fbpx

Terveyssosiaalityö ja -ohjaus osana perusterveydenhuollon vastaanottoa

Etelä-Savon Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma tehostaa monialaista vastaanottotoimintaa. Sosiaaliohjaaja Niina Paakkunainen ja sosiaalityöntekijä Helena Kärkkäinen terveyssosiaalityön yksiköstä edistävät sote-integraatiota Essoten alueella.

Pilotin tavoitteet

Pilotin päätavoitteena on luoda sosiaalityön ja -ohjauksen toimivat rakenteet perusterveydenhuollossa, ja toimia vastaanoton monialaisen tiimin jäsenenä. Kehitystyötä tehdään 17.3.2022 – 31.12.2023, jonka jälkeen toimintamallin on tarkoitus vakiintua pysyväksi käytännöksi, ja sitä voidaan hyödyntää myöhemmin koko Etelä-Savon hyvinvointialueella.

 • Tunnistetaan asiakkaan terveyssosiaalityön ja sosiaalihuollon palvelutarve
  • Luodaan sosiaalityön toimivat rakenteet perusterveydenhuoltoon
 • Palvelun saatavuus, oikea-aikaisuus, jatkuvuus
  • Mahdollistetaan tasavertaiset palvelut Essoten alueen asiakkaille
 • Ennaltaehkäisevä työ. Ehkäistään ongelmien kasautumista ja pitkittymistä. Pyritään auttamaan ennaltaehkäisevästi, kun ongelmat ovat vielä helpommin hallittavissa
 • Terveyssosiaalityö toimii osana monialaista tiimiä eli yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa
 • Kehitetään digipalveluita (mm. sähköinen ajanvaraus ja etävastaanotto)
 • Tunnistetaan sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan tarve perusterveydenhuollon vastaanotolla
 • Vahvistetaan hyvinvointialueelle kehittämisen kulttuuria, jolla tehostetaan terveyssosiaalityön laatua ja vaikuttavuutta

Terveyssosiaalityön ja -ohjauksen työtehtävät

Terveyssosiaalityön ja -ohjauksen työtehtäviä ovat esimerkiksi sosiaalinen arviointi, psykososiaalinen tuki, ohjaus ja koordinointi. Sosiaaliohjaajalle on ohjautunut asiakkaita, jotka tarvitsevat apua mm. toimeentuloon, asumiseen, Kelan etuuksiin liittyvissä asioissa, edunvalvontaan ja perhesuhteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Sosiaaliohjaaja Niina Paakkunainen kertoo, että hän ottaa asiakkaaseen yhteyttä nopeasti. Minulle voi varata ajan suoraan esimerkiksi vastaanottokäynnin yhteydessä. Haluan auttaa asiakasta oikea-aikaisesti ja odotan innolla, millaisia keinoja tähän löydetään, sosiaalityöntekijä Helena Kärkkäinen lisää. Terveyssosiaalityössä sosiaalihuollon ammattihenkilöt työskentelevät terveydenhuollon yksikössä osana moniammatillista tiimiä.

Lisätietoja antaa:

Niina Paakkunainen

Sosiaaliohjaaja

niina.paakkunainen@essote.fi

Anu Ritsilä

Vastaava sosiaalityöntekijä

anu.ritsila@essote.fi

Elisa Lajunen

040 359 7008

elisa.lajunen@etela-savo.fi