fbpx

Vammaispalvelujen osaamiskeskus -pilotti

Vammaispalvelujen osaamiskeskus -pilotti osana Etelä-Savon sote-uudistusta!

Etelä-Savon vammaispalveluissa on huomattu kehittämiskohteita, joita nyt sote-uudistuksen Osaamiskeskus -pilotissa lähdetään kehittämään. Pilotin strategisena tavoitteena on vahvistaa vammaispalvelujen peruspalveluja, lisätä omaa palvelutuotantoa sekä vahvistaa osaamista eri palvelujen tasoilla osaamiskeskus-toimintamallin kautta.

Vammaispalvelujen pilotissa kehitetään:

 • Erityistä tukea tarvitsevien nuorten tuen ja kuntoutustarpeen arviointia ja järjestämistä sekä oman osaamisen vahvistamista
 • Lasten iltapäivä- ja loma-ajan toimintaa
 • Aikuisille suunnattua avohuollon ohjausta sekä jalkautuvaa työ- ja päivätoimintaa
 • Kotiin annettavia asumisen tukipalveluja
 • Vammaisten sähköisiä asiointipalveluja ja yhteydenottokanavia

Vammaispalvelujen osaamiskeskus -pilotti tukee Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittamaa SOPIVA henkilökohtainen budjetointi -hanketta ja on vahvasti sen tavoitteisiin kytköksissä. Pilotti kestää vuoden 2021 loppuun saakka Essoten vammaispalvelujen yksiköissä, jonka jälkeen pilotissa kehitettyjä toimintatapoja olisi tarkoitus laajentaa koko Etelä-Savon hyvinvointialueelle.

Osaamiskeskuksesta käsin:

 • koordinoidaan vammaisten avotyötoimintaa
 • toteutetaan työvalmentajan tarjoamaa avohuollon ohjausta
 • toteutetaan jalkautuvaa työ- ja päivätoimintaa kotona asuville
 • järjestetään vammaisten lasten iltapäivätoimintaa ja hoitoa
 • tehdään yhteistyötä sivistystoimen kanssa
 • toteutetaan autismikuntoutusohjausta
 • toteutetaan toimintaterapeutin arviointeja ja toimintaterapiaa
 • koordinoidaan henkilökohtaisen avun toimintaa
 • kehitetään ja jalkautetaan tukihenkilötoimintaa
 • seurataan ja arvioidaan kuljetuspalveluja ja ollaan yhteistyötaho kuljetuspalvelujen tuottajiin
 • kehitetään yhteistyötä Vaalijalan ja Savaksen sekä ammatillisten oppilaitosten kanssa

Vammaispalvelujen osaamiskeskus -pilotin odotuksia

Pilotin toteutumista johtaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen (ESSOTE) vammaispalvelujen palvelupäällikkö Jaana Koinsaari. Koinsaari odottaa pilotilta eniten sitä, että uusien toimintamallien avulla voidaan jatkossa tarjota erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille entistä yksilöllisempää ja oikea-aikaisempaa tukea ja palvelua. Koinsaari nostaa esille muun muassa seuraavia asioita ja odotuksiaan osaamiskeskus-toimintamallista:

 • Vammaispalvelujen jalkautuva toiminta ja kotiin annettavat palvelut vastaavat entistä yhdenvertaisemmin asiakkaiden tarpeisiin riippumatta siitä, missä asuu.
 • Vammaispalveluille kehitetään ja otetaan käyttöön uusia sähköisiä asiointipalveluja ja yhteydenottokanavia.
 • Pilotissa kehitettyjä ja käyttöön otettuja toimintamalleja voidaan hyödyntää SOPIVA-hankkeen myötä käyttöön otettavassa henkilökohtaisessa budjetoinnissa.
 • Pilotin lopullisena tuloksena syntyy vammaispalvelun verkostomainen osaamiskeskusmalli, mikä sote-uudistuksen myötä laajenee koko Etelä-Savon hyvinvointialueen malliksi. Tämä tarkoittaa sitä, että vammaispalveluja kehitetään vastaavanlaisella mallilla koko alueella, jonka keskukset muodostavat Etelä-Savon vammaispalvelujen osaamiskeskusverkoston.

Jaana Koinsaari kertoo, että pilotti käynnistyy starttitilaisuudessa, joka järjestetään Teams-verkkotapahtumana 29.4.2021 klo 12–13. Tilaisuuteen on kutsuttu mukaan yhteistyökumppaneita, kokemusasiantuntijoita sekä pilotissa mukana olevat Essoten työntekijät. Tilaisuudessa on tarkoitus aloittaa pilotin toiminta, jota jatketaan tiiviissä yhteistyössä koko vuoden loppuun saakka.

Lisätietoja pilotista antaa:

Jaana Koinsaari
Vammaispalvelut/palvelupäällikkö
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
jaana.koinsaari@essote.fi
040 359 6930

Kysy lisää tai osallistu kehittämiseen!

Lähetä meille ajatuksia ja kysymyksiä tai osallistu kehittämiseen kansalaisen tai sote-ammattilaisen roolissa.

Aiheeseen liittyviä artikkeleja