fbpx

Vaikuttava etäpalveluohjaus pilotti – kuka on kaiken takana?

Etelä-Savon sote-uudistuksen Vaikuttava etäpalveluohjaus -pilotti on jo täydessä vauhdissa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen (Essoten) yksiköissä sekä kolmannen sektorin toimijoiden joukossa. Pilottia vetää asialleen omistautunut etäpalveluohjaaja Mikko Kivistö, joka on lähtenyt innokkaasti kehittämään uusia palveluja sosiaalityön sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaille.


Pilotin tarkoituksena on tarjota psykososiaalista tukea COVID-19 riskiryhmille erilaisin etäpalveluohjauksen keinoin. Etäpalveluohjaus voi olla yksinkertaisimmillaan esimerkiksi videokeskustelua tai opastusta tietokoneen käyttöön arkipäiväisissä asioissa. Lisäksi etäpalveluohjausta on toteutettu jo muun muassa etäbingon ja etäjumpan muodossa vanhus- ja vammaispuolella. Pilotissa kokeillaan erilaisia etäpalveluita, joita on toivottu tai joille on ilmennyt tarvetta. Palveluista kerätään asiakaspalautetta ja kokemuksia, joiden pohjalta niitä voidaan kehittää pidemmälle.

Kuvituskuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Mistä se idea sitten lähti?


Pilotin vastuuhenkilö Mikko Kivistö lähti työstämään ajatusta etäpalveluohjauksesta noin vuosi sitten, kun korona kolkutteli meidän kaikkien ovella. Kivistö työskenteli tuolloin Toimintakeskus Veturissa mielenterveys- ja päihdepalvelujen päivätoiminnan ohjaajana. Koronatilanteen vuoksi päivätoiminnat jouduttiin laittamaan tauolle ja Kivistö lähti kehittelemään ajatusta etäpalveluohjauksesta.

”Soitin Virike ry:lle, että mitäs nyt tehdään, kun joudutaan laittamaan paikat kiinni. Sain ideaani mukaan Pekka Nyrhisen ja lähdimme yhdessä suunnittelemaan etäpalveluja mielenterveys- ja päihdepalvelujen päivätoimintaan. Pikkuhiljaa rinkimme kasvoi ja saimme mukaan lisävahvistuksia Virike ry:stä. Suunnittelun aloittamisen jälkeen kiinnitimme pomojen huomion, jotka myös innostuivat asiasta. Teimme etäpalveluohjauksesta hankehakemuksen, jonka hyväksynnän jälkeen aloimme suunnittelemaan etäpalveluja Essoten yksiköihin. Hankkeen loppumisen jälkeen siirryin pilotoimaan etäpalveluja Etelä-Savon sote-uudistukseen tulevan Etelä-Savon hyvinvointialueen yksiköihin.” Kivistö kertoo.

Vaikuttava etäpalveluohjaus -pilotin eteneminen

Laajan pohjatyön tehneenä oli luontevaa, että Kivistö siirtyi pilotoimaan etäpalveluohjauksen keinoja myös Etelä-Savon sote-uudistuksen piiriin. Koronatilanteen uudelleen paheneminen nyt vuoden 2021 alussa tuo tosin taas omat haasteensa etenkin asiakkaiden tavoittamiseen. Tällä hetkellä pilotissa keskitytään asiakaskunnan ja yhteistyöverkoston kasvattamiseen sekä ammattilaisten etäpalveluohjaus-koulutuksiin.


Kivistö on aloittanut opastamaan eri sosiaalityön ja mielenterveys- ja päihdetyön yksiköiden henkilökuntaa etäohjauksen maailmaan. Kivistö on toisin sanoen luonut muun muassa Microsoft Teams-ympäristön, johon on jaoteltu eri kanavia etäpalveluohjauksen järjestämistä varten. Henkilökuntaa ja päivätoiminnan ohjaajia koulutetaan ja ”sparrataan” Teams:n käyttöön, jotta etäpalveluita voidaan tarjota mahdollisimman laajalle asiakaskunnalle. Essoten yksiköiden päivätoiminnat ovat koronatilanteen vuoksi täysin suljettuja lukuun ottamatta vanhus- ja vammaispuolta, joissa ehdittiin järjestää vielä etäjumppia ja etäbingoa.


