fbpx

Rakenneuudistus

Selkokielitunnus | Etelä-Savon sote-uudistus

Kaikille ihmisille turvataan tasa-arvoiset palvelut

Suomessa muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita, jotta kaikki ihmiset voivat saada samanlaiset palvelut. Se tarkoittaa sitä, että sote-palvelut suunnitellaan uudestaan niin, että kaikki ihmiset Suomessa pääsevät esimerkiksi lääkäriin yhtä nopeasti.


Tässä tekstissä lyhenne sote tarkoittaa sanoja sosiaali ja terveys.

Mitä rakenneuudistus tarkoittaa käytännössä?

Rakenneuudistuksessa kehitetään ja yhtenäistetään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä. Palvelujen järjestämisellä tarkoitetaan sitä, kenen tehtävä on järjestää palvelut.

Tähän asti kunnilla ja kuntayhtymillä on ollut vastuu sote-palvelujen järjestämisestä. Ennen uudistusta esimerkiksi Pieksämäen kaupunki on itse palkannut lääkärin, jotta Pieksämäellä asuvat ihmiset voivat käydä lääkärin vastaanotolla.
Sote-uudistuksen jälkeen hyvinvointialueet järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen. Pelastustoimella tarkoitetaan toimialaa, johon kuuluu esimerkiksi tulipalojen ja onnettomuuksien ehkäisy sekä ihmisten ja ympäristön suojaaminen.

Jatkossa palvelut ovat yhtenäiset hyvinvointialueiden asukkaille asuinpaikasta riippumatta. Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Etelä-Savon hyvinvointialue palkkaa lääkäreitä ja hoitajia eri puolille Etelä-Savoa, jotta kaikki hyvinvointialueen asukkaat pääsevät lääkärin vastaanotolle tasa-arvoisesti. Tällä tavoin esimerkiksi Mäntyharjussa asuva ihminen pääsee yhtä nopeasti lääkäriin kuin Juvalla asuva ihminen.

Rakenneuudistusta tarvitaan, koska ihmiset vanhenevat ja huoltosuhde muuttuu

Suomen väestö ikääntyy, eli paljon ihmisiä vanhenee yhtä aikaa. Ikääntyvät ihmiset tarvitsevat enemmän palveluja kuin nuoremmat. Samaan aikaan lapsia syntyy joka vuosi vähemmän ja huoltosuhde muuttuu toisenlaiseksi. Huoltosuhde vertailee, kuinka paljon työikäisiä ihmisiä on verrattuna ei-työikäisiin ihmisiin. Sen avulla voidaan arvioida esimerkiksi sitä, onko Suomessa tarpeeksi työntekijöitä pitämään huolta vanhuksista ja lapsista.


Rakenneuudistusta tarvitaan, koska väestö ikääntyy ja huoltosuhde muuttuu. Joka puolella Suomea täytyy olla tarpeeksi työntekijöitä pitämään huolta esimerkiksi vanhoista ihmisistä. Siksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä pelastustoimen rakenteita täytyy muuttaa eli uudistaa.

Isolla järjestäjällä on paremmat mahdollisuudet järjestää palvelut

Tutkimusten mukaan isolla sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjällä on parempi mahdollisuus turvata kaikille ihmisille samanlainen mahdollisuus saada palveluja. Iso järjestäjä voi olla esimerkiksi hyvinvointialue, kuten Etelä-Savo. Pieni järjestäjä on esimerkiksi kunta, kuten Mäntyharju.

Iso palvelujen järjestäjä voi turvata paremmin myös sen, että toiminta ja hallinto on tehokasta. Tällä tavalla valtion eli Suomen rahaa säästyy ja sitä käytetään järkevästi. Rakenneuudistuksen jälkeen ihmiset käyttävät muun muassa digitaalisia palveluja yhä enemmän. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että potilas voi joskus soittaa sairaanhoitajalle videopuhelun omasta kodistaan.

Rakenneuudistuksen valmistelu

Rakenneuudistusta valmisteltiin Etelä-Savon hyvinvointialueella kahdessa rakenneuudistushankkeessa, joita hallinnoivat Essote ja Sosteri. Valtio on asetti aikataulut ja suunnitelmat, jotka ohjasivat hankkeen työtä.

Rakenneuudistushankkeessa kehitettiin sote-palveluja siten, että palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin ja palveluja tuotetaan tehokkaammin. Tavoitteena on se, että ihmiset voivat hyvin ja valtion rahaa käytetään järkevästi.

Mitä asioita rakenneuudistuksessa tapahtuu?

  • Valmistaudutaan ottamaan vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä
  • Uudistetaan palveluja
  • Kehitetään johtamista
  • Kehitetään yhtenäisen asiakasohjauksen toimintaa
  • Kehitetään sähköisiä asiointitapoja
  • Kehitetään etäpalveluja
  • Yhdenmukaistetaan tietojärjestelmiä
  • Kehitetään asukkaiden ja henkilöstön digiosaamista

Essoten hallinnoima rakenneuudistushanke sai 29.6.2020 avustusta valtiolta 2,5 miljoonaa euroa ja Sosterin hallinnoima hanke 640 000 euroa. Valtionavustusta käytettiin rakenneuudistuksen valmistelutyöhön vuosina 2020–2021.