fbpx

Ukrainasta on tullut Etelä-Savoon satoja pakolaisia

Etelä-Savon viranomaisista koostuva valmiusfoorumi ja sen alaisuuteen muodostettu tilannekuvatyöryhmä kävivät tällä viikolla läpi Ukrainan pakolaistilannetta. Ukrainasta sotaa paenneita ihmisiä on tullut satoja Etelä-Savon alueelle, ja viranomaiset tekevät parhaansa pakolaisten auttamiseksi.

Rekisteröityminen Mikkelin poliisiasemalla

Osa Ukrainasta tulleista on maassa oleskeluluvalla tai 90 vuorokauden matkailijastatuksella, jolloin he vastaavat itse toimeentulostaan ja majoituksestaan. Tilapäistä suojelua hakevat pääsevät heti päätöksen saatuaan vastaanottopalvelujen piiriin ja saavat työskentely- ja opiskeluoikeuden. Ukrainasta tulleet voivat myös hakea turvapaikkaa.

Osa tulijoista ei ole rekisteröitynyt, koska ei halua tulla sijoitetuksi vastaanottokeskukseen. Rekisteröityminen ei kuitenkaan edellytä vastaanottokeskukseen majoittumista, vaan oleskelupaikka voi olla yksityisessä kotimajoituksessa – valtio ei vain rahoita sitä.

Etelä-Savon alueella hakemukset ja rekisteröitymiset hoidetaan Mikkelin poliisiasemalla, jossa on tarvittava laitteisto ja tulkkauspalvelut. Itä-Suomen alueen muut poliisin rekisteröintipisteet ovat Kuopio ja Joensuu.

Vastaanottokeskus järjestää majoitusta yhdessä kuntien kanssa

Vastaanottokeskusten asiakasmäärät kaksinkertaistuivat viikossa: maaliskuun puolivälissä asiakkaita oli Suomessa noin 10 000. Kasvanut työmäärä aiheuttaa viiveitä asiakkaiden rekisteröinnissä, mutta tilanne paranee, kunhan keskukset saavat palkattua lisätyövoimaa. Mikkelin vastaanottokeskuksessa on nyt noin 500 asiakasta.

Uusia vastaanottokeskuksia ei olla perustamassa, vaan palvelut hoidetaan laajentamalla nykyisten keskusten toimintaa. Pieksämäelle ja Savonlinnaan perustetaan vastaanottopalveluita varten uudet toimipisteet.

Mikkelin vastaanottokeskus on ottanut yhteyttä Etelä-Savon kuntiin ja tehnyt niiden kanssa vuokrasopimuksia ukrainalaisten majoittamisesta. Etelä-Savon kuntien tulisi varautua järjestämään hätämajoitusta vähintään sadalle pakolaiselle tai 0,5 prosentille asukasmäärästään.

Rekisteröityminen edellytyksenä palvelujen piiriin pääsylle

Pidemmäksi aikaa Suomeen jääville lapsille annetaan perusopetusta aikaisintaan huhtikuusta alkaen, koska koulutuksen järjestelyt vievät oman aikansa. Koulutukseen pääsyn edellytyksenä on lasten rekisteröinti ja terveystarkastus. Osa lapsista on toistaiseksi saanut etäopetusta Ukrainasta käsin.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden, kuten neuvolapalveluiden saamiseksi, ukrainalaiset tarvitsevat vastaanottokeskuksen ID-kortin, jonka he saavat hakemalla tilapäistä suojelua vastaanottokeskuksesta. ID-kortin kautta ukrainalaiset saavat oikeuden samoihin terveys- ja työvoimapalveluihin kuin muutkin kuntalaiset.

Ukrainalaisten työllistämisen on toivottu tuovan apua monilla aloilla vallitsevaan työvoimapulaan. Kaikki ukrainalaiset eivät kuitenkaan ole tulleet Suomeen jäädäkseen – moni on kertonut palaavansa jälleenrakentamaan kotimaataan heti, kun se on mahdollista.

Maahanmuuttoviraston ohjeita Ukrainasta paenneille: https://migri.fi/toimintaohjeet-ukrainasta-paenneille

Ukrainalaisten pakolaisten mukana tulevat lemmikit

Ukrainassa esiintyy ekinokokkoosia ja lähinnä luonnoneläimissä raivotautia. Ukrainassa on koirien rokotuspakko raivotautia vastaan. Koska ukrainasta pakenevat tulevat Suomeen kiireessä, ekinokokkilääkitys, raivotautirokotus ja mikrosirutus varmistetaan vasta Suomessa.

Varmuuden vuoksi Ruokavirasto ohjeistaa, että 30 vuorokauden ajan ukrainalaisilla lemmikeillä ei saa olla kontakteja muihin eläimiin ja ihmisiin, koirat on ulkoilutettava hihnassa ja ekinokokkiriskin vuoksi koirien ulosteet on kerättävä ja hävitettävä sekajätteen mukana.

Ukrainalaisten lemmikinomistajien tulee ottaa yhteys kaupungin- tai kunnaneläinlääkäriin tai yksityiselle eläinlääkäriasemalle 3 vuorokauden sisällä maahantulonsa jälkeen.

Ruokaviraston ohje:

Hyödyllisiä nettisivustoja

Maahanmuuttovirasto: https://migri.fi/ukraina

Kotoutumisen osaamiskeskus (työ- ja elinkeinoministeriö): https://kotoutuminen.fi/venajan-hyokkays-ukrainaan

Lisätietoja

Irja Sokka
johtava asiantuntija, Etelä-Savon ELY-keskus
irja.sokka@ely-keskus.fi
puh. 0295 024 089

Seppo Lokka
pelastusjohtaja, Etelä-Savon pelastuslaitos
seppo.lokka@espl.fi
puh. 044 794 3671