fbpx

Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Etelä-Savon alueella

Samaan aikaan kun sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen alkoi Etelä-Savossa, käynnistyi kansallinen kehittäminen THL:n toimesta. THL on luonut mallin, johon on kuvattu sosiaalisen kuntoutuksen ydinelementit, joita ovat kuntoutuksellisten tarpeiden selvittäminen, suunnitelmallisuus, tehostettu yksilötyö ja ryhmätoiminta. Etelä-Savo on yksi näistä alueista, joissa mallia viedään nyt käytäntöön. Kokeiluun liittyy myös THL:n tekemä tutkimus toiminnan vaikutuksista.

Etelä-Savossa sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen käynnistyi keväällä 2022 paikallisten toimijoiden tapaamisilla. Tapaamisilla kartoitettiin nykykäytäntöjä, palvelun tarvetta ja esiteltiin kansallista toimimallia. Toimintamalli on kohdennettu työikäiseen väestöön ja palvelua kehitetään alueen työikäisten sosiaalipalvelujen kanssa. Palvelulla tavoitellaan asiakkaan elämäntilanteen mukaan joko asiakkaiden toimintakyvyn ja elämänhallinnan ylläpitoa tai työelämävalmiuksien edistämistä.

Etelä-Savolaisen sosiaalisen kuntoutuksen tulisi sisältää sekä ryhmätoimintoja että tehostettua yksilöohjausta. Ryhmätoimintoja on suunniteltu alkavaksi hyvinvointialueen eri kuntiin. Ryhmät toteutetaan Tulevaisuuden sote -keskus ohjelman ja sosiaalipalvelujen yhteistyönä, ja ryhmissä hyödynnetään myös paikallisten muiden alojen ammattilaisten ja järjestötoimijoiden osaamista. Ensimmäinen ryhmä käynnistyi lokakuun alussa Juvalla ja seuraavat ryhmät alkavat Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Ryhmissä käsitellään hyvinvoinnin eri osa-alueita, kuten päivärytmiä, ravitsemusta, talouden hallintaa ja liikuntaa. Ryhmissä pohditaan myös omia vahvuuksia ja voimavaroja, sekä arvoja ja asenteita. Ryhmät kokoontuvat kahdeksan kertaa. Ryhmätapaamiset sisältävät tietoa kustakin aiheesta, keskustelua, yhteistä tekemistä sekä kahvihetken. Ryhmätoiminnasta on kehitetty toimintamalli, jonka pohjalta sosiaalisen kuntoutuksen ryhmiä voi tulevalla Etelä-Savon hyvinvointialueella toteuttaa jatkossakin. Tarkoituksena on kokeilla sosiaalista kuntoutusta myös etäryhmänä (4.11–16.12), jossa aiheet ovat samoja kuin lähiryhmissä. Etäryhmässä on vielä tilaa ja ryhmään voi hakeutua työikäisten sosiaalipalvelujen kautta.

Jotta sosiaaliselle kuntoutukselle määritellyt ydinelementit toteutuisivat, myös tehostettua yksilötyötä on alettu mallintaa alueelle. Syyskuussa järjestettiin työpaja, jossa sosiaalipalvelujen ammattilaiset kokoontuivat miettimään yksilötyön sisältöjä ja käytäntöjä. Työpajassa käytyjen keskusteluiden pohjalta yksilötyön tarkempaa mallinnusta jatketaan hankkeen toimesta.

Lisätietoja toimintamallista:

https://innokyla.fi/sites/default/files/2022-05/Sosiaalisen%20kuntoutuksen%20toimintamalli%20%28THL%29.pdf

Lisätietoja sosiaalisesta kuntoutuksesta Etelä-Savossa antaa:

Satu Marja Tanttu
Asiantuntija
0403597878
satu.marja.tanttu@etela-savo.fi