fbpx

Sosiaalihuollon palveluista tehdyn kyselyn tulokset

Teimme maakuntalaisille avoimen kyselyn, jolla keräsimme tietoa maakunnan sosiaalihuollon palveluista ja palvelukokemuksesta. Kysyimme myös, mitä palveluissa pitäisi kehittää. Kyselyn tavoitteena oli löytää vastauksia siihen, miltä sotepalvelujen tulisi näyttää vuonna 2030, ja millaisia palveluita toivottaisiin olevan.

Kyselyä mainostettiin hyvinvointialueen verkkosivuilla ja Facebookissa. Kysely lähetettiin myös sähköpostilla kaikille sidosryhmille, jotka välittivät kyselyä mahdollisimman laajasti eteenpäin. Kysely oli avoinna 6.10. – 30.11.2021 ja kyselyyn vastasi 278 henkilöä.

Vastanneista henkilöistä suurin osa oli Etelä-Savon vakituisia asukkaita. Suurin osa vastaajista oli käyttänyt sosiaalipalveluista lasten ja perheiden palveluita tai mielenterveyden palveluita viimeisempänä palvelunaan.

Etelä-Savon sosiaalipalveluiden käyttäjien arvioita palveluista:

  • sain palveluja nopeasti 48,9 %
  • sain palvelut läheltä eikä minun tarvinnut kulkea pitkiä matkoja 63,9 %
  • sain palvelut sähköisesti 31,6 %
  • minuun otettiin yhteyttä sovitusti 56,5 %
  • sain ohjausta oikean palvelun piiriin 60,8 %
  • työntekijä oli tuttu 37,6 %
  • löysin tiedon nopeasti ja selkeästi 48,6 %
  • jouduin odottamaan palveluun pääsyä kohtuuttomasti 29 %
  • koen, että asiani ymmärrettiin 67 %

Avoimissa kysymyksissä nousi esille asiakkaiden kokemus ja toive ”yhden luukun” mallista, jossa ei tarvitse montaa yhteydenottoa eri työntekijöihin.

Asiakkaan kohtaaminen ja eri ammattilaisten välinen yhteistyö saivat kiitosta.  

Palveluiden kehittymisen näkökulmasta korostuivat yhteydenottokanavien ja yhteystietojen saavutettavuus sekä työntekijöiden vaihtuvuuden vaikutus asioiden etenemiseen.  Tulevaisuudessa palvelujen nähtiin vahvasti siirtyvän etä- ja digipalveluiksi. Myös huoli lähipalveluiden säilymisestä nousi esille.

Kysymys numero 8. Mitä palveluja haluaisit saataville digitaalisesti?

Kysymys numero 9. Mitä palveluja käyttäisit mieluiten etänä?

Positiivista kyselyn tuloksissa oli se, että kyselyn perusteella eteläsavolaisten ajatukset tulevaisuuden sosiaalihuollon palveluiden kehittämisestä ovat samassa linjassa Etelä-Savon sote-uudistuksen ja kansallisten tavoitteiden kanssa. Sote-uudistuksen valmistelussa maakuntalaisten näkemysten ja toiveiden huomiointi on olennaista. Tärkein työ sote-uudistuksen toteuttamisessa tehdään sosiaali-, terveys- ja pelastusammattilaisten sekä asiakkaiden ja potilaiden yhteisessä arjessa.

Lisätietoja antaa:

Taina Paananen henkilökuva

Taina Paananen

Erityisasiantuntija
040 359 7201
taina.paananen@etela-savo.fi

Lue koko kyselyn tulokset sosiaalihuollon kyselyn raportista (pdf)