fbpx

Väliaikaisessa valmistelutoimielimessä oli esillä aluevaltuuston ensimmäinen kokous ja erityisesti hallintosääntö

Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (vate) tutustui myös osallisuuden valmisteluun ja valmisteli vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston perustamista.

Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa käsiteltävät asiat. Aluevaltuuston ensimmäinen kokous pidetään 1.3.2022 klo 12 etäkokouksena.

  • Ensimmäinen, uuden toimielimen kokous on historiallinen tapahtuma. Vate kokoaa asialistan ja tekee esitykset aloittavalle aluevaltuustolle, väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Saara Tavi sanoo.

Aluevaltuusto päättää ensimmäisessä kokouksessaan mm. aluevaltuuston puheenjohtajiston kokoonpanosta, hyvinvointialueen aluehallituksen jäsenistä ja puheenjohtajistosta sekä hallintosäännöstä. Lisäksi kokouksessa nimetään vt. hyvinvointialuejohtaja. 

Aluevaltuuston 1.3. kokouksen asialistaa käsitellään vielä valmistelutoimielimessä 23.2.

Aiheesta enemmän: https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202217-20

Hallintosäännön valmistelutilanne

Hallintosääntö on hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Etelä-Savon hyvinvointialueen hallintosääntö käsitellään aluevaltuustossa vaiheittain.

  • Tiivistyksenä voi todeta, että aluevaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi ensimmäisessä kokouksessa hallintosääntö, jolla voidaan aloittaa. Lähtökohtana on, että hallintosääntö on viimeistelty, kun varsinainen hyvinvointialueorganisaatio aloittaa vuoden 2023 alusta, valmistelujohtaja Risto Kortelainen sanoo.

Väliaikainen valmistelutoimielin kuuli vastuuvalmistelija Seppo Lokan esityksen hallintosääntöluonnoksesta ja merkitsi asian tiedoksi.

Aiheesta enemmän: https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202217-18

Vate kuuli osallisuusvalmistelusta

Hyvinvointialueen asukkailla ja asiakkailla on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Osallisuuden vastuuvalmisteluja Milla Ryynänen esitteli kokouksessa osallisuustyön lähtökohtia.

  • Asukkaiden, henkilöstön ja eri toimijoiden osallisuus on tärkeää hyvinvointialueen valmistelussa ja toiminnassa. Tätä varten hyvinvointialueella tarvitaan erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia, jotka innostavat eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä osallistumaan. Tätä valikoimaa kootaan nyt, Ryynänen sanoo.

  • Meillä on kunnianhimoisena tavoitteena, että tähän saadaan konkreettiset toimintamallit, jossa win-win tilanteet löydetään yhdessä asukkaiden ja esimerkiksi järjestöjen kanssa, muutosjohtaja Sami Sipilä toteaa.  

Etelä-Savossa on jo tehty paljon työtä osallisuuden edistämiseksi, joten liikkeelle ei lähdetä tyhjästä. Pohjana osallisuustyölle toimii Etelä-Savon maakuntaliitossa valmisteltu osallisuusohjelma.

  • Huomionarvoista on, että Etelä-Savossa on jo toiminnassa Suomen ensimmäinen hyvinvointialueen nuorisovaltuusto, Sipilä lisää.

Vate merkitsi osallisuustyön valmistelun suunnitelman tiedoksi.

Aiheesta enemmän: https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202217-13

Vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto aloittavat keväällä  

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että Etelä-Savon hyvinvointialueelle nimetään vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä niin, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja.

Nuorisovaltuusto aloitti Etelä-Savon hyvinvointialueella jo 1.1.2022 alkaen, ensimmäisenä koko maassa. Hyvinvointialueen toimielimet asettavat vielä molemmat neuvostot ja nuorisovaltuuston.

Digistrategian valmistelu sai vauhtia vatesta

Vate hyväksyi myös Etelä-Savon hyvinvointialueen digistrategian vision ja toiminnalliset tavoitteet sekä etenemissuunnitelman. Visiona on ”rohkeat ja vaikuttavat digipalvelut eteläsavolaisille”. Toiminnallisina tavoitteina työssä ovat mm. palveluiden saatavuuden lisääminen ja monipuolistaminen koko hyvinvointialueella. Kokouksessa digistrategian valmistelua esitteli ICT-asiantuntija Anni Sormunen.

Esitys digistrategiasta on esityslistan liitteenä: https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202217-4

Lisätietoja antavat

Saara Tavi henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Saara Tavi

Sosiaalipalvelujen toimialajohtaja
044 417 4100
saara.tavi@sosteri.fi
Sami Sipilä henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Sami Sipilä

KONSERNIPALVELUJEN TOIMIALAJOHTAJA
044 770 0577
sami.sipila@etela-savo.fi
Risto Kortelainen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Risto Kortelainen

Vaten esittelijä
050 5228 677
risto.kortelainen@essote.fi

Vaten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan täällä:
https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers&id=