fbpx

Etelä-Savon perhekeskustoiminta

Lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea yhdessä

Etelä- Savon perhekeskuksella tarkoitetaan palvelujen verkostoa, joka sisältää lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät palvelut sekä varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut. Perhekeskus tarjoaa rakenteen lapsiperheiden sote-palveluiden ja kuntien järjestämien muiden palveluiden sekä järjestöjen ja seurakuntien toiminnan yhteensovittamiseksi. Tavoitteena on, että palvelut ovat lähellä perhettä ja jokainen lapsi, nuori ja perhe saa tarvitsemansa tuen ja avun helposti yhdellä yhteydenotolla.  Toiminnassa noudatetaan aidon kohtaamisen sekä lapsi- ja perhelähtöisyyden periaatteita. Perhekeskuksella on yhdessä sovitut   toimintatavat ja kaikki perhekeskuksen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lakisääteisiä.


Perhekeskustoimintaa kehitetään kansallisessa ohjauksessa koko Suomen alueella. Etelä-Savon hyvinvointialueen perhekeskustoiminta on käynnistynyt osana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPEa vuonna 2017.

Perhekeskuksen toimintamalli

Perhekeskuspalvelut – kaikki tarvitsemasi toimivana kokonaisuutena

Etelä-Savossa toimii kolme perhekeskusta, joissa tarjotaan laajasti perheiden sosiaali- ja terveyspalveluita. Keskukset sijaitsevat Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Perhekeskuksista löytyy palveluita aina neuvolasta ja perhetyöstä erityisen tuen palveluihin, kuten erikoissairaanhoitoon, lastensuojeluun ja perheoikeudellisiin palveluihin. Kohtaamispaikat ja sote-palvelupisteet tuovat palvelut lähelle myös niissä kunnissa, joissa ei ole perhekeskusta.

Kaikkien perhepalveluiden päätavoitteena on tukea lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja hyvää arkea. On tärkeää, että palvelut ovat helposti saavutettavissa ja että koko perheen tarpeet huomioidaan.

Avoimet kohtaamispaikat – helppo tulla, kiva olla

Avoimeen kohtaamispaikkaan ovat tervetulleita kaikki lapset, heidän perheensä ja läheisensä. Kohtaamispaikassa perheet voivat viettää aikaa yhdessä, lapset voivat leikkiä ja vanhemmat tavata muita vanhempia, jakaa kokemuksia ja saada vertaistukea. Toiminnan ja tuen lisäksi tavattavissa on eri palveluiden työntekijöitä kohtaamispaikan oman aikataulun ja viikko-ohjelman mukaisesti.


Kohtaamispaikassa voit keskustella arkeen liittyvistä kysymyksistä, parisuhteesta ja vanhemmuuden iloista ja suruista. Erotilanteessa kohtaamispaikasta on saatavilla tukea niin lapsille kuin vanhemmillekin. Kohtaamispaikassa voit tavata myös Perheneuvon työntekijän. Toiminta on kaikille avointa ja maksutonta. Voit tulla mukaan silloin, kun se sopii sinun ja perheesi aikatauluihin.

Perhekeskustoiminnan tavoite on, että jokaisessa kunnassa toimii vähintään yksi monipuolisesti ja helposti toimintaa, tukea ja palveluja tarjoava kohtaamispaikka. Sen lisäksi on muutakin yhteistyössä järjestettävää kohtaamispaikkatoimintaa, kuten perhekahviloita, kerhoja ja puistotoimintaa. Nuorten omia kohtaamispaikkoja ovat Ohjaamot ja nuorisotilat. Kunnat perustavat jatkuvasti uusia kohtaamispaikkoja osana Etelä-Savon perhekeskustoimintaa. Tervetuloa tutustumaan oman kuntasi lapsiperhetoimintaan!

