fbpx

Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta! -hanke päättyy vuoden lopussa ja toimintamalleja juurrutetaan hyvinvointialueelle

Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta! -hanke on loppusuoralla. Hanke päättyy tämän vuoden lopussa ja jatkosuunnitelmia tehdään parhaillaan.

Työkyvyn tuen palvelu

Työkyvyn tuen palvelu on ollut osa Essoten vastaanottopalveluja jo hyvän aikaa ja toimintamallia päivitetään tilanteen edelleen kehittyessä. Henkilöstötilanne on parantunut, kun kaksi työkykylääkäriä aloitti työnsä elokuussa, lisäksi hankkeessa työskentelee terveydenhoitaja ja työkykykoordinaattori.

Palvelun kehittäminen suuntautuu kohti hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueen valmistelun ja verkoston kanssa käydään keskustelua siitä, miten toimintamallin juurruttaminen Etelä-Savon hyvinvointialueelle toteutetaan.

Elintapaohjaus

Hankkeen elintapaohjauksessa ei aloiteta enää uusia asiakkuuksia, vaan meneillään olevat ohjausprosessit pyritään päättämään vuoden loppuun mennessä.  Viimeisiä mittaukset ja arvioinnit ovat vielä kesken. Syksyllä ei ryhmätoimintoja enää ole. Asiakkuuksia on hankeaikana kertynyt 31 ja niistä tehdään yhteenveto syksyn tapahtumiin.

Elintapaohjauksessa keskustellaan, miten hankkeen asiakasryhmä olisi huomioitava jatkossa hyvinvointialueen elintapaohjauksessa, ja minkälaisen verkoston asiakkaiden elintapaohjaus tarvitsee. Tällä hetkellä toimintamallit ovat hyvinvointialueella erilaisia, joten yhtenäistämistä on tehtävä. Mikkelin työttömät ry:n vapaaehtoistoimijat ovat tulossa mukaan yhteistyöverkostoon.

Työhönvalmennus

Työhönvalmennus hankkeessa on edennyt niin, että asiakkuuksia on ollut 33 ja heistä 7 on työllistynyt. Toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia on yksi. Yrityksiä on kontaktoitu 52 ja rekrytointeja on valmisteltu myös Essoteen. Työhönvalmennuksessa ei enää aloiteta uusia asiakkuuksia, vaan pyritään saattamaan alkaneet prosessit loppuun. Asiakkuuksien ohjautumista hankkeen päättymisen jälkeen valmistellaan vielä, sillä prosessien kestot ovat eri mittaisia.

Työhönvalmennuksen jatkuvuus vaatii paljon pohjustamista, sillä tällä hetkellä se ei ole osa Essoten palvelutarjontaa omana toimintanaan. Valmistelussa olevan lainsäädännön näkökulmasta näyttäisi siltä, että palvelu sijoittuisi aikuissosiaalityöhön, mutta varmuutta siitä ei vielä ole. Hankkeessa on ollut käytössä laatukriteereihin perustuva työhönvalmennus, jonka toimivuus on voitu osoittaa, mutta sen resurssointi tulevalla hyvinvointialueella ei ole vielä valmis.

Kehittämistyö jatkuu edelleen

Työkykyhankkeen syksy on kiivas ja mielenkiintoinen, ja tulevaisuudesta odotetaan samanlaista. Hankkeen verkoston toimijoilla on tulevina vuosina useita uudistuksia tiedossa jo nyt, ja ne vaikuttavat verkoston usean toimijan palveluihin. Keskustelu hankkeen työntekijöiden roolista sekä asiakkaiden ohjautumisesta jatkuu, ja mahdollisuuksia jatkaa aloitettua kehittämistyötä hankerahoituksella tulevina vuosina kartoitetaan parhaillaan.

Syksyn 2022 tapahtumat:

Tervetuloa kuulolle ja kantamaan korsia yhteiseen kekoon!

Lisätietoja:

Petri Laitinen
Hankepäällikkö
petri.laitinen@etela-savo.fi
040 656 7422