Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta!

Sote-uudistuksen yksi tavoite on tukea yksilöiden työkykyä ja ehkäistä työkyvyttömyyttä. Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta! -hankkeen tarkoituksena on lisätä ammattilaisten osaamista osatyökykyisyyden tunnistamisessa sekä työkyvyn tukemisessa. Hanke toteutetaan yhteistyössä lukuisten eri toimijoiden, kuten Sosiaali- ja terveysministeriön, TE-palveluiden, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen ja Kelan kanssa.

Työkykyohjelma 2020-2022

Työkykyä ja kumppanuutta sotekeskuksesta! -hankkeen kohderyhmiä ovat:

 • osatyökykyiset työttömät ja
 • pitkäaikaistyöttömät henkilöt.

Hankkeen tärkeänä tavoitteena on vahvistaa työllisyystoimijoiden rooleja uusilla toimintamalleilla, joilla voidaan edistää osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymisen valmiuksia. Hankkeessa kehiteltyjen uusien toimintamallien ansiosta asiakas saa tarvitsemansa palvelut ja tuen mahdollisimman oikea-aikaisesti ja sujuvasti.

Hankkeella on tarkoitus edistää:

 • työllistymistä,
 • asiakkaan saamia työllistymispalveluita sekä
 • työllisyystoimijoiden osaamista ja yhteistyön tiivistämistä terveydenhuollon kanssa.

Toimenpidekokonaisuudet

Hanke muodostuu kahdesta eri toimenpidekokonaisuudesta, jotka ovat työkyvyn tuki osaksi sote-keskusta ja tuetun työllistymisen menetelmät. Toimenpidekokonaisuuksien yhteiset tavoitteet ovat:

 • Vahvistaa osatyökykyisten terveyttä ja hyvinvointia tukevaa sote-keskuksen toimintakulttuuria ja rakentaa kumppaneiden kanssa yhteinen ja yhteen sovitettu toimintamalli työllistymisen tukemiseksi.
 • Luoda integroituneeseen sote-keskukseen monialainen työllisyyden tuen palvelukokonaisuus, jossa tuen tarve tunnistetaan ja jossa palvelut toimivat asiakaslähtöisesti.
 • Lisätä Etelä-Savon työterveyshuollon ja Essoten yhteistyötä työkyky- ja työllisyysasioissa.
 • Lisätä ammattilaisten työkyvyn arvioinnin, työkyvyn edistämisen ja tuetun työllistymisen menetelmien osaamista.
 • Kehittää ja pilotoida digitaalinen interventio-applikaatio, joka toimii hankkeen vaikutusarvioinnin perustana.

Työkyvyn tuki osaksi sote-keskusta toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on:

 • Rakentaa työllistymistä tukeva “kumppanuuspöytä” eli tiivis yhteistyömalli eri toimijoiden kanssa.
 • Vahvistaa asiakkaan palvelukokemusta monimuotoisemmaksi, helpommaksi ja tavoitteellisemmaksi.
 • Hyödyntää elintapaohjausta osana monialaista palvelukokonaisuutta.

Tuetun työllistymisen menetelmät toimenpidekokonaisuudella lisäksi tavoitellaan:

 • Kaikkein vaikeimmin työllistyvien henkilöiden, kuten vammaisten, mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaiden ja osatyökykyisten työllistymisen parantamista.
 • Työllistymistä tukevien palvelujen kehittämistä yksilöllisemmiksi ja pitkäkestoisemmiksi.

Hankkeen toteutus

Työkykyohjelma on Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittama ja se toteutetaan yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa. Etelä-Savossa ohjelmaa toteutetaan sote-uudistuksen Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta! -hankkeessa. Työkykyohjelmaan on myönnetty valtionavustusta yhteensä 22 hankkeelle eri puolille Suomea. Työkykyohjelma on osana hallitusohjelmaa ja sillä tavoitellaan työllisyysasteen nousua. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhdessä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa, joka vastaa ohjelman käytännön toimeenpanosta.

Työkykyohjelma - logo - Etelä-Savon sote-uudistus

Hankkeessa työskentelee

Sari Vauhkonen | Henkilökunta

Sari Vauhkonen

Työkykykoordinaattori
040 359 7889
sari.vauhkonen@etela-savo.fi
Anu Gynther | Henkilökunta

Anu Gynther

Työhönvalmentaja
040 359 7938
anu.gynther@etela-savo.fi
Maria Kuismin | Henkilökunta

Maria Kuismin

Työhönvalmentaja
040 359 7960
maria.kuismin@etela-savo.fi

 
Kaire Partti | Henkilökunta

Kaire Partti

Elintapaohjaaja
040 359 7950
kaire.partti@etela-savo.fi
Susanna Lempinen | Henkilökunta

Susanna Lempinen

Elintapaohjaaja
040 359 7962
susanna.lempinen@etela-savo.fi
Teemu Ripatti | Henkilökunta

Teemu Ripatti

Hankepäällikkö
040 359 7201
teemu.ripatti@etela-savo.fi

Voit lukea lisää työkykyohjelmasta myös Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta. Sivusto ei ole selkokielinen.