Perheneuvo – kaikkien lapsiperheiden tukena

Perheneuvo tarjoaa matalan kynnyksen apua, ohjausta ja neuvontaa kaikissa lapsiperheitä askarruttavissa asioissa. Ei ole niin pientä tai niin suurta asiaa, ettei sitä voisi kysyä – Perheneuvossa olet aina oikeassa paikassa! Perheneuvosta saat myös tietoa kuntasi tarjoamista mahdollisuuksista, tapahtumista ja palveluista lapsiperheille.
Perheneuvoon voit olla yhteydessä puhelimitse, täyttämällä sähköisen yhteydenottolomakkeen tai tulemalla tapaamaan Perheneuvon työntekijää. Yhteydenottotavoissa on kuntakohtaisesti sovitut käytännöt. Perheneuvo toimii aina perheen suostumuksella ja yhteistyössä perheen kanssa. Perheneuvo antaa tukea ja tarvittaessa auttaa eteenpäin sopivan palvelun piiriin.

Perheneuvo toimii tällä hetkellä seitsemässä Etelä-Savon kunnassa: Juvalla, Mikkelissä, Mäntyharjulla, Kangasniemellä, Puumalassa, Rantasalmella ja Savonlinnassa. Toimintaa on tarkoitus laajentaa ja tuoda Perheneuvo alueen jokaiseen kuntaan.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke

Perhekeskustoiminta integroidaan Etelä-Savon hyvinvointialueen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa osaksi sote-keskuskonseptia lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuden osalta.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuudessa juurrutetaan hyvinvointialueellista perhekeskustoimintamallia, jossa eri toimijat (Etelä-Savon hyvinvointialue, kunnat, järjestöt, seurakunnat, yritykset) toimivat yhdessä yhtenä kokonaisuutena. Hankkeessa tuetaan alueellisen perhekeskustoiminnan verkostoissa sovittujen uusien työmuotojen kokeilua ja toimeenpanoa sekä aikaisemmin käynnistyneiden toimintojen verkostomaista toteuttamista.

Perhekeskustoiminnan keskeiset toimenpiteet ovat

 • varhaiset tuen toimintamuotojen lisääminen ja
 • perustason palveluiden vahvistaminen.

Perhekeskustoiminnan seurantaa, laatua ja arviota kehitetään edelleen.

THL ja STM ovat nostaneet esille myös tarpeen vahvistaa kasvatus- ja perheneuvontaa, perhetyötä ja kotipalveluita. Tämän toteuttamiseksi ja varhaisen tuen vahvistamiseksi lasten, nuorten ja perheiden palveluissa jatketaan perhekeskustoiminnan kehittämistä seuraavilla toimenpiteillä:

 • Sovitetaan yhteen perhekeskusten työkäytänteitä ja määritetään asiakaslähtöisiä, joustavia toimintatapoja. 
 • Kehitetään varhaista tukea ja matalan kynnyksen palveluita: 
  • Vahvistetaan lapsiperheiden neuvontaa ja ohjausta tarjoavaa perheneuvoa 
  • Monipuolistetaan kohtaamispaikkatyötä ja kehitetään matalan kynnyksen toimintamuotoja eri sidosryhmien yhteistyönä
  • Parannetaan lapsiperheiden sotepalveluiden saatavuutta (palveluohjaus, tapaamiset ilman ajanvarausta, suorat yhteydenotot)
  • Nuorten osalta lisätään matalan kynnyksen palveluiden saatavuutta ohjaamoiden ja koulu- ja opiskeluhuollon palveluissa
 • Vahvistetaan perustason palveluita ja kokeillaan uusia toimintamalleja: 
  • Kotipalvelun maksuttomuus kokeilu 
  • Vahvistetaan perhetyötä sekä kasvatus- ja perheneuvontaa

Lisätietoja

Milla Ryynänen henkilökuva

Milla Ryynänen

Vastuuvalmistelija, Sote-ydintoiminnot
040 656 7488
milla.ryynanen@etela-savo.fi
Kirsi Leinonen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Kirsi Leinonen

Hankepäällikkö
040 359 9488
kirsi.leinonen@etela-savo.fi

Etelä-Savon perhekeskustoiminnasta voit lukea lisää täältä: https://lapeetelasavo.com/perhekeskustoiminta/

Katso perhekeskustoiminnan esite täältä: https://etela-savo.fi/wp-content/uploads/2021/11/Etela-Savon-Perhekeskustoiminta_esite_pdf.pdf