fbpx

Haavahoidon koulutuspilotti on alkanut!

Haavahoidon koulutuspilotti, henkiökuvat | Etelä-Savon sote-uudistus
Kuvassa vasemmalta haavanhoidon asiantuntijat Kirsi Lyytikäinen ja Sirpa Roitto sekä pilottivastaava Kirsi Laatikainen.

Haavahoidon koulutuspilotti käynnistyi maaliskuun 2021 alussa Essoten kotihoidon ja asumispalveluyksiköiden henkilökunnalle.

Pilotti on osa Etelä-Savon sote-uudistusta ja se toteutetaan yhteistyössä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen (Essote) kanssa. Pilotin toimintamalleja otetaan käyttöön Essoten yksiköissä ja pilotin jälkeen toimintaa on tarkoitus laajentaa koko Etelä-Savon hyvinvointialueelle.

Haavahoidon erityisosaamista jalkautetaan käytännön toimijoille

Haavahoidon koulutuspilotissa jalkautetaan erityispalveluiden osaamista perustason tueksi, lisätään eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja parannetaan hoidon laatua. Lisäksi edistetään hoitoketjujen sujuvuutta asiakastarpeisiin vastaamiseksi oikea-aikaisesti.  Koulutuspilotti tukee henkilökunnan jaksamista ja työhyvinvointia sekä halua kehittyä.  Kokonaisvaltaisella organisoinnilla säästetään kokonaiskustannuksissa. 

Yhteisellä toimintatavalla varmistetaan hoidon laatu.

Pilotin aikana yksiköiden hoitajat osallistuvat pienryhmäkoulutuksiin. Lisäksi kaikille yksiköille järjestetään ohjausvierailuja.
Koulutuspilotti kestää vuoden (1.3.2021–28.2.2022).

Pilottivastaavana toimii Kirsi Laatikainen (sairaanhoitaja YAMK) ja haavahoidon asiantuntijoina sairaanhoitajat Sirpa Roitto ja Kirsi Lyytikäinen.

Pilotin vastuuhenkilöt

Kirsi Laatikainen
Pilottivastaava / Sairaanhoitaja (YAMK)
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut
kirsi.laatikainen@essote.fi
040 359 8911

Elisa Lajunen
Hankekoordinaattori
Etelä-Savon sote-uudistus
elisa.lajunen@etela-savo.fi
040 359 7008