fbpx

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke sai jatkorahoitusta vuoden 2023 loppuun saakka

tulevaisuuden sote-keskus visiokuva
Visiokuva tulevaisuuden sote-keskuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö päätti tiistaina 21.12.2021 Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeille myönnettävistä valtionavustuksista. Etelä-Savon hankkeelle myönnettiin avustusta 4 588 032 euroa. Samalla hanke sai jatkoaikaa vuoden 2023 loppuun saakka.

  • Valtionavustuksella edistetään palvelujen saatavuutta Etelä-Savon hyvinvointialu­een perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja mo­nialaisessa kuntoutuksessa. Lisäksi valtionavustuksella kehitetään hoitoon pääsyn prosesseja ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa kaikissa ikäryhmissä, kertoo hankepäällikkö Kirsi Leinonen

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa on toteutettu Etelä-Savon hyvinvointialueella aiemmin kahdessa hankkeessa, toista Essoten ja toista Sosterin johdolla. Vuoden 2022 alusta nämä hankkeet yhdistetään yhdeksi hankekokonaisuudeksi, joka edistää ohjelman tavoitteita koko hyvinvointialueen näkökulmasta.

Etelä-Savon Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen pääkehittämiskohteet ovat:

  • Monialainen vastaanotto
  • Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelukokonaisuus
  • Laaja-alainen kuntoutus
  • Lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuus
  • Tietoperusteisen toiminnan vahvistaminen

Hankkeen lopputuloksena hoitoon ja palveluihin pääsy nopeutuu ja asiakkaat saavat tukea tarpeisiinsa oikea-aikaisesti. Moniammatillisen toiminnan, palveluiden paremman kohdentumisen, digipalveluiden käyttöönoton ja ehkäisevien palveluiden avulla asiakkaat saavat nykyistä vaikuttavampia palveluita, jotka tukevat väestön terveyttä ja hyvinvointia ehkäisemällä raskaampien palveluiden tarvetta ja näin ollen auttaa pitämään alueen sote-kustannuskehityksen hallittuna.

Lisätietoja antaa

Kirsi Leinonen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Kirsi Leinonen

Hankepäällikkö
040 359 9488
kirsi.leinonen@etela-savo.fi