fbpx

Yhteydenpito Vaten ja lakkaavien organisaatioiden välillä tiivistyy

Väliaikainen valmistelutoimielin Vate päätti, että se järjestää jatkossa säännöllisiä tapaamisia hyvinvointialueuudistuksessa lakkaavien organisaatioiden johdon kanssa. Ensimmäinen yhteinen tapaaminen päätettiin järjestää ensi viikon maanantaina 23.8.2021 kello 8.00. Aiheena ovat mm. yhteiset linjaukset lakkaavien organisaatioiden rekrytoinneissa.

Vate kutsuu lakkaavien kuntayhtymien, pelastuslaitoksen ja uudistuksessa mukana olevien kaupunkien ja kuntien johtavat luottamushenkilöt ja virkajohdon yhteiseen tapaamiseen tulevana maanantaina kello 8.00 etäyhteydellä.

  • Tässä nivelvaiheessa on tarpeen ja oleellista käydä keskustelua lakkaavien organisaatioiden ja väliaikaisen toimielimen kesken. Rekrytointien lisäksi taloudellisesti erittäin merkittäviä asioita ovat nykyorganisaatioiden investoinnit ja sopimukset, jotka velvoittavat hyvinvointialuetta, puheenjohtaja Saara Tavi sanoo.

Vate korostaa, että lakkaavilla organisaatiolla on itsenäinen päätöksenteko-oikeus mm. henkilöstöasioissa vuoden 2022 loppuun. Lakkaavia organisaatioiden on kuitenkin suotavaa selvittää edellytykset johtotehtävien rekrytoinneista pidättäytymiseen tai hyvinvointialueella toteutettaviin yhteisiin rekrytointeihin syksystä 2021 alkaen.

  • Kaiken kaikkiaan tapaamisen tavoitteena on selkiyttää pelisääntöjä Vaten ja lakkaavien organisaatioiden välillä. Yhtenä tärkeänä asiakokonaisuutena tässä ovat henkilöstön rekrytoinnit ennen hyvinvointialueen aloittamista sekä alueen aloittaessa, valmistelujohtaja Risto Kortelainen sanoo.

Kokouksessa 16.8.2021 käydyssä keskustelussa todettiin, että Sosterissa on ollut haettavana kuntayhtymäjohtajan virka ja kuntayhtymän hallituksessa valinta-asia on mahdollisesti esillä 24.8.2021 kokouksessa. Yhteinen tapaaminen tulee nopealla aikataululla, sillä Vate haluaa järjestää yhteisen keskustelun rekrytoinneista vielä ennen Sosterin mahdollisia päätöksiä.

Kokoukseen kutsutaan Essoten, Sosterin ja Vaalijalan kuntayhtymän sekä pelastuslaitoksen ja Pieksämäen, Rantasalmen ja Sulkavan hallitusten puheenjohtajiston ja virkajohdon edustajat. Myös jatkossa tapaamisia on tarkoitus järjestää säännöllisesti.

Vaten toiminta kestää vuoden 2022 alkupuolelle saakka, kunnes vaaleilla valittu aluevaltuusto ja sen valitsema aluehallitus aloittavat päätöksenteon. Varsinainen uusi hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023.

Kokouksen pöytäkirjassa kaikki kokouksen asiat, pöytäkirja julkaistaan täällä: https://etela-savo.fi/valiaikainen-valmistelutoimielin/

Lisätietoja antaa:

Saara Tavi, puheenjohtaja, 044 417 4100, saara.tavi@sosteri.fi

Risto Kortelainen, valmistelujohtaja, 050 5228 677, risto.kortelainen@essote.fi

Sami Sipilä, muutosjohtaja, 044 770 0577, sami.sipila@etela-savo.fi