fbpx

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelma

Selkokielitunnus | Etelä-Savon sote-uudistus

Toiminnassa korostuvat hyvinvointi ja varhainen tuki

Uudesta sosiaali- ja terveyskeskuksesta saat tarvitsemasi avun sujuvasti. Riittää, että otat
yhteyttä yhden kerran.


Sote-keskuksessa tarjotaan eri ammattilaisten palveluja ja erityistason konsultaatioita. Se
tarkoittaa, että palveluusi voi osallistua myös esimerkiksi erikoislääkäri tai fysioterapeutti.


Palveluissa käytetään myös digitaalisia mahdollisuuksia eli osa palveluista voidaan tarjota
esimerkiksi verkossa. Sote-keskuksessa korostetaan perustason palveluja ja ehkäisevää
toimintaa. Tällä tavoin erikoissairaanhoidon ja vaativien erityispalvelujen tarve vähenee.

Uudessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa työskentelee monen eri alan ammattilaisia,
kuten:

 • sosiaalityön ammattilaisia, esimerkiksi sosiaalityöntekijöitä
 • sosiaalihuollon ammattilaisia, esimerkiksi palveluohjaajia
 • lääketieteen ammattilaisia, esimerkiksi lääkäreitä
 • hammaslääketieteen ammattilaisia, esimerkiksi hammaslääkäreitä
 • hoitotyön ammattilaisia, esimerkiksi sairaanhoitajia

Heidän lisäksi sote-keskuksessa työskentelee myös eri alojen erityistyöntekijöitä, kuten:

 • psykologeja
 • toimintaterapeutteja
 • fysioterapeutteja
 • ravitsemusterapeutteja
 • puheterapeutteja

Uudessa sote-keskuksessa sosiaalihuolto ja terveydenhuolto ovat toistensa vahvat yhteistyökumppanit. Sen lisäksi tarvitaan yhteistyötä ja ryhmätoimintaa myös erityistason sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa, kuten erikoislääkäreiden. Yhteistyötä tehdään myös muiden viranomaistahojen ja hallintokuntien kanssa, kuten Kelan, sivistystoimen, pelastustoimen ja TE-palvelujen.


Sote-palveluihin kuuluu ihmisten tarpeiden mukaisesti vähintään:

 • Perusterveydenhuolto
 • Suun terveydenhuolto
 • Sosiaalityö ja muu sosiaalihuollon palvelut
 • Asiakkaan kotona tehtävät palvelut
 • Sähköiset palvelut
 • Perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Avokuntoutuspalvelut
 • Kansansairauksien ehkäisy
 • Neuvolapalvelut
 • Muut ehkäisevät ja jalkautuvat palvelut

Sosiaali- ja terveyskeskus vastaa ihmisten tarpeisiin

Uuden sote-keskuksen palvelut ja tilat eli rakennukset suunnitellaan niin, että ne vastaavat maakunnan ihmisten tarpeisiin.


Etelä-Savon sote-uudistuksessa:

 • Kehitetään uusi toiminta- ja palvelumalli
 • Asiakas pääsee hoitoon 7 päivän sisällä yhteydenotosta
 • Luodaan toiminta- ja palveluverkosto eri alojen ammattilaisille
 • Ammattilaiset tarjoavat yhteistyössä tasapuoliset palvelut kaikkialla maakunnassa
 • Käytetään myös digitaalisia välineitä
 • Kehitetään henkilöstön osaamista
 • Otetaan käyttöön toimintamalleja, jotka on todettu hyviksi
 • Kehitetään toimintaa ja palveluja yhdessä paremmiksi

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke sai 29.6.2020 rahallista avustusta valtiolta 1,5 miljoonaa euroa. Valtionavustus on tarkoitettu sote-keskuksen alueelliseen valmisteluun. Hanke toteutetaan vuosina 2020-2022. Hankkeen toteuttamisesta vastaa hankepäällikkö Kirsi Leinonen.


Voit tutustua tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan sote-uudistuksen sivuilla täällä. Sivusto ei ole selkokielinen.

Hankkeessa työskentelee:

Kirsi Leinonen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Kirsi Leinonen

Hankepäällikkö
040 359 9488
kirsi.leinonen@etela-savo.fi
Sami Sundell henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Sami Sundell

Hankekoordinaattori
040 359 9843
sami.sundell@etela-savo.fi
Elisa Lajunen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Elisa Lajunen

Hankekoordinaattori
040 359 7008
elisa.lajunen@etela-savo.fi
Sanna Koskimäki | Henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Sanna Koskimäki

Viestintäkoordinaattori
040 359 7561
sanna.koskimaki@etela-savo.fi