fbpx

Tulevaisuus kotona -hanke

TULEVAISUUS KOTONA -HANKKEESSA EDISTETÄÄN IKÄÄNTYNEIDEN KOTONA ASUMISTA

Etelä-Savon väestö vanhenee ja ikääntyneiden palvelujen tarve kasvaa. Kansallinen linjaus on, että iäkkäät ihmiset voivat asua kotona ja saavat sinne tarvitsemansa palvelut, myös ympärivuorokautisesti. Etelä-Savon hyvinvointialueen Tulevaisuus kotona -hankkeessa kehitetään ikääntyneiden ennakoivia palveluja, kotiin annettavia tukipalveluja sekä kotihoitoa, jotta kotona asuminen olisi mahdollisimman turvattua.

Hankkeen tavoite

Hankkeessa tehdään konkreettisia toimenpiteitä, joilla edistetään ikääntyneiden kokonaisvaltaista perusturvallisuutta sekä arjessa selviytymistä. Väestön vanhenemista ajatellen on tärkeää tunnistaa ja uudistaa palveluja niille kohderyhmille, jotka pärjäävät ja haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään.

Hanke tukee myös Etelä-Savon ikäohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä. Ikäohjelman strategisena tavoitteena on keventää palvelurakennetta niin, että 94 % yli 75-vuotiaista asuu turvallisesti kotona vuoteen 2030 mennessä. Tällöin ympärivuorokautisen asumisen, perhehoidon sekä palveluasumisen paikat riittävät myös tulevaisuudessa niille henkilöille, jotka eivät pärjää kotona tai ovat esimerkiksi muistisairaita.

Lisäksi ikäohjelman sekä hankkeen läpileikkaavana tavoitteena on että,

  • kotiin annettavat palvelut ovat vetovoimaisia
  • kotona tehtävään työhön lisätään vetovoimaa
  • kuntalaisten luottamus palveluun pysyy korkealla tasolla

Tavoitteet edellyttävät riittävää ja moniammatillista henkilöstöä, vahvaa viestintää, laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin hyödyntämistä, tiedolla johtamista sekä kotihoidon erilaisten hyvien käytäntöjen ja toimintamallien yhtenäistämistä koskemaan koko hyvinvointialuetta.

Hankkeen kohderyhmät

Hankkeen keskeiset kohderyhmät ovat hyvinvointialueen kotiin annettavien palvelujen asiakkaat sekä omaiset, henkilöstö ja johto, sekä asiakaskuntaa edustavat järjestöt. Välillisenä kohderyhmänä toimivat myös alan opiskelijat. Kohderyhmät osallistetaan mukaan hankkeen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Osana kansallista ikäohjelmaa

Tulevaisuus kotona -hanke toteutetaan 1.1.2022-31.12.2023 välisenä aikana. Hankkeen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Etelä-Savolle myönnettiin valtionavustusta haettu määrä, 975 000 euroa. Hankehallinnoijana toimii vuoden 2022 loppuun saakka Essote, jonka jälkeen hallinnointi siirretään hyvinvointialueelle. Hanke työllistää seitsemän työntekijää.

Lue lisää ikäohjelmasta ja iäkkäiden palveluista STM:n sivuilta:

https://stm.fi/ikaohjelma

https://stm.fi/iakkaiden-palvelut

Vetovoimapostit:

Vetovoimaposti maaliskuu 2022

Vetovoimaposti huhtikuu 2022

Vetovoimaposti toukokuu 2022

Vetovoimaposti kesäkuu 2022

Vetovoimaposti heinäkuu 2022

Vetovoimaposti elokuu 2022.pdf

Vetovoimaposti syyskuu 2022.pdf

Vetovoimaposti lokakuu 2022.pdf

Vetovoimaposti marraskuu 2022.pdf

HANKKEESSA TYÖSKENTELEE

Susanna Lempiäinen

Hankepäällikkö

040 359 7097

susanna.lempiainen@etela-savo.fi
Pia Martikainen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Pia Martikainen

Hankekoordinaattori

040 359 7937

pia.martikainen@etela-savo.fi

Tiina Mustonen

Hankekoordinaattori

040 359 9160

tiina.mustonen@etela-savo.fi

Anne Partti

Hankekoordinaattori

040 359 7096

anne.partti@etela-savo.fi

Katja Toivainen

Hankekoordinaattori

040 359 9426

katja.toivainen@etela-savo.fi

Marjut Kolehmainen

HANKEKOORDINAATTORI

040 359 9003

marjut.kolehmainen@etela-savo.fi

Ota yhteyttä

Voit lähettää meille kysymyksiä tai palautetta kotiin annettavista palveluista alla olevalla lomakkeella. Otamme mieluusti vastaan myös palautetta, miten kehittäisit palveluja toimivammaksi. Voit lähettää viestin lomakkeella myös nimettömänä. Tulevaisuus kotona -hankkeen rekisteri ja tietosuojaseloste.

Aiheeseen liittyviä artikkeleja