fbpx

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelma

Selkokielitunnus | Etelä-Savon sote-uudistus

Toiminnassa korostuvat hyvinvointi ja varhainen tuki

Uudesta sosiaali- ja terveyskeskuksesta saat tarvitsemasi avun sujuvasti. Riittää, että otat yhteyttä yhden kerran.


Sote-keskuksessa tarjotaan eri ammattilaisten palveluja ja erityistason konsultaatioita. Se tarkoittaa, että palveluusi voi osallistua myös esimerkiksi erikoislääkäri tai fysioterapeutti.


Palveluissa käytetään myös digitaalisia mahdollisuuksia eli osa palveluista voidaan tarjota esimerkiksi verkossa. Sote-keskuksessa korostetaan perustason palveluja ja ehkäisevää toimintaa. Tällä tavoin erikoissairaanhoidon ja vaativien erityispalvelujen tarve vähenee.

Uudessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa työskentelee monen eri alan ammattilaisia, kuten:

 • sosiaalityön ammattilaisia, esimerkiksi sosiaalityöntekijöitä
 • sosiaalihuollon ammattilaisia, esimerkiksi palveluohjaajia
 • lääketieteen ammattilaisia, esimerkiksi lääkäreitä
 • hammaslääketieteen ammattilaisia, esimerkiksi hammaslääkäreitä
 • hoitotyön ammattilaisia, esimerkiksi sairaanhoitajia

Heidän lisäksi sote-keskuksessa työskentelee myös eri alojen erityistyöntekijöitä, kuten:

 • psykologeja
 • toimintaterapeutteja
 • fysioterapeutteja
 • ravitsemusterapeutteja
 • puheterapeutteja

Uudessa sote-keskuksessa sosiaalihuolto ja terveydenhuolto ovat toistensa vahvat yhteistyökumppanit. Sen lisäksi tarvitaan yhteistyötä ja ryhmätoimintaa myös erityistason sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa, kuten erikoislääkäreiden. Yhteistyötä tehdään myös muiden viranomaistahojen ja hallintokuntien kanssa, kuten Kelan, sivistystoimen, pelastustoimen ja TE-palvelujen.


Sote-palveluihin kuuluu ihmisten tarpeiden mukaisesti vähintään:

 • Perusterveydenhuolto
 • Suun terveydenhuolto
 • Sosiaalityö ja muu sosiaalihuollon palvelut
 • Asiakkaan kotona tehtävät palvelut
 • Sähköiset palvelut
 • Perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Avokuntoutuspalvelut
 • Kansansairauksien ehkäisy
 • Neuvolapalvelut
 • Muut ehkäisevät ja jalkautuvat palvelut

Sosiaali- ja terveyskeskus vastaa ihmisten tarpeisiin

Uuden sote-keskuksen palvelut ja tilat eli rakennukset suunnitellaan niin, että ne vastaavat hyvinvointialueen ihmisten tarpeisiin. Sote-keskuksen kehittämiseen on myönnetty valtionavustusta Essoten hankekokonaisuuteen 1,5 miljoonaa euroa ja Sosterin hankekokonaisuuteen noin 754 000 euroa. Valtionavustus on tarkoitettu sote-keskuksen alueelliseen valmisteluun. Hankkeet toteutetaan vuosina 2020-2022. Essoten hankkeen toteuttamisesta vastaa Kirsi Leinonen ja Sosterin hankkeesta vastaa Pia Karttunen.


Etelä-Savon sote-uudistuksessa:

 • Kehitetään uusi toiminta- ja palvelumalli
 • Asiakas pääsee hoitoon 7 päivän sisällä yhteydenotosta
 • Luodaan toiminta- ja palveluverkosto eri alojen ammattilaisille
 • Ammattilaiset tarjoavat yhteistyössä tasapuoliset palvelut kaikkialla maakunnassa
 • Käytetään myös digitaalisia välineitä
 • Kehitetään henkilöstön osaamista
 • Otetaan käyttöön toimintamalleja, jotka on todettu hyviksi
 • Kehitetään toimintaa ja palveluja yhdessä paremmiksi

tulevaisuuden sote-keskus visiokuva


Voit tutustua tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan sote-uudistuksen sivuilla täällä. Sivusto ei ole selkokielinen.

Hankkeessa työskentelee:

Elisa Lajunen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Elisa Lajunen

Asiantuntija
040 359 7008
elisa.lajunen@etela-savo.fi
Jari Kortsalo henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Jari Kortsalo

Asiantuntija
040 359 8168
jari.kortsalo@etela-savo.fi
Sanna Koskimäki | Henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Sanna Piskonen

Viestintäkoordinaattori (vanhempainvapaalla)
040 359 7561
sanna.piskonen@etela.savo.fi

Sari Mönttinen

Viestintäkoordinaattori
040 359 9828
sari.monttinen@etela-savo.fi