fbpx

Teknologian kokeilupilotti

Ikääntyneiden tilannekuva -hanke on käynnistänyt Essoten kotihoidon kanssa teknologian kokeilupilotin. Pilotin tarkoituksena on testata uusia teknologioita kotihoidon asiakkaiden kanssa ja luoda uusia teknologiaa hyödyntäviä toimintamalleja kotihoitoon. Tavoitteena on parantaa kotihoidon asiakkaan saamaa palvelua ja tukea turvallista kotona asumista. Myös asiakkaiden omaisten parempi osallisuus asiakkaan arkeen halutaan mahdollistaa teknologian avulla.

Pilotit toteutetaan Ristiina-Suomenniemi sekä Mikkeli Eteläinen kotihoidon alueilla. Kokeiluryhmään osallistuu:

  • kotihoidon palveluiden piirissä olevia ikääntyneitä
  • ikääntyvien omaisia, läheisiä sekä omaishoitajia, jotka osallistuvat ikääntyvän arjen tukemiseen ja hoitoon
  • kokeilualueiden kotihoidon henkilöstö

Tavoitteena on muodostaa mahdollisimman monta ikäihminen-omainen-paria. Ikääntyneiden ja omaisten kanssa suunnitellaan yhdessä kokeilun toteutus sekä teknologia ratkaisuiden valinta omien tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan. Teknologioita voivat olla esimerkiksi:

  • kodin seurantateknologiat ja etämonitorointi
  • turvateknologiat kuten turvapuhelimet
  • teknologioita turvallisen lääkehuollon varmistamiseksi (lääkeannostelijat tai -robotit)
  • paikkariippumattomia etäyhteys- ja virtuaalipalveluja.

Kokeilun aikana arvioidaan ikääntyneen toimintakykyä, elämänlaadun kokemusta ja valmiuksia käyttää teknologiaa. Kotihoidon henkilöstön näkökulmasta arviointeihin liittyy myös teknologian hyödynnettävyys sekä sen vaikutus työn mielekkyyteen. Teknologian avulla ikääntyneen arjesta kerätty tieto kootaan yhteen paikkaan, eli muodostetaan tilannekuva ikääntyneen arjesta. Tiedon kokoaminen tulee auttamaan ikääntyneen toimintakyvyn arviointia sekä hoidon ja palveluiden suunnittelua.

Lue lisää Ikääntyneiden tilannekuva -hankkeesta täältä: https://etela-savo.fi/muutosohjelma/ikaantyneiden-tilannekuva-hanke/

Pilotista vastaa

Pia Pulliainen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Pia Pulliainen

Hankekoordinaattori
040 359 8171
pia.pulliainen@etela-savo.fi
Pauliina Kinnunen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Pauliina Kinnunen

Hankekoordinaattori
040 359 8148
pauliina.kinnunen@etela-savo.fi
Minna Siiriäinen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Minna Siiriäinen

Hankekoordinaattori
040 359 8236
minna.siiriainen@etela-savo.fi

Pilotti toteutetaan yhteistyössä 2M-IT:n, Suvanto ry:n ja Elisacare:n kanssa.