fbpx

Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta! -hanke

Selkokielitunnus | Etelä-Savon sote-uudistus

Koko sote-uudistuksen yksi tavoite on tukea ihmisten työkykyä ja ehkäistä työkyvyttömyyttä. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni ihminen tekee työtä ja saa siitä palkkaa.

Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta! -hankkeessa koulutetaan eri alojen ammattilaisia. Koulutuksen avulla he tunnistavat paremmin, kuka asiakkaista on osatyökykyinen ja kuka tarvitsee tukea työkyvyn säilyttämisessä.

Osatyökykyinen tarkoittaa sitä, että sinulla on esimerkiksi joku sairaus tai vamma, jonka takia et pysty tekemään töitä kokoaikaisesti. Pystyt kuitenkin työskentelemään osa-aikaisesti, jolloin olet osatyökykyinen.

Hankkeen avulla eri alojen ammattilaiset oppivat tunnistamaan sinun vahvuutesi ja työn tekemisen mahdollisuutesi. Ammattilaiset tukevat ja auttavat sinua työpaikan saamisessa sekä työskentelyssä.

Hanke toteutetaan yhteistyössä monien eri toimijoiden kanssa. Hankkeessa ovat mukana:

 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • TE-palvelut
 • Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos
 • Kela

Uusien toimintamallien ansiosta saat tarvitsemasi palvelut ja tuen

Hankkeen yksi tärkeä tavoite on suunnitella oikeat työtehtävät ja roolit niille ammattilaisille, jotka työssään auttavat asiakkaita saamaan töitä.

Hankkeessa luodaan ammattilaisille uusia toimintamalleja eli työtapoja, joiden avulla osatyökykyiset ja pitkäaikaistyöttömät voivat päästä paremmin töihin.

Uusien toimintamallien ansiosta saat palvelut ja tuen, joita sinä tarvitset. Ammattilaiset tarjoavat sinulle palveluja ja tukea oikeaan aikaan ja sujuvasti.

Hankkeen kohderyhmät ovat:

 • osatyökykyiset työttömät asiakkaat
 • pitkäaikaistyöttömät asiakkaat

Hankkeen tarkoitus on:

 • auttaa asiakkaita saamaan töitä
 • kehittää työllistymispalveluja
 • lisätä työllisyysammattilaisten osaamista
 • lisätä yhteistyötä terveydenhuollon kanssa.

Hankkeen kaksi osa-aluetta

Hankkeessa on kaksi osa-aluetta:

 1. työkyvyn tuki osaksi sote-keskusta
 2. tuetun työllistymisen menetelmät.

Osa-alueiden omat tavoitteet ovat:

1. työkyvyn tuki osaksi sote-keskusta -osa-alueen tavoitteena on:

 • kehittää eri alojen ammattilaisten kanssa yhdessä tiivis yhteistyömalli, joka tukee asiakkaan työllistymistä
 • tehdä palveluista asiakkaalle helppoja ja sellaisia, että niillä on jokin tavoite. Luodaan asiakkaalle hyvä kokemus palveluista.
 • ohjata asiakasta hyviin elintapoihin ja terveelliseen elämään osana palvelukokonaisuutta.

2. tuetun työllistymisen menetelmät -osa-alueen tavoitteena on:

 • Helpottaa työn saamista kaikkein vaikeimmin työllistyville ihmisille, kuten
  • vammaisille asiakkaille
  • mielenterveysasiakkaille
  • päihdeasiakkaille
 • Kehittää työllistymistä helpottavia palveluja siten, että ne palvelevat asiakasta henkilökohtaisemmin ja pidempään.

Osa-alueiden yhteiset tavoitteet ovat:

 • suunnitella sote-keskuksen toiminta sellaiseksi, että se tukee osatyökykyisten asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia
 • kehittää eri alojen ammattilaisten kanssa yhteistyössä yhteinen toimintamalli, joka tukee asiakkaiden työllistymistä
 • luoda sote-keskukseen palvelukokonaisuus, jossa työskentelevät eri alojen ammattilaiset auttavat asiakasta työllistymisessä. Palvelukokonaisuuden tarkoitus on huomata asiakkaan tuen tarve ja tarjota palveluja asiakkaan omien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti
 • lisätä Etelä-Savon työterveyshuollon ja Essoten yhteistyötä työkykyasioissa ja työllisyysasioissa
 • kouluttaa ammattilaisia, jotta he osaavat paremmin arvioida ja tukea asiakkaan työkykyä. Lisäksi ammattilaiset saavat koulutusta menetelmiin, joilla tuetaan asiakkaan työllistymistä.

Hankkeen toteutus

Työkykyohjelman rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö, ja se toteutetaan yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Etelä-Savossa ohjelmaa toteutetaan sote-uudistuksen Työkykyä ja kumppanuutta sotekeskuksesta! -hankkeessa.


Työkykyohjelmaan myönnettiin valtion rahallista avustusta yhteensä 22 hankkeelle eri
puolille Suomea. Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa ja sen tavoitteena on työllisyysasteen nousu. Se tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni ihminen käy töissä Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhdessä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa, joka vastaa ohjelman käytännön toteutuksesta.

Työkykyohjelma - logo - Etelä-Savon sote-uudistus

Hankkeessa työskentelee

Sari Vauhkonen | Henkilökunta

Sari Vauhkonen

Työkykykoordinaattori
040 359 7889
sari.vauhkonen@etela-savo.fi
Susanna Lempinen | Henkilökunta

Susanna Lempinen

Elintapaohjaaja
040 359 7962
susanna.lempinen@etela-savo.fi
Heikki Huttunen henkilökuva

Heikki Huttunen

Elintapaohjaaja
040 656 7299
heikki.huttunen@etela-savo.fi
Petri Laitinen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Petri Laitinen

Hankepäällikkö
040 656 7422
petri.laitinen@etela-savo.fi

Anneli Tanttu

TYÖHÖNVALMENTAJA
040 359 7938
anneli.tanttu@etela-savo.fi

Anu Metsätalo

TYÖHÖNVALMENTAJA
040 359 7960
anu.metsatalo@etela-savo.fi

Voit lukea lisää työkykyohjelmasta myös Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta. Sivusto ei ole selkokielinen.

#työkykyohjelma

Aiheeseen liittyviä artikkeleja

Artikkelit eivät ole selkokielisiä.