fbpx

Tulevaisuus kotona -hankkeessa edistetään ikääntyneiden kotona asumista

Etelä-Savon väestö vanhenee ja ikääntyneiden palvelujen tarve kasvaa. Kansallinen linjaus on, että iäkkäät ihmiset voivat asua kotona ja saavat sinne tarvitsemansa palvelut, myös ympärivuorokautisesti. Etelä-Savon hyvinvointialueen Tulevaisuus kotona -hankkeessa kehitetään ikääntyneiden ennakoivia palveluja, kotiin annettavia tukipalveluja sekä kotihoitoa, jotta kotona asuminen olisi mahdollisimman turvattua.

  • Hankkeessa tehdään konkreettisia toimenpiteitä, joilla edistetään ikääntyneiden kokonaisvaltaista perusturvallisuutta, kuntoutumista sekä arjessa selviytymistä. Väestön vanhenemista ajatellen on tärkeää tunnistaa ja uudistaa palveluja niille kohderyhmille, jotka pärjäävät ja haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään, kertoo vastuuvalmistelija Niina Kaukonen.

Hanke tukee myös Etelä-Savon ikäohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä. Ikäohjelman strategisena tavoitteena on keventää palvelurakennetta niin, että 94 % yli 75-vuotiaista asuu turvallisesti kotona vuoteen 2030 mennessä. Tällöin ympärivuorokautisen asumisen, perhehoidon sekä palveluasumisen paikat riittävät myös tulevaisuudessa niille henkilöille, ketkä eivät pärjää kotona tai ovat esimerkiksi muistisairaita.

Lisäksi ikäohjelman sekä hankkeen läpileikkaavana tavoitteena on, että kotiin annettavien palvelujen ja kotona tehtävän työn vetovoima paranee ja kuntalaisten luottamus palveluun pysyy korkealla tasolla. Tavoitteet edellyttävät riittävää ja moniammatillista henkilöstöä, vahvaa viestintää, laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin hyödyntämistä, tiedolla johtamista sekä kotihoidon erilaisten hyvien käytäntöjen ja toimintamallien yhtenäistämistä koskemaan koko hyvinvointialuetta.

Hankkeen keskeiset kohderyhmät ovat hyvinvointialueen kotiin annettavien palvelujen henkilöstö ja johto, asiakkaat, omaiset sekä asiakaskuntaa edustavat järjestöt. Välillisenä kohderyhmänä toimivat myös alan opiskelijat. Kohderyhmät osallistetaan mukaan hankkeen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Tulevaisuus kotona -hanke toteutetaan 1.1.2022-31.12.2023 välisenä aikana. Hankkeen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Etelä-Savolle myönnettiin valtionavustusta haettu määrä, 975 000 euroa. Hankehallinnoijana toimii vuoden 2022 loppuun saakka Essote, jonka jälkeen hallinnointi siirretään hyvinvointialueelle. Hanke työllistää noin kuusi työntekijää.

Lisätietoja antaa

Sami Sipilä henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Sami Sipilä

KONSERNIPALVELUJEN TOIMIALAJOHTAJA
044 770 0577
sami.sipila@etela-savo.fi
Niina Kaukonen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Niina Kaukonen

Ikääntyneiden palvelujen toimialajohtaja
044 794 4003
niina.kaukonen@etela-savo.fi

Etelä-Savon ikäohjelma:
https://etela-savo.fi/hyvinvointialueen-valmistelu/ikaohjelma/