fbpx

Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston toiminta käynnistyi Etelä-Savossa – puheenjohtajat esittäytyvät

Etelä-Savon hyvinvointialueen vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston ensimmäiset kokoukset pidettiin läsnäkokouksena Juvalla 22.6.2022. Vanhusneuvoston puheenjohtajaksi valittiin savonlinnalainen Pekka Huovila ja vammaisneuvoston puheenjohtajaksi mäntyharjulainen Leena Pekkanen.

Vanhusneuvoston ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi äänestyksellä valittiin Pekka Huovila.

Vanhusneuvoston puheenjohtaja Pekka Huovila.

Pekka Huovila on 74-vuotias eläkeläinen Savonlinnasta. Työelämänsä aikana hän on työskennellyt sellu- ja paperiteollisuuden palveluksessa eteläisessä Kymenlaaksossa. Eläkkeelle jäätyään hän muutti vaimonsa kanssa mökkiseudulleen Savonlinnaan. He liittyivät Savonlinnan kansalliseen senioriyhdistykseen pian paikalle asettumisensa jälkeen.

-Toiminta yhdistyksessä ja piirissä ikäihmisten mandaatilla on ollut todella mielekästä. Jäsenyys kaupungin vanhusneuvostossa on avannut uuden näköalan ja väylän, jossa vaikuttaminen ja yhdessä tekeminen on mahdollista, Huovila kertoo.

Hän kokee, että sama visio on näkyvissä myös hyvinvointialueen vanhusneuvostotyössä.

-On tärkeää, että vanhusneuvostolle on annettu mahdollisuus osallistua valtuuston ja toimikuntien kokouksiin. Vuorovaikutus- sekä tiedotusmahdollisuudet ovat näin toimien parhaat mahdolliset. Yhdessä tekemällä ja tasapuolisesti alueita kuunnellen saamme vaikuttavuutta ja merkitystä ikäihmisten edunvalvonnan sisältöön. Meitähän on likimain neljännes muuhun väestönosaan verrattuna, Huovila toteaa.

Vanhusneuvoston kokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Eija Luukkonen. Sihteerinä toimivat Päivi Meskanen ja Henriikka Lindfors.

Kokouksessa sovittiin muun muassa, että syksyn aikana pidetään tärkeistä teemoista työpajoja, jotta neuvostojen jäsenet saavat mahdollisemman kattavan kuvan ikääntyvien palvelukokonaisuudesta, valmistelun tilanteesta sekä tulevaisuuden näkymistä.   

Vammaisneuvoston puheenjohtaja on mäntyharjulainen Leena Pekkanen

Järjestäytymiskokouksessa vammaisneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Leena Pekkanen

Vammaisneuvoston puheenjohtaja Leena Pekkanen.

Leenan Pekkasen tausta on Mäntyharjun vammaisneuvostosta. Siellä työskennellessään hän on saanut laajan näkökulman eri vammais- ja läheisjärjestöjen toimintaan. Neuvosto työskentelee tärkeiden arvojen kuten palveluiden aidon saavutettavuuden sekä esteettömyyden puolesta.

Pekkasen taustayhdistys on Mäntyharjun ja Pertunmaan Kehitysvammaisten tuki ry. Hän osallistuu myös Etelä-Savon Tukipiirin toimintaan. Valtakunnallisen kattojärjestön Kehitysvammaisten Tukiliiton liittohallituksen jäsenenä vaikuttamistyö ja valmisteilla oleva vammaislainsäädännön uudistus on tullut hänelle tutuksi. 

Pekkanen toteaa, että vuosi 2023 tulee olemaan merkittävä vuosi kahdesta näkökulmasta katsottuna: hyvinvointialueet aloittavat toimintansa ja mikäli eduskunta hyväksyy uuden lain, myös vammaispalveluiden järjestämisen pohja uudistuu. 

– Korostan juuri työnsä aloittaneen vammaisneuvoston merkitystä aidon osallisuuden ja kuulluksi tulemisen näkökulmasta. Haluamme aktiivisesti osallistua päätösten valmisteluun ja tuoda päätöksenteon tueksi vammaisjärjestöjen ja -yhdistysten näkemyksiä ja kokemuksia, hän sanoo. 

– Olemme luomassa uutta hyvinvointialueajattelua. Yhdessä ja yhteistyössä vaikutamme kaikkien eteläsavolaisten hyvinvointiin. Yhteistyöllä onnistumme rakentamaan myös toimivat ja yhdenvertaiset palveluketjut vammaisille ihmisille. Yhteen sovitetuilla palvelukokonaisuuksilla on monen vammaisen henkilön perusoikeuksien toteutumisen kannalta keskeinen merkitys, Pekkanen jatkaa.

Vammaisneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Anneli Liukkonen
Sihteerinä toimii Henriikka Lindfors. Lisäksi neuvoston kokouksissa on mukana vammaispalvelujen asiantuntija hyvinvointialueelta.

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallitus asettaa vanhus- ja vammaisneuvoston valtuustokausittain

Neuvostot muodostuvat hyvinvointialueen kuntien neuvostojen ja maakunnallisen eläkeläisneuvottelukunnan jäsenistä. Hyvinvointialueista annetun lain mukaan hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan.

-Hyvinvointialueen tulee turvata asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet palvelujen kehittämisessä ja valmistelussa. Meillä on ikääntyneiden palveluissa paljon yhdyspintaa edelleen kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Siksi vuoropuhelu, yhteistyö ja osallistava toiminta palveluiden suunnittelussa, toimeenpanossa sekä seurannassa on tärkeää, ikääntyneiden palveluiden vastuuvalmistelija Niina Kaukonen sanoo.

Työikäisten ja vammaisten palveluiden vastuuvalmistelija Kirsi Ruutala on tyytyväinen vammaisneuvoston toiminnan käynnistymiseen ja neuvoston haluun olla mukana vaikuttamassa hyvinvointialueen toimintaan vammaisten ihmisten näkökulmasta. 

-Tarkoituksena on tehdä vammaisneuvoston kanssa tiivistä yhteistyötä, jotta aito vaikuttaminen toteutuu, Ruutala sanoo.

Kokousten pöytäkirjat tulevat myöhemmin nähtäville osoitteeseen: https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Lisätiedot

Vanhusneuvoston kokouksesta:
Niina Kaukonen, vastuuvalmistelija, ikääntyneiden palvelut
niina.kaukonen@etela-savo.fi, p. 044 794 4003

Vammaisneuvoston kokouksesta:
Kirsi Ruutala, vastuuvalmistelija, työikäisten ja vammaisten palvelut
kirsi.ruutala@etela-savo.fi, p. 040 509 3514