säästyy ja sitä käytetään järkevästi. Rakenneuudistuksen jälkeen ihmiset käyttävät muun muassa digitaalisia palveluja yhä enemmän. Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi joskus sairaanhoitajalla käynti voi tapahtua videopuheluna ihmisen omassa kodissa.


Rakenneuudistuksessa toteutetaan neljä asiaa:

 1. Valmistellaan sote-maakunnat muutokseen
 2. Kehitetään johtamista ja ohjausta
 3. Uudistetaan ja yhdenmukaistetaan toimintatapoja digitaalisten välineiden avulla
 4. Kehitetään yhdessä maakuntia

Hankkeen vastuulla on uudistuksen valmistelu


Rakenneuudistus -hankkeen vastuulla on sote-maakuntauudistuksen rakenteellisen uudistuksen valmistelu. Valtiohallinnon asettamat aikataulut ja suunnitelmat ohjaavat hanketta.


Hankkeessa luodaan lainmukaiset ja hallinnolliset edellytykset sote-maakunnan toiminnan kehittämiselle. Se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että joitain Suomen lakeja täytyy muuttaa. Vanhoja toimintatapoja ja työtehtäviä täytyy myös muuttaa, jotta uudistuksia voidaan tehdä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen voimavaroja kohdennetaan paremmin vastaamaan väestörakenteen muutokseen. Tavoitteena on tehokkaampi palvelutuotanto, jolloin valtion rahaa käytetään järkevämmin.

Rakenneuudistushankkeessa kehitetään muun muassa:

 • Asiakasohjausta
 • Palveluverkkoja ja palveluketjuja
 • Päätöksentekoa, joka perustuu tietoon.

Hankkeessa myös yhtenäistetään viestinnän toimintatapoja. Kaikilla näillä asioilla halutaan luoda kustannustehokas sote-maakunta, jolloin rahaa kuluu vähemmän.

Mitä asioita rakenneuudistuksessa tapahtuu?

 • Valmistaudutaan ottamaan vastuu sote-palvelujen järjestämisestä
 • Uudistetaan palveluja
 • Kehitetään päätöksentekoa, joka perustuu tietoon
 • Kehitetään yhtenäisen asiakasohjauksen toimintamallia
 • Rakennetaan asiakkaille digitaalinen asiointi-ikkuna eli verkossa oleva palvelu
 • Perustetaan etäpalvelukeskus
 • Yhdenmukaistetaan tietojärjestelmiä
 • Kehitetään asukkaiden ja sote-henkilöstön digiosaamista

Rakenneuudistus -hanke sai 29.6.2020 rahallista avustusta valtiolta 2,5 miljoonaa euroa. Valtionavustus on tarkoitettu rakenneuudistuksen alueelliseen valmisteluun. Hanke toteutetaan vuosina 2020-2021. Hankkeen toteutumisesta vastaavat hankepäällikkö Paula Pusenius sekä vastuuvalmistelija Niina Kaukonen.


Voit tutustua lisää rakenneuudistukseen sote-uudistuksen sivuilta täällä. Sivusto ei ole selkokielinen.


Rakenneuudistuksen hankesuunnitelmaan voit tutustua täällä. Tiedosto ei ole selkokielinen.

Hankkeessa työskentelee:

Paula Pusenius henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Paula Pusenius

Hankepäällikkö
040 359 9489
paula.pusenius@etela-savo.fi
Anni Sormunen | Henkilökunta

Anni Sormunen

ICT-koordinaattori
040 359 8000
anni.sormunen@etela-savo.fi
Antti Laurikainen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Antti Laurikainen

Asiantuntija
044 351 2502
antti.laurikainen@etela-savo.fi
Viljami Kaasalainen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Viljami Kaasalainen

Controller
040 359 9778
viljami.kaasalainen@etela-savo.fi
Laura Sallinen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Laura Sallinen

Controller
040 359 9741
laura.sallinen@etela-savo.fi
Niina Kaukonen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Niina Kaukonen

Vastuualuejohtaja
044 794 4003
niina.kaukonen@etela-savo.fi
Kati Nieminen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Kati Nieminen

Henkilöstöasiantuntija
040 359 8915
kati.nieminen@etela-savo.fi