fbpx

Puumalan yhteistyötilaisuus

Etelä-Savon Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa noudatetaan Etelä-Savon maakuntaliiton osallisuusohjelmaa, jonka yhtenä tavoitteena on koota eri toimijoita yhteen. Osallisuusohjelman lähtökohtina on, että kaikilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon ja saada äänensä kuuluviin. Osallisuudella vahvistetaan vuoropuhelua ja rakennetaan avoimuutta, luodaan tasa-arvoa ja hyvinvointia ja lisätään elinvoimaa. Järjestöjen ääni on yksi osallisuuden kuudesta eri teemaryhmästä. Osallisuutta edistetään sote-uudistuksessa saumattomalla yhteistyöllä esimerkiksi piloteissa. Niistä hyvänä esimerkkinä toimii Puumalan moniammatillinen yksikkö -pilotti.

Kuvituskuva ambulanssista | Etelä-Savon sote-uudistus
Ensihoitaja Anssi Vuori

Puumalan paloasemalla järjestettiin tiistaina 18.5.2021 yhteistyötilaisuus paikallisten järjestöjen ja yhdistysten kanssa, jotka ovat joko jo pilotin toiminnassa mukana tai kiinnostuneita yhteistyön mahdollisuuksista. Tilaisuuden järjesti Etelä-Savon sote-uudistuksen hankekoordinaattori Sami Sundell.

Palomies Teemu Merivirta ja ensihoitaja Anssi Vuori esittelivät yhteistyötilaisuudessa Puumalan moniammatillista yksikköä ja sen varustusta.

”Ensihoidon näkökulmasta yhteistyö pelastajien sekä sopimuspalokuntalaisten kanssa on ollut hyvää. Yhdessä on pyritty kehittämään toimintaa. Ensihoitajille on tarjottu pelastuksen koulutusta, esimerkiksi venekoulutusta. Ensihoitajat ovat myöskin perehdyttäneet pelastajia ensihoidon saloihin. Moniammatillinen yksikkö on käytännössä rakennettu ensihoitoyksikön pohjalle lisäämällä hieman pelastuksen välineistöä ajoneuvoon. Tapahtuma herätti erinäisiä hyviä keskusteluja eri yhteistyötoiminnoista.”
– Anssi Vuori, ensihoitaja

Yhteistyötilaisuus 18.5.

Tapaamiseen osallistuneet saivat tilaisuuden kuulla sote-uudistuksesta, kun Sami Sundell esitteli Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa, rakenneuudistusta ja osallisuusohjelmaa. Samin puheenvuoron jälkeen palomestari Mika Siitonen piti esityksen Puumalan moniammatillisen yksikön toiminnasta ja suunnitelmista, jonka jälkeen järjestöjen edustajat saivat vuoron esitellä omaa toimintaansa. Osallistujat pääsivät myös ohjelman ohessa tutustumaan Puumalan paloaseman tiloihin ja varusteistoon sekä keskustelemaan yhteistyön mahdollisuuksista.

Tilaisuus pidettiin onnistuneesti pienellä porukalla. Tilaisuuteen osallistuivat Mika Siitonen Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Heidi Pylvänäinen Mikkelin Järvipelastajista, Päivi Mäkikokkila Puumalan Veskansan kylät -yhdistyksestä, Sirpa Lasaroff Puumalan 4H-yhdistyksestä, Minna Korhonen Puumalan SPR:ltä, ensihoitaja Anssi Vuori, palomies Teemu Merivirta sekä Puumalan vesilaitoksen hoitaja ja palokuntanuorten kouluttaja Timo Pesonen. Kuvaajana toimi viestinnän harjoittelija Marleena Ylönen Etelä-Savon sote-uudistuksesta.

Tilaisuudessa noudatettiin koronarajoituksen ohjeistuksia. Kasvomaskeja ja käsidesiä oli varattu osallistujille. Osallistujien määrä oli rajattu 20 henkilöön, josta lopullinen osallistujamäärä oli noin puolet.

Tilaisuuteen osallistui:

Mikkelin Järvipelastajat on vuonna 1998 perustettu noin 330 jäsenen yhdistys, josta miehistöön kuuluu noin 15 hlöä. Yhdistyksellä on kaksi pelastusvenettä, joiden kotisatama on Anttolassa. Hälytyksiä on vuosittain 50–70 kpl. Mikkelin Järvipelastajat toimivat yhteistyössä pelastustoimen kanssa.

”Hienoa, että yhteistyö eri organisaatioiden välillä kasvaa ja tällaisia tapaamisia on.”
Heidi Pylvänäinen, Mikkelin Järvipelastajat

SPR Puumala on pilotin toiminnassa mukana ja heillä on aikomuksena järjestää elokuussa Turvapäivä, jossa eri tahot pääsevät esittelemään toimintaansa kansalaisten turvallisuuden kannalta. Puumalan kunta on luvannut osallistua osaltaan lehti-ilmoituksin sekä antamalla satamatorin tapahtumapäivänä käyttöön. Lisäksi SPR Puumalan osasto on varannut kouluttajan pitämään Puumalaan Vapepan peruskurssin 11.9.

”Meitä on harmittanut Vapepan eli vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnan hiipuminen paikkakunnallamme. Nyt meillä on halu yrittää käynnistää tätä toimintaa Puumalassa.”
– Minna Korhonen, Suomen Punainen Risti Puumalan osasto

Puumalan 4H-yhdistys tarjoaa erilaisia palveluita, kuten nuorten työpalveluja, neuvontapalveluja ja Puumalan venesataman palveluja. Yhdistys järjestää monipuolisesti kerhotoimintaa, kursseja, retkiä ja leirejä. Lisäksi yhdistykseltä on mahdollista saada apua kotiaskareisiin. Sana kiirii hyvin, ja haasteena on vapaaehtoistyöntekijöiden saatavuus. Puumalan 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja ja sihteeri Sirpa Lasaroff toivoo, että kuntalaiset pystyisivät jatkossakin asumaan kotona mahdollisimman pitkään.

Puumalan Veskansan Kylät -yhdistys on perustettu vuonna 2008 ja se koostuu Puumalan eteläisestä saaristosta ja Luukkolasta. Alueella on 8 kylää ja lisäksi epävirallisia kyliä. Yhdistyksen tärkeimpänä tehtävänä on pitää saaristo asuttuna, mutta se myös edistää saariston elinkelpoisuutta parantavia elinkeinoja, kuten matkailua.

Puumalan palokuntanuorten kouluttajana toimiva Timo Pesonen vetää harrastuksenaan nuorisotoimintaa Puumalan paloasemalla. Ryhmässä on 10–16-vuotiaita nuoria, joihin kuuluu sekä tyttöjä että poikia. Timon ohjauksella nuoret pääsevät harjoittelemaan pelastustyötä ja oppimaan ihmisen auttamisen taitoja. Palokuntanuorisotoiminta on toimintarikas harrastus, joten yleensä vilkkaimmat lapset hakeutuvat toiminnan pariin. Toiminnan viimeaikaisena teemana on ollut koulukiusaamisen ja nettikiusaamisen ehkäiseminen. Pelastusala on tiimityöskentelyä, ja isossa ryhmässä nuoret oppivat puhaltamaan yhteen hiileen. 

Puumalan palokuntanuoret

Oletko kiinnostunut pilotin toiminnasta?

Lähetä meille viestiä, mikäli olet kiinnostunut pilotin toiminnasta, sen kehittämisestä tai yhteistyöstä!
Lue lisää pilotista täältä: https://etela-savo.fi/pilotit/puumalan-moniammatillinen-yksikko-pilotti/