fbpx

Aluehallitus

Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Etelä-Savon hyvinvointialueen hallitukseen valittiin aluevaltuuston päätöksellä 13 jäsentä.

Aluehallituksen kokoukset

  • Keskiviikkona 12.10.2022
  • Keskiviikkona 2.11.2022
  • Torstaina 24.11.2022
  • Keskiviikkona 14.12.2022

Aluehallitus 2022-2025

Puheenjohtaja: Heikki Laukkanen (Kesk.)
1. varapuheenjohtaja: Satu Taavitsainen (SDP)
2. varapuheenjohtaja: Pirkko Valtola (Kok.)

Jäsen
Auvinen, Hannu (Kesk.)
Huupponen, Erkki (SDP)
Järvinen, Heli (Vihr.), 1/2 valt.kausi
Kuikka, Seija (Kesk.)
Laine, Janne (Kesk.)
Laukkanen, Heikki (Kesk.)
Moilanen, Soili (Kesk.)
Peitsaro, Panu (Liik.)
Stenberg, Eija (SDP)
Strandman, Jaana (PS)
Taavitsainen, Satu (SDP)
Valtola, Oskari (Kok.)
Valtola, Pirkko (Kok.)

Varajäsen
Sistonen, Eero (Kesk.)
Kuronen, Tuula (SDP)
Koskela, Jouni (KD), 1/2 valt.kausi
Olkkonen, Kirsi (Kesk.)
Karvinen, Hannu (Kesk.)
Niemelä, Sanna (Vas.)
Mynttinen, Maritta (Kesk.)
Smedberg, Jari (Liik.)
Strengell, Jarno (SDP)
Hartonen, Tanja (PS)
Seppälä, Arto (SDP)
Remes, Ville (Kok.)
Kähkönen-Valtola, Suvi (Kok.)

Aluehallituksen tehtävät

Hyvinvointialuelain mukaan aluehallituksen tulee:

1) vastata hyvinvointialueen hallinnosta ja taloudenhoidosta;

2) vastata aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;

3) valvoa hyvinvointialueen etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa hyvinvointialuetta ja käyttää sen puhevaltaa;

4) edustaa hyvinvointialuetta työnantajana ja vastata hyvinvointialueen henkilöstöpolitiikasta;

5) vastata hyvinvointialueen toiminnan yhteensovittamisesta;

6) vastata hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksesta sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen muiden tuottajien ohjauksesta ja valvonnasta;

7) huolehtia hyvinvointialueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä;

8) huolehtia hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen järjestämisestä.