fbpx

Palvelu- ja organisaatiorakenteen valmistelu jatkuu

Etelä-Savon väliaikainen valmistelutoimielin (vate) kokoontui 22.12.2021 viimeiseen kokoukseensa ennen joulua. Asialista sisälsi palvelu- ja organisaatiorakenteen luonnoksen käsittelyn lisäksi hyvinvointialueen rahoitusselvityksen tämän hetken tilanteen.

Vaten jäsenet kävivät keskustelua esityslistan liitteenä olevasta palvelu- ja organisaatiomallista.

  • Vaten jäsenet kävivät hyvää ja perusteellista keskustelua. Jatkamme valmistelua ja asia tulee vaten käsittelyyn alkuvuoden kokouksissa. Lopulliset päätökset asiasta tekee hyvinvointialueen valtuusto hallintosäännön yhteydessä, vaten esittelijä, valmistelujohtaja Risto Kortelainen toteaa.  

Luonnos palvelu- ja organisaatiomallista on esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä:
https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202112-4

Vaten lakisääteiset tehtävät etenevät

Väliaikaisen valmistelutoimielimen lakisääteisten tehtävien valmistelutilanne käytiin kokouksessa myös läpi. Lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat mm. henkilöstön siirtosuunnitelma ja -sopimukset, osallistuminen hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen. Vate merkitsi esityksen tiedoksi.

Esitys lakisääteisten tehtävien valmistelutilanteesta on esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä:
https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202112-3

Hyvinvointialueen rahoitus

Tulevan Etelä-Savon hyvinvointialueen rahoitus muodostuu siirtyvistä kustannuksista ja laskennallisesta rahoituksesta sekä asiakas- ja käyttömaksuista.

  • Teemme vaikuttamistyötä jatkuvasti sen eteen, että hyvinvointialueen rahoitusasema paranee merkittävästi, muutosjohtaja Sami Sipilä sanoo.
  • Edunvalvonta on meidän kaikkien yhteinen asiamme. Tätä on tehty ja tehdään Etelä-Savossa yhteisesti, vaten puheenjohtaja Saara Tavi totesi kokouksessa.

Vate kuuli kokouksessaan myös Verona Consulting Oy:lta rahoitusselvityksen tämän hetkisestä vaiheesta. Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi rahoitusselvityksen tämänhetkisen vaiheen tiedoksi.

HR-johtamisen suositukset

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti myös HR-johtamisen suosituksista, jotka koskevat Etelä-Savon hyvinvointialueen henkilöstöä luovuttavia organisaatioita. Suositukset koskevat vuotta 2022.

Suositukset ovat luettavissa esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä:
https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202112-8

Päätöksiä ICT-asioissa

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti useista ICT valmisteluun liittyvistä asioista. Päätökset tehtiin esityslistan mukaisesti.

Lisätiedot

Saara Tavi henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Saara Tavi

Sosiaalipalvelujen toimialajohtaja
044 417 4100
saara.tavi@sosteri.fi
Sami Sipilä henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Sami Sipilä

KONSERNIPALVELUJEN TOIMIALAJOHTAJA
044 770 0577
sami.sipila@etela-savo.fi
Risto Kortelainen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Risto Kortelainen

Vaten esittelijä
050 5228 677
risto.kortelainen@essote.fi

Vaten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan täällä:
https://etela-savo.fi/hyvinvointialueen-valmistelu/valiaikainen-valmistelutoimielin/