fbpx

Vaikuttava etäpalveluohjaus -pilotti

Etelä-Savon sote-uudistuksen Vaikuttava etäpalveluohjaus – pilotin tarkoituksena on tarjota psykososiaalista tukea COVID 19-riskiryhmille etäpalveluohjauksella, jossa tarjotaan digisosiaalityön palveluja sosiaalityön sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaille. Pilotissa testataan ja kehitetään uusia toimintamalleja, joita pyritään ottamaan käyttöön Etelä-Savon sote-uudistuksessa. Pilotin tavoitteena on:

  • Luoda ja kehittää mielenterveys- ja päihdetyön sekä aikuissosiaalityön päivätoimintaa ja sosiaaliohjausta.
  • Edistää yhteisöllisyyttä, osallistumista ja sosiaalista vuorovaikuttamista
  • Opastaa ja rohkaista muita mielenterveys- ja päihdetyön sekä aikuissosiaalityön ammattilaisia käyttämään etäpalveluja vakiintuneiden toimintamallien lisäksi.
  • Luoda laitelainaamo, josta asiakkaat voivat lainata tabletteja määräajaksi.

Vaikuttava etäpalveluohjauksen toimintamalli korostaa psykososiaalista tukea ja kehittää digisosiaalityötä.

Psykososiaalisen tuen etäpalveluohjaustoimintamalli täydentää lähipalveluja aikuissosiaalityön, sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaille, joiden päivätoiminta ja toimintakykyä ylläpitävä toiminta on heikentynyt tai lakannut COVID 19-epidemian vuoksi. Digisosiaalityössä työskennellään asiakaslähtöisesti asiakkaan toimintakyky ja taitotaso huomioiden. Etäpalveluohjaus on myös pedagogista, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus oppia digitaitoja ja osallistua digipalveluohjauksen kehittämiseen. Pilotissa hyödynnetään lainadigilaitteita, joihin tarjotaan käyttötukea. Tällöin digipalveluohjaukseen voi osallistua pienellä kynnyksellä ja ilman laitevaatimuksia. 

Pilottiin osallistuu etäpalveluohjaajia ”muutosagentteina”, jotka omassa työyhteisössään sparraavat muita työyhteisön jäseniä etäpalvelujen laajemmassa hyödyntämisessä. Muutosagentti kehittää etäpalvelujen toimintaprosesseja ja etsii toimivia työmuotoja, joissa etäpalveluja voidaan erityisesti hyödyntää. Muutosagentti myös ohjaa asiakkaita etäpalvelujen ja digituen piiriin sekä osallistuu kehittyvän digitukiverkoston toimintaan. 

Pilottia toteutetaan tällä hetkellä Essoten aikuissosiaalityön, sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen yksiköissä. Toimintatapoja on tarkoitus laajentaa koko hyvinvointialueelle sote-uudistuksen edetessä.

**Vaikuttava etäpalveluohjaus -pilotti on ollut toiminnassa vuoden 2021 aikana. Toiminta on nyt päättynyt hyvin tuloksin ja etäpalveluohjaaja jatkaa asian edistämistä omassa organisaatiossaan.

Essote logo

Pilotista vastaa

Mikko Kivistö
Etäpalveluohjaaja
040 359 8119
mikko.kivisto@essote.fi

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä sosiaalityön yksiköiden henkilökunta ja palveluista kiinnostuneet asiakkaat voivat olla suoraan yhteydessä Mikko Kivistöön, jolta saa lisätietoa palveluista ja niiden toteutuksesta. Lähde mukaan kehittämiseen ja testailemaan palveluja!

Kysy lisää tai osallistu kehittämiseen!

Aiheeseen liittyviä artikkeleja