fbpx

Synnytysten hoidon halutaan jatkuvan Etelä-Savossa – aluehallitus haluaa myös Rantasalmen sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön ja palvelut hyvinvointialueelle

Aluehallitus päätti hakea poikkeuslupaa synnytysten jatkamiselle Etelä-Savossa. Aluehallitus päätti myös esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy Rantasalmen sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön siirtosopimuksen. Hallitus käsitteli kokouksessaan myös täydennetyn hallintosäännön sekä Savonlinnan kaupungin kannanottopyynnön liittyen Sosterin keskussairaalatonttiin.

Synnytysten lukumäärä on Mikkelin keskussairaalassa viime vuosina ollut noin 650−920. Poikkeuslupa tarvitaan, kun synnytyksiä on alle tuhat vuodessa.

− Suomessa on tällä hetkellä viisi keskussairaalaa, jotka tarvitsevat poikkeuslupaa synnytysten hoitoon. Mikkelin keskussairaala on yksi näistä. Pyydämme Etelä-Savon hyvinvointialueelle toistaiseksi voimassa olevaa poikkeuslupaa, jotta synnytykset jatkuvat normaalisti. Toistaiseksi voimassa oleva lupa helpottaa myös ammattilaisten rekrytointia, vt. hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä sanoo.

Aluehallitus päätti hakea poikkeuslupaa synnytystoiminnan jatkamiselle Mikkelin keskussairaalassa. Mikkelin keskussairaalassa hoidetaan myös valtaosa samassa maakunnassa sijaitsevan Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin alueen synnytyksiä. Nykyinen poikkeuslupa synnytysten hoitoon on Essotella voimassa 31.12.2022 saakka.

Aiheesta enemmän:

https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202246-8

Rantasalmen toiminnan omaksi ottaminen hyvinvointialueelle

Etelä-Savon hyvinvointialue ja Suomen Terveystalo Oy ovat neuvotelleet henkilöstön siirtosopimuksen. Siinä sovitaan, että Rantasalmen kunnan palvelusopimuksen perusteella Suomen Terveystalo Oy:n palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksella hyvinvointialueen palvelukseen.

− Haluan välittää Rantasalmen sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstölle ja asukkaille viestin, että tavoitteenamme edetä tässä sujuvasti sekä henkilöstön että saumattomien palveluiden kannalta, aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen toteaa.

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy henkilöstön siirtosopimuksen liitteineen ja valtuuttaa vt. hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan henkilöstön siirtosopimuksen.

Henkilöstön siirtosopimus esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä:

https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202246-10

Kannanottopyyntö Sosterin keskussairaalatontin luovuttamiseksi Savonlinnan kaupungille

Etelä-Savon hyvinvointialue on saanut Savonlinnan kaupungilta kannanottopyynnön liittyen Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin keskussairaalatonttiin. Sosteri on ehdottanut omistamansa keskussairaalan tontin myymistä Savonlinnan kaupungille osana käynnissä olevaa säästöohjelmaa.

Aluehallitus päätti, että Savonlinnan kaupungin ja Sosterin väliseen tonttikauppaan ja tontin vuokraamiseen liitteen A mukaisesti sovelletaan voimaanpanolain 39 §:n mukaista suostumusmenettelyä. 

Lisäksi aluehallitus päätti, että Sosterin tulee toimittaa hyvinvointialueelle selostusosan mukaiset asiakirjat ja selvitykset sekä pyynnön asian käsittelemiseksi.

Asiasta enemmän esityslistassa, jossa myös kannanotto liitteenä:

https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202246-6

Etelä-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön hyväksyminen

Aluehallitus kävi aktiivista keskustelua hallintosäännön toisesta vaiheesta ja teki vielä noin kymmenkunta pientä muutosta yksityiskohtiin. Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyyhallintosäännön siten, että se tulee voimaan välittömästi hallintosäännön hyväksymisen jälkeen.

Nyt käsitelty hallintosäännön toinen vaihe sisältää toimielinorganisaation ja palveluorganisaation täydennykset. Aiemmin hallintosäännöstä on hyväksytty ensimmäinen vaihe.

Etelä-Savon hyvinvointialueen hallintosääntöä on täydennettävä vielä vähintään kerran syksyn 2022 aikana, ennen hyvinvointialueen palvelutuotannon aloittamista 1.1.2023.

Toisen vaiheen hallintosääntö on esityslistan liitteenä:

https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202246-9

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston ryhmäraha

Aluehallitus päätti hyväksyä aluevaltuuston ryhmärahan äänestyksen jälkeen.  

Jaana Strandman (ps.) teki esityslistan mukaiseen pohjaesitykseen muutosesityksen, että hyvinvointialue ei ota ryhmärahaa käyttöön, eikä kirjaa sitä hallintosääntöön. Strandmanin perusteli esitystään sillä, että raha voidaan käyttää paremminkin hyvinvointialueen perustehtävään.

Janne Laine (kesk.) kannatti Strandmanin esitystä.

Kaikki aluehallituksen 13 jäsentä olivat paikalla ja pohjaesitys tuli hyväksytyksi äänin 11−2.

Aiheesta enemmän:

https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202246-11

Lisätiedot

Heikki Laukkanen, aluehallituksen puheenjohtaja, p. 0400 755 204, heikki.laukkanen@etela-savo.fi

Santeri Seppälä, vt. hyvinvointialuejohtaja, p. 040 359 6934, santeri.seppala@etela-savo.fi

Aluehallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan täällä:

https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames