fbpx

Talouden ja rahoituksen kysymykset keskusteluttivat Vatessa

Vate käsitteli hyvinvointialueen taloutta ja rahoitusta, joista peruskunnilla ja sote-organisaatioilla on näkemyseroja. Kokouksessa annettiin myös suositukset lakkaavien organisaatioiden toiminnalle hyvinvointialueen valmisteluajalle.

Sote-uudistuksessa vastuu sote- ja pelastuspalveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueille ja valtion rahoitukseen. Samalla kunnat menettävät sote-palveluiden valtionosuudet ja osan kunnallisveron määrästä vuodesta 2023 alkaen.

  • Syyt hyvinvointialueen ja peruskuntien välisille vastakkaisille intresseille ovat pohjimmillaan valtion rahoitusmallissa, joka asettaa peruskuntia ja hyvinvointialuetta tässä osin vastakkain. Emme ole Etelä-Savossa yksin näiden intressiristiriitojen kanssa, Vaten puheenjohtaja Saara Tavi sanoo. 

Aloittavan hyvinvointialueen rahoituksen taso määräytyy vuonna 2023 nimenomaan kuntien vuoden 2021 tilinpäätöksen ja vuoden 2022 talousarvion mukaan.

  • Hyvinvointialueen valmistelussa huolestuttaa se, onko alueella alusta alkaen riittävä rahoitus palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen. Samalla kunnilla on huoli, millainen rahoituspohja kuntiin jää kuntien palveluiden rahoittamiseksi, valmistelujohtaja Risto Kortelainen toteaa.
  • Kävimme kokouksessa hyvää ja avointa keskustelua. On keskeistä, että pystymme yhteistyöhön ja vaikuttamaan koko Etelä-Savon osalta valtionhallintoon ja tulevan rahoituksen tasoon, Kortelainen lisää.

Vate kuuli kokouksessa Verona Consulting Oy:n asiantuntijoita keskeisistä talouden ja rahoituksen näkökulmista sekä syksyn 2021 aikana tehtävästä selvitystyöstä. Kokouksessa päätettiin, että alkusyksystä on perusteltua järjestää kuntakokous kuntien ja hyvinvointialueen talouden ja rahoituksen asioista.

Yhteiset pelisäännöt Vaten ajalle hyväksyttiin

Väliaikainen valmistelutoimielin antoi yhteiset suositukset lakkaaville sote- ja pelastus -organisaatioille valmistelun ajalle. Tavoitteena on välttyä toimilta, joilla saattaa olla kielteisiä vaikutuksia hyvinvointialueen talouteen ja toimintaan.

Suositusten mukaan esimerkiksi johtaja-, päällikkö- ja asiantuntijatason virat ja tehtävät, silloin kun niissä on organisaation arvion mukaan työn teettämisen tarve, suositellaan täytettäväksi määräaikaisina vuoden 2022 loppuun saakka. Lisäksi suositellaan mm. maltillista palkkapolitiikkaa lakkaaville organisaatioille ja merkittävien investointi- ja kehittämishankkeiden valmistelua yhteistyössä Vaten ja lakkaavien organisaatioiden välillä.

Kaikki annetut suositukset ovat tarkemmin luettavissa pöytäkirjassa, linkki esityslistoihin ja pöytäkirjoihin on tiedotteen lopussa. Lisäksi Vate päätti suosittaa, että kaikki uudistuksessa mukana olevat organisaatiot noudattavat yhteisiä periaatteita tilanteissa, jossa valmistelutehtäviä hoidetaan nykyisistä organisaatioista annettavalla virka-avulla. Periaatteet on myös kuvattu pöytäkirjassa.

Rekrytoinnit etenevät

Hyvinvointialueen projektipäälliköiden eli vastuuvalmistelijoiden rekrytoinnit on saatu päätökseen. Tehtäviin valitut henkilöt on katsottavissa pöytäkirjan liitteenä.

Hyvinvointialueen valmisteluorganisaatiota täydennetään seuraavaksi asiantuntijoiden valinnoilla. Asiantuntijoiden työpanos voi olla määräaikainen työtehtävä joko koko- tai osa-aikaisena 31.1.2023 saakka tai osallistumista valmistelutyöhän virka-apuna.

Myös hyvinvointialueen viestintää rakennetaan yhteistyömalli etupainotteisesti hyvinvointialuetta ajatellen. 

Hyvinvointialueen työsuojelupäälliköksi Vate nimesi HR-palvelujen projektipäällikön/vastuuvalmistelijan Kati Niemisen ajalle 1.9.2021-31.12.2022.

Ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtäminen Etelä-Savon hyvinvointialueelle

Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelun, elintarvikkeiden, tupakkalain ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut. Vate päätti kokouksessaan puoltaa ympäristöterveydenhuollon liittämistä osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta vuoden 2023 alusta. Valmistelutyön jatkamiseksi pyydetään Etelä-Savon kuntien kannanotot asiaan 4.10.2021 mennessä.

Lisätiedot

Sami Sipilä henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Sami Sipilä

KONSERNIPALVELUJEN TOIMIALAJOHTAJA
044 770 0577
sami.sipila@etela-savo.fi
Risto Kortelainen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Risto Kortelainen

Vaten esittelijä
050 5228 677
risto.kortelainen@essote.fi
Saara Tavi henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Saara Tavi

Sosiaalipalvelujen toimialajohtaja
044 417 4100
saara.tavi@sosteri.fi

Vaten esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävissä täällä:
https://etela-savo.fi/valiaikainen-valmistelutoimielin/kokoukset/