Uutta toimintaa on tällä hetkellä suunnitteilla Toimintakeskuksen, Esteryn sekä Virike ry:n kanssa. Yhteistyöverkostoa laajennetaan jatkuvasti lisää ja seuraavana Kivistö lähtee tutustumaan etäpalveluohjauksen mahdollisuuksiin elintapaohjauksessa. Kivistö kertoo pitävänsä erityisesti muutoksesta ja uudistamisesta, jonka vuoksi koronatilanteen tuomat pakotteet ovat saaneet häntä kehittämään etäpalveluohjausta vieläkin tarmokkaammin.

Onnistumisen mittarit ja osallisuus

Pilotin aikana asiakkailta sekä sote-ammattilaisilta kerätään laajalti palautetta ja kokemuksia etäpalveluohjauksen toimivuudesta, palvelujen sisällöstä ja kehittämisestä. Tarkoituksena on osallistaa niin asiakkaita kuin etäohjaajia palveluiden sisältöjen sekä pilotissa testattujen toimintatapojen kehittämiseen. Kivistö myös korostaa, että hän muun muassa pyytää kouluttamiaan ohjaajia keräämään palautetta suoraan asiakkailta, jolloin palaute saadaan heti kerättyä ja hyödynnettyä. Sote-ammattilaisilta, eli tässä tapauksessa esimerkiksi päivätoiminnan ohjaajilta kerätään palautetta ja kehittämisehdotuksia kyselyiden kautta.


Yhtenä pilotin onnistumisen mittarina on pidetty XAMK:n digihyvinvointimittaria, jonka etäpalveluita käyttävät asiakkaat voivat täyttää ennen etäohjauksen aloittamista ja uudestaan jonkin ajan kuluttua. Digihyvinvointimittarilla voidaan testata esimerkiksi asiakkaan digitaitojen kehittymistä etäpalveluohjauksen vuoksi. Esimerkkinä Kivistö kertoo asiakkaan, joka ei omista eikä osaa käyttää tietokonetta ennen etäpalveluohjauksen piiriin tuloaan. Etäpalveluohjauksen piiristä voidaan antaa asiakkaalle käyttöön lainalaite, jota opetellaan etäohjauksessa yhdessä käyttämään. Etäohjauksessa voidaan keskittyä esimerkiksi verkkopankin tai sähköpostin käyttöön, joiden osaaminen helpottaa arkipäiväisten asioiden hoitamista huomattavasti.


”Toivon, että tavoitamme laajasti sosiaalityön ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaita, jotka saamme innostumaan etäpalveluistamme. Minulle tärkeintä on nähdä, miten asiakkaat kehittyvät digityökalujen käytössä ja voivat hyödyntää osaamistaan myös muuten. Toivon, että pilotin avulla luomme myös innokkuutta digityökalujen käytöstä ammattilaisten joukkoon, jotta voimme lisätä ohjauksen tavoitettavuutta ja keventää ohjaajien työtaakkaa ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja.” Kivistö tiivistää.


Kivistö kertoo, että etäpalveluissa on rento meininki ja mukaan voi tulla matalalla kynnyksellä. Sinulla ei tarvitse olla digitaitoja tai muuta osaamista, tärkeintä on positiivinen asenne ja halu oppia! Ota rohkeasti yhteyttä suoraan Mikko Kivistöön, joka kertoo sekä palveluista että kehittämismahdollisuuksista lisää.

Pilotin vastuuhenkilöt

Mikko Kivistö
Etäpalveluohjaaja
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut
mikko.kivisto@essote.fi
040 359 8119